Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘dovadă’

Eforturile pe care mari personalități  ale lumii științifice – în frunte cu Eistein – le-au făcut pentru a convinge că, teoriile științifice au un bagaj filosofic mai important, un bagaj capabil să determine stări ale realității încărcate de subtilitate și care conțin informații surprinzătoare, s-au dovedit, de fiecare dată, zadarnice. Există un apetit de nepotolit pentru dezvoltarea sistemelor în care un număr mic de informații se sprijină una pe alta pentru a defini un orizont care se sprijină pe aparența lucrului dovedit, fapt care-l face pe Gaston Bachelard să afirme că: „ În timp ce, prea adesea, în polemicile filosofice, realistul şi raţionalistul nu ajung să vorbească despre acelaşi lucru, în dialogul ştiinţific avem impresia clară şi reconfortantă că cei doi interlocutori vorbesc despre aceeaşi problemă „. Dacă în ceea ce privește filosofia, câmpul nuanțelor și detaliilor unei realități, se dovedește nelimitat, tematica științifică cultivă aparența problemei care poate fi definită precis și temeinic. Doar că, acel om de știință care izbutește să spargă suprafața aparenței, descoperă existența acelei substanțe a materiei pe care filosofia nu se sfiește s-o sondeze în profunzime. Este motivul pentru care Eistein a declarat în mai multe rânduri că Teoria Relativității este mai importantă pentru substanța ei filosofică, decât pentru cea științifică.

Dacă este să așezi față în față două contemporaneități; una dintr-o societate istorică oarecare și cealaltă a zilelor noastre, vei constata cu stupoare lipsa de calități a contemporaneității prezentului, asta în pofida faptului că între cele două entități, cunoașterea s-a îmbogățit continuu. Și totuși, contemporaneitatea prezentului vehiculează doar câteva informații, cu care rațiunea operează conform modelului de gândire modelat cam de o sută de ani încoace; celelalte elemente ale realității, intră într-o nedreaptă uitare și doar din când în când, efemer, devin parte a contemporaneității. Contemporaneitatea istorică, aceea care se sprijină pe capacitatea conștiinței de a folosi forța spiritului, a căutat mereu să folosească cât mai multe dintre elementele realității, inventând mereu sisteme care să îmbine contribuțiile cât mai multor elemente ale realității. Interesant este că neurologia modernă vorbește despre memoria săracă a rațiunii, spre deosebire de memoria conștiinței, mereu capabilă să folosească atributele elementelor de realitate.

Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, Henri Bergson descria că orizontul cunoașterii umane are o geografie care situează în apropierea corpului, obiectele cele mai ușoare, cele pe care omul le folosește cât mai des. Pe măsură ce obiectele devin mai voluminoase, mai grele, mai greu de folosit ele se îndepărtează, astfel că geometria orizontului cunoașterii are un specific anume, în care rațiunea operează , mai ales, cu obiectele uzuale, iar conștiința cu cele care presupun operațiuni mai dificile. “Obiectele care ne înconjoară corpul oglindesc acțiunea posibilă a corpului nostru asupra lor.” – conchide filosoful, și plecând de la această stafre de fapt, formulând două definiții ale realității: “ Astfel – spune el – că vom formula, provizoriu,  următoarele două definiții: numim materie totalitatea imaginilor și percepție a materiei exact aceste imagini raportate la acțiunea posibilă a unei anumite imagini determinate care este corpul nostru.”. Bergson preferă să folosească  noțiunea de imagine pentru a descrie starea  materiei exterioară corpului nostru, care este și el o altă imagine determinată. Dacă, însă, folosim atributele pe care Principiul Corespondenței ni le indică, vom găsi în exteriorul nostru imaginile la care se referă Bergson și care sunt determinate cu ajutorul rațiunii, dar, în interiorul nostru vom regăsi un relief vibrațional pe care conștiința îl determină. Așadar ceea ce ne reprezentăm prin rațiune este, mai degrabă, o anume proporție de realitate, cealaltă proporție ne-o dă conștiința, și astfel se întregește orizontul care va deveni cunoaștere. În consecință, cunoașterea nu este în integralitatea ei un proces conștient; există o proporție pe care rațiunea o transformă în informații utile proceselor de determinare a realității, dar o altă proporție circulă la nivelul conștiinței, constituind instrumentele cu care aceasta (conștiința) determină elementele subtile care circulă sub formă de vibrații. Cercetările, pe care personalități de talia lui Jung, Adler, Sheldrake etc. le-au întreprins lungi perioade de timp, dovedesc faptul că tot ce se referă la evoluție și cunoaștere este deopotrivă de domeniul rațiunii ca și de al conștiinței. Felul în care pe parcursul istoriei am încercat să separăm cele două domenii și să dovedim că există un primat fie al uneia, fie al celeilalte, începe să se dovedească tot mai mult o greșeală. Important este însă, faptul că această greșeală se produce numai la nivelul gândirii teoretice; dezvoltăm felurite teorii, sisteme,  axiome pe care le declarăm fundamentale; și totuși, evoluția are un parcurs al ei, care nu ține cont de ceea ce teoretizăm noi, ci de efectele relației rațiune-conștiință.

Poate că ar fi important să aprofundăm Teoria Morfogeneticii și a undelor de formă, elaborată de Sheldrake pentru a ajunge la detalii revelatorii în ceea ce privește relația conștiință-rațiune și cum funcționează această axă a cunoașterii. Nu știu dacă, păstrând această separație a informațiilor clasificate după rațiune, sau după conștiință, cunoașterea nu va aluneca tot mai mult într-o direcție sau alta, modificând sensuri. Există suficiente elemente, la ora actuală, care ne indică faptul că evoluăm după o traiectorie a abaterilor repetate, ceea ce ne facem să pierdem timp, resurse și efort, mai mult corectând efectele abaterilor, decât adâncind sensul cunoașterii.

Se pare că, modalitatea de a crea un sistem de relații al informațiilor culese exclusiv cu ajutorul rațiunii ne împinge tot mai mult spre o realitate modificată, adică spre o aparență a aparenței.

Suntem obișnuiți – mai ales conform ultimilor atitudini – să ne reprezentăm  aparența ca fiind  un mijloc de a  înșela, de a atrage într-o capcană, cu alte cuvinte, avem de a face cu un soi de înscenare care are un scop ascuns. Dacă însă, vom reveni la definiția dată de dicționar ( “Care este altfel decât pare la prima vedere, care este doar în aparență așa cum se arată.” ), conținutul noțiunii se dovedește a fi cu mult mai complex, iar sensul principal  definește o realitate derivată, sau mai multe realități derivate. În atari condiții, funcția de falsificare, atribuită aparenței de gândirea comună nu rezistă. Mai degrabă ar trebui să ne gândim la faptul că aparența este rezultatul interferării vibrațiilor, și conform Legii Vibrației (“Nimic nu este în repaos, totul se mișcă, totul vibrează.”), întreg Universul este rezultatul unei structuri vibratorii. Sau, așa cum spune Bergson:“ Ori nici o doctrină filosofică nu contestă faptul că aceleași imagini ar putea intra, în același timp, în două sisteme diferite, unul aparținând științei, și unde fiecare imagine, fiind raportată doar la ea însăși, păstrează o valoare absolută, celălalt aparținând lumii conștiinței, unde toate imaginile se ordonează în funcție de o imagine central, corpul nostrum, căreia ele îi urmează variațiile. ”  După spusele filosofului, aparența este condiția fundamentală a existenței, dependentă de influența subtilă pe care o manifestă polaritate. În consecință, valoarea aparenței nu este fixată de ea însăși, ci de modul în care o percepe un subiect, iar asta ne transportă în esența relativității care este, ea însăși, relativă.

Pe măsură ce modelul de gândire cartezian și-a impus regulile, am devenit tot mai opaci la informațiile pe care conștiința ni le transmite; asta pentru că folosind rațiunea și instrumentele sale  (simțurile, percepțiile, raționamentul, judecata etc. ) reducem tot mai mult conștiința la un atribut al orizontului moral, în consecință un element important al realităților sociale și atât. Poate și pentru faptul că, modul de a funcționa al conștiinței se bazează în cea mai mare parte pe tehnicile de abstractizare.

Dacă ar fi să facem un tablou al modului cum a evoluat esența gândirii de-a lungul timpului, am constata că, din cele mai vechi timpuri până prin secolul al XVII-lea, conștiința era categoria către care se raportau majoritatea valorilor universale. Convingerile gânditorilor vremii au alunecat, încetul cu încetul, spre zona excesului și al incertitudinii.

Odată ce Descartes definește funcțiile rațiunii (Atenție! Descartes a definit, nu a inventat, funcțiile rațiunii), iar relațiile dintre acestea au dovedit că există posibilitatea înființării unor mecanisme care să elimine excesul și care par a se supune voinței umane, modelul propus de filosoful francez s-a dezvoltat cu iuțeală. Modelul de gândire propus de conștiință a fost împins într-un con de umbră, tehnicile și modurile folosite au fost izolate, mai mult, categorisite ca făcând parte din practici incerte, care se slujesc de instrumente și tehnici neortodoxe.

Evoluția, însă, a început să scoată la iveală faptul că se impune tot mai mult folosirea funcțiilor, atât a rațiunii cât și a conștiinței, în diferite proporții, pentru că fiecare moment al ființării este unul particular, iar modul de funcționare este distinct. Poate că ar trebui să ne convingem că e timpul să acordăm mai multă atenție celor șapte principia ale Kybalionului, pe care să le punem în acord cu funcțiile rațiunii.  Asta ar presupune necesitatea educării ambelor organe în egală măsură, în așa fel încât să putem folosi instrumentele lor pentru a ajunge la cunoașterea armonioasă și activă – adică acel model de cunoaștere care rămâne permanent în mișcare, în vibrație. O astfel de cunoaștere nu va presupune sub nici o formă că există adevăruri absolute, că există judecăți definitive, că o entitate, odată în-ființată, va continua ființarea sub aceeași formă. Totul, în Univers se mișcă între doi poli, și fiecare formă a mișcării înseamnă modificări substanțiale sau subtile, dar modificări. Oricât de subtilă ar fi o vibrație a Universului, ea este Univers, în consecință tot ce ia ființă este obligatoriu să evolueze. Toate teoriile care încearcă să explice un fenomen universal sau altul prin faptul că ar exista mai multe versuri diferențiate prin funcții specifice, se lovesc de aceeași problemă, și anume:  tot mai multele dovezi care se adună și care dovedesc că fiecare entitate a Universului este o aparență, o aparență care este Univers, pot presupune că și versurile despre care se face vorbire, sunt aparențe care sunt Univers. Sau, așa cum afirmă un filosof: Universul tinde spre Unu, nu spre unitate. Este foarte probabil ca – dacă vom continua să menținem separația dintre Conștiință și Rațiune – să nu ajungem vreodată să înțelegem ce este Universul și cum funcțonează el, pentru că, atât Conștiința, cât și Rațiunea sunt Univers; împreună sunt Univers, separate sunt tot Univers, ceea ce înseamnă că, oricum ar fi Universul rămâne Univers.

Existența unei contemporaneități care se rupe tot mai mult de informațiile capabile să se cuprindă în abstractizare, nu face altceva decât să devină o enclavizare a spiritului, care, astfel, pierde contactul cu Universul. Nu știu dacă acest lucru este unul pe care să-l regretăm, sau să nu-i acordăm importanță. Și într-un fel și în celălalt Universul va evolua între cei doi poli, iar între polii universali sunt entitățile care evoluează între polii particulari. Omenirea respectă, la rândul ei regula și funcționează între polii ei particulari, care sunt aparențe, pentru că altfel, evoluția noastră ar influența Universul.

Read Full Post »

Am repetat în câteva rânduri că termenul: Noțiune – merită ceva mai multă atenție și că, modul în care este tratat produce o sumă de distorsiuni ( de la cele mai subtile, până la cele efectiv brutale) care nu se datorează termenului în sine, ci modului cum interpretăm semnele emise de acesta. Acestor interpretări datorăm conduita contradictorie în relație cu relieful realității prezente, în cele mai multe cazuri această conduită depinde de pornirile subiective individuale, pe care adesea, conștiința  le transformăîntr-un soi de axiome ce sunt apoi împărtășite apoi prin contaminare la nivel de rațiune.  Noțiunea este o formă a materiei care, chiar dacă aparent se adresează simțurilor, nu este percepută de acestea, ci este ridicată la nivelul conștiinței de unde, conținutul ei indică simțurilor prezența unei, sau unor forme subtile, pe care experiențele eminamente empirice nu le pot revela și nici caracteriza. De regulă, gândim că informațiile pe care o Noțiune le propagă, trebuie să fi compacte, legate direct de valorile unui corp. Astfel, imaginea pe care vom avea despre corpul respectiv va fi – credem noi – cât mai exactă, ca și raporturile acestuia cu alte corpuri. Cu toate că, de când e lumea, lume, s-a dovedit că, în Univers lucrurile nu stau de loc așa, și că Principiul Polarității, precum și Principiul Vibrației dovedesc că; Noțiunea poartă o anume cantitate de informații subtile, foarte sensibile și foarte fertile, informații ce devin active sub amprenta specifică a particularului, contribuind substanțial la îmbogațărea câmpurilor morfice. Aceste informații morfice, pe care Noțiunea le poartă comportându-se ca un vector-suport, se datorează relației acesteia cu obiectele cu care crează o polaritate. Ea evoluează în același sens, și în același ritm, cu obiectul de care este legată prin relația de polaritate, doar că emite altă varietate de informații. Unele dintre ele sunt cele care păstrează elemente despre imaginea obiectului de care este legată; altele însă îndeamnă la evadări în teritoriile vecine. În consecință, nu putem caracteriza obiectele aflate în stadii primare, ca fiind capabile să emită noțiuni bogate în informații. Mulțumindu-ne  să acceptăm pentru Noțiune  o funcție denominativă,  există riscul să pierdem întreg spectrul de informații care există între aceasta și obiectul în sine. Iată de ce, pentru persoanele care au înclinat spre a defini Noțiunea, ca și multe dintre operațiunile pe care i le datorăm, ca operând într-un câmp al Ideii. Ceea ced înseamnă – spun aceștia – că nu avem de-a face cu elemente materiale, iar cei care operează cu astel de termeni rămân în afara lumii materiale. Doar că, Universul, în totul lui este material, și chiar dacă Principiul Mentalismului afirmă că: “Totul e spirit; Universul este mental.” – asta nu neagă existența materială a Universului. Universul însă există doar între limitele capacității mele de a cunoaște. Tot ce nu este cuprins între aceste limite, nu există.

Ca să înțelegem mai bine acestă stare de fapt, e bine să aruncăm o privirea asupra mitului lui Prometeu, eroul care a furat focul. Mitul are două nivele: unul cel al Focului, simbolul Spiritului, o esență cu care poți cuceri stările subtile ale Universului și pe care doar cei harăziți o pot gestiona; și stânca, simbolul materiei, cea care face captivi întru suferință. Cei care pot gestional Focul (Spiritul) sunt cei care se desprind de captivitatea materiei. Soluția, ne îndeamnă mitul, este nu să furăm Focul ci să-l câștigăm, să ajungem demni pentru a fi însușiți și eliberați în esență. Stânca (Materia) este cea care ne face captivi și ne hărăzește suferinței și ignoranței, pentru că lupta continua cu suferința ne orbește, ne limitează la a repeta continuu aceleași gesturi și aceleași greșeli. Din punctul de vedere al unei gândiri reducționiste cum este cea materialistă, desigur Prometeu este un erou și gestul său este o jertfă, dar din punctul de vedere al unei gândiri ermetice lucrurile nu mai sunt la fel de, iar poziția lui Prometeu este mai degrabă cea a unui nesăbuit, din cauza căruia s-ar fi putut pierde procesul subtil care pune în circulație suma de informații generate de tandemul Noțiune – Obiect, care funcționează după regulile emise de Principiul Polarității ( „Totul e dublu; orice lucru are doi poli; totul are două extreme; asemănătorul și neasemănătorul au aceeași semnificație; polii opuși au o natură identică însă de gradde diferite; extremele se atind; toate adevărurile nu sunt decât neadevăruri; toate paradoxurile pot fi conciliate”) – pe care ermeticii l-au enunțat -, ca atare Noțiunea se comportă ca o jumătate de polaritate și funcționează ca un spectru, facilitând astfel cunoașterea în întregul ei. Cealaltă jumătate este Obiectul în sine, Forma de masă, cu toate calitățile și atributele sale. Ca să avem o imagine materială a unei asemenea polarități putem să ne amintim formele desenate de pilitura de fier într-un câmp magnetic, acolo unde, undele emise de  cei doi poli organizează metalul după o formă ce tinde spre simetrie și ne ajută să vizualizăm existența  unor formațiuni non-materiale care provin dintr-un obiect material. De fapt vorbim de un obiect Material (magnetul) tocmai datorită undelor emise, altminteri am avea un obiect de masă.

Faptul că Noțiunea nu poate fi percepută direct prin simțuri, o face să aibă cu formele de masă relații sensibile și instabile. Se poate spune că, Noțiunea este capabilă să lămurească ordinea  relației: Noțiune – Formă de masă în diferite structuri, oferind-o gradual cunoașterii, tot atât de bine cum poate să și adâncească – la fel de gradual – starea de confuzie. Nu putem vorbi de confuzie, eroare sau trădare ca de ceva ce Noțiunea face programatic, urmărind anumite scopuri, ci ca despre ceva ce un alt principiu Hermetic definește: Principiul Karmei, sau principiul cauză-efect ne spune că fiecărei cauze corespunde un anume efect, ori, lanțul acesta odată inițiat nu mai poate fi oprit până la consumarea definitivă. Și, iată cum, ceea ce părea a fi rezultatul logicii unei filosofii esoterice se dovedește a fi o regulă fundamentală a stării primordiale a materiei: “Când schimbi modul în care te uiţi la lucruri, lucrurile la care te uiţi se schimbă!”  (Wayne Dyer)   Și astfel, putem afirma că trădarea nu pornește de la Noțiune, ci de la opțiune, cea cu care am hotărât o anume conduită nouă; iar modul cum arată noua stare a relației Noțiune – Formă de masă nu se datorează nici magiei, nu este nici vreun episod mistic, ci doar o cale pentru care am optat și în care materia se comportă ca atare. Dar, ceea ce este foarte important, probează faptul că Noțiunea este o formă materială. Cred că ar fi interesant să urmărim schema pe care au sugerat-o anticii filosofi, căutând să înțeleagă mecanica subtilă care o guvernează. Pornind de la Marele Tot (Eterul sau Akasa, Haosul Primordial din Mitologie) din care s-a decantat materia și apoi Dumnezeu Creatorul, cel ce  a dat naștere lumii noastre în forma ei arhetipală.  Pentru un anume timde mitologie este o lume care s-a născut dintr-o nevoie divină, anume aceea a  Dumnezeului Creator, care a legat Noțiunea de fiecare formă și a hotărât ca ele să evolueze împreună, fără, însă, să aibă un destin comun. Pentru spiritele care nu cred în acestă forță divină, cum este și al meu – Nevoia este cea care pune în mișcare procesele finalizate cu elemente ce aparțin lumii. După părerea mea, trebuie să acordăm în egală măsură atenție și mitologiei care susține că Totul este o entitate în care se cuprind toate celelalte entități, obligate fiind să coexiste într-o eternă relație, cauză pentru care cunoașterea este numai particulară. Nu poate exista o cunoaștere a generalului, adică a Totului, ci doar una punctuală și din cauza acestui fapt, în cunoaștere nu contează adâncimea – pentru că ea va fi întotdeauna în raport direct cu momentul – ci sensul. Cunoașterea este corectă dacă sensul e corect și în raport direct cu sensul evoluției care este unisensuală.

Atunci când acceptăm că Totul este o realitate substanțială, trebuie să-i acordăm și Noțiunii același statut, pentru că face parte din aceeași familie, ca atare și Totul și Noțiunea sunt stări ale materiei.

Ieșind din societatea tradițională și acceptând mentalitatea  pornită din  principiile create de corifeii Industrialismului – principii ce-și au rădăcinile în modelul ecuației economiei și a bogatei literaturi născute din diferitele interpretări ale acesteia -, o mulțime de ideologii și doctrine au căutat și continuă să caute eliminarea dualiltății energie-masă, tratând materia ca pe un material, ori Noțiunea reprezintă partea de creativitate a masei. Ea este cea care inițiază unda de formă și o preface continuu în relație directă cu condițiile realității. Ca atare, Noțiunea este acea stare a materiei formată din două paliere: Noțunea-pură și Noțiunea-practică, așa cum energia în sine are două nivele: cel pur și cel practic. Domnnul Immanuel Kant a definit aceste paliere și a enunțat funcții ale lor . Când vorbim de puritatea Noțiunii nu facem referire la gradul ei de curățenie, ci la faptul că în ea sunt cuprinse toate variabilele prezente, ca și cele  presupuse ale rațiunii practice. Starea de puritate, este acea stare care presupune  absolut toate formele posibile – posibile sau probabile; virtuale sau reale; aparținând devenirii sau nu – ale unei etități. Vorbim de un spectru în care vibrațiile alcătuiesc fascicole ce vor deveni energii practice și vor crea funcții pentru entitate cu ale cărei vibrații, fascicolul se află în armonie. Modelul ecuației propusă de filosofii materialismului-dialectic reprezintă  descrierea unui proces și nu sinteza acestuia, ca atare termenii săi nu sunt simboluri care să permită abstractizarea acțiunilor ci denumiri ale unor operațiuni, desfășurate într-o anumită ordine. Respectiva egalitate, care are pretenția de a reprezenta baza ideologică a unui anume segment de organizare socială, ne propune două sisteme utopice. Atât Capitalismul cât și Comunismul sunt rezultatul unor propuneri teoretice utopice, derivate dintr-o egalitate care a extras din realitate prin recucere un număr de termeni pe care i-au pus într-o relație de egalitate. Așadar, din spectrul universalității – cu toate semnificațiile generalității – au fost alese câteva fascicole particulare, apoi investite cu funcții de generalitate. Modelul acesta se dovedește că nu rezistă probei celei mai importante: abstractizarea; el nu se poate abstractiza, rămâne în limitele particularității și accelerează procesul reducționist. La ora actuală, cele două sisteme au ajuns să funcționeze ca niște micro-climate închise în niște baloane.  Un numă foarte mare de Noțiuni caracterizante pentru starea de evoluție a materiei nu pot fi folosite pentru a opera în sistemele propuse de cei doi filosofi, ceea ce dă naștere unor tulburări de percepție cu efecte grave asupra sensului cunoașterii. Pentru o scurtă perioadă de timp în istorie, modelul propus a dat senzația că va putea asimila rând pe rând, sub alte condiții, Noțiunile aflate în circulație în societatea tradițională, cele care au întreținut – cu toate funcțiile sale – abstractizarea. S-a dovedit destul de repede, faptul că, într-un sistem particular ce nu permite abstractizarea, Noțiunile respective nu pot iniția funcții, ba – ceea ce este suficient de nociv – vor continua să impulsioneze evoluția funcțiilor universale, agravând starea de confuzie. Procesele care nu vor fi recunoscute ca fiind “materiale”, adică cele care  nu aparțin unui perimetru stabilit pornind de la egalitatea propusă de Marx și Engels, fie vor fi ignorate, fie vor fi declarate ca făcând parte din sferele unor sisteme catalogate ca “obscurantiste”, adică ermetice, ocultiste, mistice etc. Ideologii acestui model au întrebuințat metode de cele mai multe ori cinice în ceea ce privește procesele care nu puteau fi înghesuite în modelul  “materialist”, deformând lanțul cauză-efect pentru a dovedi lipsa de materialitate a noțiunilor, a conceptelor sau a categoriilor cu care se opera. Noțiunile cu care s-a operat și cu care continuă să se opereze induc concepția reducționistă că în Univers entitățile se impart în: materiale, adică entități care se bucură de o existență autonomă determinată de materialitate și “idealiste” adică cele care nu se pot bucura de o astfel de existență, ele fiind doar creația unor imaginații mai mult sau mai puțin educate. Un exemplu edificator ar fi relația dintre Legea Atracției Universale a lui Newton și legea Gravitației sau Legea Relativității Universale a lui Eisten. Legea Atracției Universale a lui Newton stabilește că între corpurile punctiforme funcționează o atracție univesală. Din această lege, Newton extrage Legea gravitației care stipulează ca un corp mai mare atrage un corp mai mic pe care-l ține captiv. Atributele corpurilor punctiforme sunt în relație directă cu dimensiunile, volumul, densitatea etc. iar relațiile dintre acestea dau naștere acelor calități pe care le putem percepe prin simțurile noastre și le putem transforma prin simboluri matematice în relații logice, cu care stabilim nivelul evoluției. Legile lui Eistein,  în schimb stabilesc că relațiile dintre corpuri nu sunt generate de atributele caracteristice acestora, ci mai degrabă de  cauze relative. Astfel, Eistein susține – fără să încerce să anuleze Legea gravitației a lui Newton – că în cazul gravitației, nu este vorba despre atracție ci despre curbarea spațiului ca efect al greutăți corpurilor. Spațiul se curbează direct proporțional cu greutatea corpurilor, în consecință nu calitățile corpului crează gravitația prin relații directe cu un alt corp, ci acțiunea acestuia asupra spațiului care va stabili regulile specifice ale unei relativități particulare.

Read Full Post »

Toate afirmaţiile mele de până aici pot fi acuzate că sunt doar speculaţiile superficiale ale cuiva care caută cu orice chip originalitate. Caută să dovedească că există teorii ce pot ieși din matca trasată de  logica fermă, sprijinită și probată cu irefutabilele dovezi  materiale.   ( O întrebare interesantă s-ar cuveni a se pune: Știm oare cu precizie să definim materia  și s-o separăm în forme componenete ale Universului?, și care ar fi acestea? Dacă acestea există.) Oricui îi este foarte uşor să dezvolte o samă de construcţii logice, sprijinit fiind de litera scripturilor larg acceptate, folosind termenii consacrați în istorie, care să convingă că – în această scriere – nu avem de-a face, până la momentul acesta, decât cu un discurs  pornit dintr-un miez metafizic speculativ, dintr-o supra-generalitate care practic nu poate fi măsurată și nici clasificată cumva. Adică, ne aflăm dicolo de granița cea mai extinsă a lumii fizice; într-o lume  a cărei generalitate nu poate fi probată cu dovezi care să aparțină “concretului”.  Suntem într-un teritoriu propice speculațiilor, așa cum personalități ca Hermes Trismegistul, Pitagora, Platon, Zalmoxis, Zenon, Leibnitz, Sheldrake etc. s-au aflat la timpurile lor. Se ridică alte  întrebări din raportul acesta: Ce este concretul? Dar care este raportul dintre concret și lumea materiei fizice de care ne folosim cel mai frecvent? Dacă există un astfel de raport, atunci înseamnă că există raporturi de diferite naturi și între concret și toate celelalte forme materiale, pe care le folosim în activitățile noastre? Toate eforturile noastre întru cunoaștere pornesc de la faptul că aceasta există și trebuie să-i definim formele?, sau avem de-a face cu un orizont care se lărgește pe măsură ce i se adugă forme noi. Există o teorie – Morfogenetica – ale cărei instrumente tind să dovedească faptul că materia ar fi ceva mai deosebit decât credem noi. Teoria pretinde că materia nu ține atât de masă și energie, cât de formă și energie ale cărei unde sunt purtăroare de informații care se combină în continuu.   Câte forme materiale există în Univers? Conform morfogeneticii există o singură formă,  care se modifică permanent în funcție de armonia pe care undele de formă o nasc în activitatea lor combinatorie. Masa (o formă a formei), care la rândul ei se exprimă într-o plajă practic fără sfârșit  – de la gând la obiectele unei realități sau alteia  – este cea care determină forma să funcționeze în anumiti parametrii. Scopul acestor existențe este să formeze și să pună în circulație informații. Practic, în Univers, cunoașterea este într-o continuă expansiune, devenind tot mai inexprimabilă pe măsură ce se adaugă noi informații. Afirmația vechilor învățați că, Universul se află scufundat într-un ocean de cunoaștere, pare a nu fi nejustificată. Procesul de expansiune are funcția de a face posibilă armonia din care se nasc forme materiale. Fiecare informație definită, contribuie  la nuanțarea mișcării prin noile unde de formă care încep să participe la jocul ce sfârșește cu apariția unei forme noi. Astfel, fiecare natură a Universului se îmbogățește și întreține dezechilibrul care e baza evoluției.  Două lucruri importante se cuvine să reținem. Unul  este faptul că există diferențe între formele de comunicare; în vechime, comunicarea, mai ales pentru informațiile importante care trebuiau să reziste în timp, folosea alegoria, spre deosebire de comunicarea contemporaneității. Alegoria făcea să existe o comunicare tot mai nuanțată, pe măsură ce se îmbogațea cu elemente noi, din care se puteau contura termenii care să producă noi unde de formă. Asta, spre deosebire de comunicarea lumii moderne ce tinde spre mijloace carteziene, mai coerente și mai limpezi dar mai lipsite de mijloacele de a crea relații noi, ceea ce face ca libertatea termenilor să fie tot mai limitată, iar ei să-și piardă capacitatea de a contribui la extinderea comunicării. Cel de al doilea lucru ține de evoluția noțiunii, fapt despre care voi vorbi ceva mai târziu. Este firesc atunci să apară conflicte și confuzii între formele de comunicare ale celor două perioade istorice. Dar, mai ales, să se piardă sau să se modifice o sumă importantă de sensuri și comunicarea să-și modifice parcursul.

La nivelul cunoașterii, expansiunea este produsul unui joc al undelor de formă, care ori dau naștere noilor armonii – și în consecință  unor  noi forme  materiale, ori descompun armonii revenind la memorii originare  dar îmbogățite cu informții noi. Morfogenetica este o știință foarte veche, a avut o existență foarte bogată, răspândind de-a lungul veacurilor  alegorii care au structurat mitologia omenirii plămădind  arhetipurile și simbolurile către forme familiare a informației, și aceasta să ajungă mai aproape de percepția umană. Revitalizată de Rupert Sheldrake – care nu s-a ales decât cu o lungă serie de necazuri și acuze, mergându-se până la a fi învinuit de erezie – morfogenetica a rezistat tuturor probelor la care savanții au supus-o făcând să planeze asupra multor teorii propuse de ea, umbra îndoielilor.

Iată, că dintr-o dată toată ordinea pe care ne bazam s-a spulberat.  Se pare că materia nu e chiar ceea ce credem,  și că Universul nu se comportă chiar așa cum îl descriem noi.

Dorința de a crea o  altfel de imagine  despre contemporaneitate și despre cauzele acțiunilor ei; despre relațiile ce pot fi înființate între un subiect oarecare, specific însă, izvorât din aceasta și corpul compact formator de realitate al ei, nu este tocmai o întreprindere lesne de dus la bun sfârșit. Dar nici modul cum se prezintă contemporaneitatea în zilele noastre nu pare a fi satisfăcător. Dacă te folosești de mijloace speculative și păstrezi  logica aparenței; te duce lesne gândul la convingerea că orice subiect specific ivit din contemporaneitate nu poate fi decât o construcţie care  folosește doar  instrumente ale sociologiei, sau cele derivate din acestea,  pentru că imaginea globală nu te lasă să admiți ca tema să aibă altfel decât slabe relaţii cu domenii controlate de alte ştiinţe, ale căror activități produc  instrumente menite unor domenii adiacente, și cunoscute de un număr foarte restrâns de oameni. De altfel, modul cum au evoluat relațiile dintre diversele științe, a determinat apariția unor granițe foarte ferme între acestea și au impus credința că fiecare acționează în teritorii individuale.  S-a instaurat o regulă în practica curentă; toate judecăţile care se fac despre un termen trebuie să relaționeze cu o structură  de relații care conduc – în întregul lor –  către un scop precis, și doar acela; definibile în limitele acestuia și  sprijinite, de argumente ce provin dintr-o axiomatică larg accepta; de cele mai multe ori caracterizabile în baza unei axiomatici sofisticate. Când vorbim de contemporaneitate, majoritatea dintre noi ne gândim la un orizont căruia îi oferim o omogenitate aproape ideală, căutând în felul acesta să izolăm contemporaneitatea “ noastră” de celelalte contemporaneități pe care le-a cunoascut istoria. Spun că îi oferim, pentru că noi suntem cei care definim o atitudine sau alta, noi o declarăm dominantă și noi suntem cei care căutăm să impunem respectarea ei. Practic, avem de a face cu o omogenitate care se naște prin contribuția decisivă a unor generații care acceptă anumite condiții pe care le consideră, și în consecință la declară, dominante. Dacă această dominație este corectă, sau nu, e o altă poveste.  Pe de altă parte – că dorim asta, sau nu –  în contemporaneitate există forțe care stabilesc anumite trasee de conduită de la care este foarte dificil (sau așa pare) să te abați. Funcționează în aceste trasee mecanisme care produc un soi de organe tot mai specializate prin care tindem ca, pe măsură ce evoluăm,  să ne dorim o contemporaneitate  și mai  compactă  atât în comportament, cât şi în evoluție, ca atare regulile după care aceasta funcţionează se supun Legii, care: „fie că este fizică, socială sau morală este, pentru marea majoritate un comandament.” – aşa după cum spune Bergson. Interveția Legii deschide calea spre compactizarea contemporaneității, compactizare care nu se face uniform, ci pe grupuri, poate și pentru faptul că alegoria a căpătat forme tot mai frivole.  Termenul curent de contemporaneitate urmărește să indice activitatea omogenă necesară pentru a  caracteriza un  mod de organizare a societăţii umane moderne, ai cărei membrii își restrâng câmpul libertăților individuale în favoarea unei iluzorii preluării, de către colectivitate, a responsabilităților, mai ales a celor care crează presiuni. Situație  care   confirmă   o altă afirmaţie a lui Bergson: „Atunci când nimeni nu ştie despre un lucru că este, e ca şi cum n-ar fi cu adevărat.” –  o afirmație care funcţionează atât în termenii definiţi cât şi în cei presupuşi. Contemporanii societății moderne au deprins cu iuțeală să adopte atitudinea sesizată de Bergson – fie că e cu adevărat un factor de realitate, fie că e doar pretins factor. A contribuit la aceasta și moștenirea bogată de unde de formă care aveau nevoie doar de conjuncturi favorabile pentru a da naștere unor entități capabile să modifice într-un fel sau altul actualitatea.  Rezultatul este apariţia unor sofisticate proceduri cu rădăcini în matematică, mai ales în aceea formală, prin care să poată fi controlată temeinic structura de relaţii care stabileşte raporturi între diferitele segmente ale acestui orizont, pe care-l denumim contemporaneitate. Aparent, vorbind despre contemporaneitatea prezentă, avem de-a face cu un orizont  care refuză să urmeze tradiția celorlalte și declară o mișcare independentă faţă de acestea, justificată fiind de noile condiții pe care industrializarea și tehnologizarea le-a creat. Modelul evolutiv general al tuturor celorlalte, aşezându-se oarecum în oglindă; prezentând un fundal care a căpătat o tentă opacă, iar din alegoriile, mitologia sau folclorul creat, construcțiile aspiraționale  au rămas doar o serie de realități ale unor atitudini scoase din uz. Unele care ne  fac să realizăm  existența  unor diferențe consistente între noțiune și ea însăși în lungul istoriei.  De cele mai multe ori nu știm nici dacă noțiunea mai definește ce ar trbui să definească, nici dacă obiectul este la momentul pe care i-l atribuim. Toate aceste nuanțe care se pierd, ne fac să considerăm mai degrabă noțiunea o parte de vorbire – cu funcțiile și atributele ei – și nu o formă materială care evoluează odată cu forma fizică pe care o definește, în consecință raportul dintre noțiune și obiect devine tot  mai dificil de gestionat. Raportul despre care vorbim, acela dintre noțiune și obiect, nu se modifică doar la nivelul comunicări între subiect-receptor, ci și la nivelul subiect-subiect. Ceea ce face ca procesul, în întregul său să devină o trădare; practic ceea ce gândim, nu e ceea ce comunicăm, iar ceea ce gândim nici măcar nu există. Avem de-a face cu o trădare deplină, o trădare pe care nu o putem  controla. Exemplul cel mai simplu este imaginea pe care o conferim atomului de hidrogen. În toate formulările teoretice despre electronul de hidrogen ne referim la acesta ca la o entitate punctiformă, condiție impusă de formulele matematice sau chimice pe care le folosim pentru a descrie relațiile acestuia. În realitate însă, comportamentul electronului este asemănător unui “nor”, iar orbita acestuia este un segment și nu o linie continuă. Stare valabilă, de altfel și pentru nucleu. Noțiunea “electron” respectă condiția generală, impusă de exprimarea teoretică, ca atare avem de-a face cu electronul – entitate punctiformă.  Situația devine cu mult mai dramatică atunci când vorbim despre atomii care au un număr mai mare de electroni și unde generalitatea este cu mult mai complexă. Dar, generalitatea este un factor de coeziune și nu unul de existență, care este generată de particularitate.  Raportul dintre generalitate și particularitate face ca trădarea să evolueze în funcție de gradul de subiectivitate și este cu mult mai instabilă și mai greu de definit. Meritul lui Eistein este acela de a fi găsit expresia  matematică care să arate starea posibilă, ca și noțiunea justă care să-o facă recognoscibilă în majoritatea stărilor ei: relativitatea.  Iată de ce, pesonal cred, că Platon are dreptate, și realitatea nu există decât la nivel de idee. Evoluția ei  se produce în cu totul alt mod decât presupune starea de fapt a materiei. Realitatea devine o imagine subiectivă cu reguli de funcționare stabilite de comportamentul contemporaneității, adică a unui cosmos armonic al unor unde de formă generate undeva în trecut, care nu depind – așa cum lasă aparența să se înțeleagă –  de mișcări ale realității căreia aparține o contemporaneitate și de subiectivitatea acesteia, ci de diferența de potențial declanșată de opțiune, undeva în trecut.  Dar și aceasta doar atunci când există o relație nemijlocită între realitate și reflectarea ei  în idee. Toată această zonă – extrem de sensibilă – întreține un proces conflictual între subiect și receptor, proces care era cu mult atenuat atunci când era folosit pentru comunicare alegorică, și asta  pentru că toată zona definițiilor era mult mai aproape de general, de abstract. Un general în care era conținut și termenul care definea obiectul realității, sau, dacă vreți, un infinit împărțit la infinit. Sigur, pentru a finaliza un proces de definire, poate că nu era procedeul cel mai fidel, dar pentru cunoaștere era un procedeu potrivit, tocmai datorită generalității care silea atât subiectul, cât și receptorul să caute așezarea   cât mai armonioasă a termenului în raport cu toate celelalte obiecte ale orizontului, fapt care antrena atât resorturile imaginației, cât și capacitatea de abstractizare. Din nefericire, Marea Industrializare și impunerea filosofiei materialist-dialectice cu sistemul ei de cunoștere așa zis “obiectiv” a dus la dispariția alegoriei ca tehnică de comuicare, iar evenimentele care se produc în paralel cu acțiunea principală nu mai sunt băgate în seamă. Așa se face că o operație matematică de tipul: 1+1=2 a pierdut aproape toate atributele simbolice și se limitează doar la definirea unei forme, pentru că nimic din calitățile pe care Pitagora le atribuia numerelor nu mai este în funcție. Atributele monadei sau diadei, ca și relațiile alegorice dintre aceste entități, sau dintre ele și celelalte obiecte ale unui orizont particular, mai funcționează doar în ocultism, dar ele aveau un rol în deschiderea spre detaliile geografiei respectivului orizont. Încercările lui Liebinitz de a  dovedi că monada stă la baza substanței  Universului și că își are originea în voința lui Dumnezeu au contribuit și mai mult la separarea contribuției metafizicii de realitatea reprezentată prin formele fizice ale materiei, cea  pe care astăzi o lăsăm să ne copleșească atât rațiunea cât și conștiința. În felul acesta, la ora actuală suntem dominați de definiții raducționise, și pierdem cea mai mare parte din zonele pe care armonia relațiilor dintre undele de formă le poartă în Univers. Am condamnat la dispariție acele calități ale simțurilor care ne puneau în contact și cu astfel de atribute ale materiei. Așa se face că, deși pentru elementele primordiale recunoaștem calitatea de a fi undă sau particulă, atunci când vorbim despre obiecte compuse această calitate este eliminată. Comportamentul electronului – de exemplu –  este defit într-un fel în fizica clasică și altfel în mecanica quantică, creând practic două științe, dar care nici una nu definește acest coportament cu exactitate.

Read Full Post »

Nu sunt puţini, cei care mă tot întreabă dacă am vreun folos din lucrările mele. Ceea ce dovedeşte că ei n-ar avea nici un folos dacă ar citi ceea ce scriu, şi că înţelept ar fi să se abţină. Şi mai dovedeşte că venim din lumi care nu se pot recunoaşte, lumi în care realitatea se măsoară cu unităţi diferite. Uneori mă întreb, dacă n-ar fi bine să privim cu atenţie în jur, şi cu încăpăţânată ambiţie de a înţelege. Nu ordinea în care se desfăşoară momentele care alcătuiesc viaţa noastră, asta e uşor de înţeles. Mai mult, sunt cohorte întregi de specialişti care au studiat în detaliu cum se leagă un moment de altul, şi care explică răbdători şi doct ce trebuie şi ce nu trebuie să facem pentru ca ordinea să nu se strice, chiar dacă ceva a început să şchioapete grav în desfăşurarea evenimentelor. Pe mine asta mă miră: dacă lucrurile încep să arate că nu mai funcţionează, de ce trabuie să mai păstrăm această ordine? Se cheltuiesc resurse peste măsură pentru a ţine în funcţie o ordine care gâfâie din ce în ce mai rău, şi arată galbenă ca turta de ceară, semn clar că e aproape să-şi dea obştescul sfârşit. De ce tot facem injecţii piciorului de lemn? Deja sunt alte sisteme care funcţionează în paralel, şi care – poate – ar trebui investite cu mai multă atenţie; aşa cum – poate – se va dovedi că sunt îmbătrânite înainte de vreme. Sunt sisteme care propun alte configuraţii ale contemporaneităţii, mai vii, mai elastice şi mai împlântate în realitate. Vorbim mereu, şi explicăm savant, că realitatea e un proces. Totul este în regulă până la momentul în care trebuie să găsim armonia cu etapa la care realitatea a ajuns deja.  Dacă realitatea e un proces, atunci ea însăşi se des-fiinţează pe ea, pentru a-şi da naştere. Iar noi, pare că am fi obligaţi să ţinem cont de lucrul acesta şi să renunţăm la automatismele pe care le-am moştenit şi pe care ambiţionăm să le lăsăm la rândul noastru moştenire. Sunt în funcţiune mulţime de sisteme pe care le întreţinem ca pe moaştele Sfântului Grigorie, şi ne mirăm că nu suntem în stare să ne mai înţelegem propria contemporaneitate. Inventăm cu hărnicie instrumente, tehnici şi procedee birocratice care – cel puţin aşa credem – ar trebui să strunească vigoarea ordinii în care ne aflăm. Doar că ea e moartă de mult, săraca! Ordinea, nu vigoarea. Sau, mai bine zis: şi ordinea şi vigoarea. În fiecare clipă recunoaştem că suntem în impas, că sunt vremuri complicate, că se produc fenomene ciudate. Îi punem pe savanţi să cerceteze, aceştia îşi fac treaba şi ne explică şi cauzele, precizeză şi efectele. Noi ascultăm cumiţi şi facem după ureche ceea ce ştim: năravurile vechi. Continuăm să menţinem o altă formă de contemporaneitate care a ordonat elementele realităţii după principii ce vin din alte nevoi ale fiindului, nevoi pe care le-a împlinit de mult şi cu asupra de măsură. Obişnuinţele păstrate se lovesc ca nuca-n perete. Realitatea face semne disperate că are nevoie de oameni vii care să aibă destulă vigoare pentru a orândui un nou parcurs, iar noi o hrănim cu un set proaspăt de indicaţii birocratice.

Cum să explic eu unui astfel de spirit, mai convingător, faptul că folosul – cel mai important folos – pe care-l am este şansa de a înţelege, de a scoate la  suprafaţă embrionul acela dosit sub aparenţe. O şansă care-mi înfige în fire obligaţia de a încerca să lămuresc ceea ce vad, să descriu. Atât. Se poate să nu fieu în stare de un astfel de folos, se poate să fiu orbit de comportamentul iraţionalului colectiv. ( Citiţi „iraţionalului” în sensul termenului: „în afara raţiunii” )  Dacă aş fi un deştept, aş îndrăzni mai mult – să propun, poate, să înlocuiesc lucrurile între ele, sau mai ştiu eu ce altceva -, dar eu nu sunt un deştept. Trebuie să mă mulţumesc cu puţinul ce mi-a fost hărăzit. Găsesc că e destulă răsplată, e destul folos. Despre celelalte foloase, ele sunt strict dependente de capacitatea, şi de forţa,  societăţii de a ţine în merit rele apucături.  În faţa mea, contemporaneitatea glisează pe ea însăşi: o parte stă în puterea semenilor, iar cealaltă a luat-o razna. La mijloc, eu nu ştiu ce să fac, aşa că am decis să nu fiu contemporan. Iată o decizie greu de înţeles, cum greu de înţeles  e: cum să poţi să nu fii contemporan?

Greu e doar la început, ai tendinţa să faci, din reflex, ori un lucru, ori altul. E greu să te abţii. E greu până înţelegi că e important să-ţi stăpâneşti firea, să laşi lucrurile să evolueze sub ochii tăi şi să aştepţi să te lămureşti. E adevărat, nu ai prea mult timp la dispoziţie; nemurirea vine repede, e nerăbdătoare. Este firesc şi îndreptăţit ca unii cititori ai acestor rânduri să se întrebe nedumeriţi: la ce foloseşte să întorci pe toate feţele un termen atât de simplu, cum este contemporaneitatea? Contemporaneitatea  este o expresie adâncă a firescului, a normalului de lângă tine, cel din vecinătatea ta, cel cu care împărtăşeşti izvoarele realităţii, toate acestea sunt factori ai contemporaneităţii, caracterizează legăturile care se fac şi se desfac între diferitele elemente ale perceptibilului; de aici vine coeziunea a ceea ce îndobşte numim fiindul unui moment istoric. Cum altfel am mai putea percepe  determinarea a ceea ce numim societate,  cum să-i fixăm nişte limite pentru a ne putea orienta? Contemporaneitatea se cuprinde în toate reflexele unui moment istoric, şi trebuie respectată ca atare. Ce rost are atunci să scormoneşti în hăul  ce se deschide sub conţinutul termenului? Noi suntem muritori, şi rostul noastru este să ne adaptăm până la confundare cu specificul timpurilor în care trăim. Asta este ceea ce se crede şi se afirmă îndeobşte. Oricum ar fi, odată cu trecerea noastră, timpurile îşi schimbă înfăţişarea, aşa cum şi-au schimbat înfăţişarea timpurile pe care strămoşii noştri ni le-au lăsat. Au fost momente, în timpul existenţei noastre, când chiar am înţeles că au apus vremi, că s-au petrecut epoci, că ne adăpăm la un alt soi de vigoare istorică. Poate că, unii dintre noi au fost chiar mândri de noua condiţiei, deveneam diferiţi, simţeam că, în sfârşit timpurile ne aparţin. Alţii s-au zgribulit, pentru că nu simţeau gustul lăsat de seva timpului istoric, sau nu era pe placul lor acest gust. Cine ştie?

La ce bun să crezi că o contemporaneitate poate să însemne şi altceva? Că poate ascunde lucruri care să se consume într-un dat paralel cu al nostru? Să se consume în ascuns. Avem destule griji, din ce în ce mai multe griji, cu evenimentele care se bulucesc în contemporaneitatea ştiută. Abia izbutim – din ce în ce mai anevoios – să le facem faţă.

Ei, bine, personal cred că aici se găseşte esenţa cestiunii, tot chichirezul ei, în mulţimea problemelor care se bulucesc în contemporaneitatea perceptibilă. Şi mai cred că, foarte multe dintre aceste probleme nu se datorează contemporaneităţii, felului cum ea a evoluat. Ci modului cum noi am neglijat restul, cum ne-am încăpăţânat să ne concentrăm pe anumite gesturi sau acţiuni care se găseau sub nasul nostru şi pe celelalte aflate ceva mai departe le-am neglijat, ne-am făcut că nu le vedem. Ba, de multe, de prea multe ori, ne prefăceam că nu există. Ne comportam asemeni acelui agricultor care împrăştie ierbicide şi crede că buruienile nu mai există, dar uită condamnabil că – de fapt – îşi otrăveşte bucatele, iar buruienile îşi reinventează existenţa, apar pe neaşteptate arătând pilduitor că există şi o altă contemporaneitate de care trebuie ţinut cont.

N-am considerat niciodată că trebuie să insist şi să-i conving pe convivi de gustul altor bucate. Nici contemporanii mei nu cred că trebuie să se îndepărteze de credinţele lor. Fiecare dintre noi avem funcţii de care suntem, sau  nu conştienţi. Putem fi subiecţii funcţiilor noastre, sau putem să ne trezim şi să alegem modul în care să împlinim funcţia. Scopul însă rămâne acelaşi, şi nu ne aparţine decât într-o foarte mică măsură. Atunci de ce să nu încercăm să aruncăm o privire în teritoriile ascunse ale existenţei? Împotriva faptului că noi suntem muritori, existenţa, în sine, este veşnică şi  este rezultatul informaţiei care se adaugă. Ar merita să ne facem o bucurie şi să deschidem uşa odăii interzise, pe care Împăratul vrea s-o ţină încuiată tot timpul, aşa cum se întâmplă în nemuritoarele basme. Depide numai de curajul şi curiozitatea noastră să încălcăm interdicţia. Avem acest curaj? Aveam această curiozitate? Sau ne mulţumim să dam târcoale cămarei, doar, doar s-o întâmpla vreo minune?

Mai mult, în ultima perioadă a istoriei se dezvoltă o formă de analfabetism, care devine aproape spectaculos şi ne ţine la respect în relaţie cu interdicţia . Ştim să citim, dar nu ştim ce citim; forma cuvântului ne este cunoascută, dar conţinutul lui este un mister pe care căutăm să-l dezlegăm pe pipăite, adică trunchiat, fragmentar şi, ceea ce este cel mai nefolositor, izolat de conţinutul pe care-l percepe vecinul. Nu mai este nevoie ca Împăratul să-şi păzească secretul, am ridicat singuri ziduri trainice, şi continuăm să ridicăm. Se dovedeşte că forma aceasta de contemporaneitate este o aparenţă, lipseşte din ea partea cea mai consistentă.

Legea Atracţiei Universale a lui Newuton, Teoria gravitaţiei a lui Eistein, Teoria subconştientului a lui Jung, Teoria Morfogentică a lui Shaldreke sau teoria lui Worringer despre evoluţie, reprezentate grafic sugerează că existenţa este asigurată de evoluţia unei duble spirale. Modelul firului  ADN  este, de asemeni reprezentat de o dublă spirală. Pentru unii dintre noi acestea sunt suficiente dovezi că existentul este complet prin schimbul de informaţii ce au loc între cele două fire ale spiralei. Shaldreke, are curajul să afirme chiar că, ADN-ul nu este un depozit de informaţii ci  funcţionează ca un receptor radio care  foloseşte informaţiile care îşi au existenţa în inefabil.   În consecinţă, contemporaneitatea, la rândul ei, devine completă atunci când este slujită de ambele forme ale sale, alminteri din contemporani ne transformăm în captivi. Toate teoriile pe care le-am citat mai sus, ca şi multe altele din formele existentului, vorbesc despre tentaţia libertăţii. Complementaritatea celor două spirale care funcţionează împreună este instrumentul cel mai important al libertăţii. Un instrument prin care formele îşi asigură libertatea, mai mult, caută ca aceasta să devină deplină, să nu existe în legături de dependenţă, ci de armonie. Probabil că acesta este şi motivul pentru care în filosofiile orientale, iubirea este esenţa tuturor formelor compuse. Doar că nouă ne place nespus de mult să vorbim, să visăm şi să ne lăsăm ademeniţi de iubirea pământeană, cea care are o doză variabilă de egoism. E componenta cealaltă a iubirii, aşa cum se află în toate lucrurile. Sunt situaţii când uităm totul şi transformăm acest gen de iubire într-un duşman înverşunat. Nu vă gândiţi doar la persoana care poate deveni, în egală măsură, subiectul şi obiectul iubirii. Ar fi prea simplu. Ar fi aproape picant, ar fi stropul exotic care colorează o contemporaneitate care  ce se defăşoară în jurul nostru fără surprize notabile. Existenţa strecoară în fiindul nostru o varietate nebănuită de lucruri care sunt transformate în obiectul şi subiectul iubirii, în toate inimaginabilele forme pe care realitatea ştie să le scoată la suprafaţă. În fond, iubirea pământească în esenţa ei se supune regulii unice a  iubirii universale. Doar noi nu ştim cum funcţionează cu adevărat, noi ne aventurăm în încercări care mai de care mai deocheate. Numim asta normalitate a timpului în care ne găsim, şi avem tot felul de expresii caracterizante, cu care justificăm de ce ne ancorăm atât de solid în ceva care nu există de fapt. Justificăm consumul exagerat de efort şi resurse pentru a întreţine un proces care nici măcar nu face parte din contemporaneitatea pe care o povestim cu plăcere tuturor celor care nu văd nici urmă de  aşa ceva. Suntem mândri de ceea ce suntem în stare să povestim, considerăm că este un talent pe care ni l-a dat Dumnezeu. Da, da, de la el vine talentul ăsta. Şi cu toate că nu ştim cine e Dumnezeu portretizăm neîncetat, fără odihnă, adunăm caracteristici dintre cele mai misterioase şi inimaginabile. Facem asta până uităm cu totul că realitatea este cea mai profundă expresie a simplităţii. Tot uitând adevărul acesta primordial, ne-am trezit că, dintr-o dată, cerul existenţei s-a acoperit de un plafon gros de nori care ne împiedică să-l vedem.  Ştim că el este acolo unde e locul lui, că nu va pieri şi nu se va schimba, dar putem povesti doar din amintiri despre „un cer”. Sunt generaţii întregi care vorbesc despre el din relatări, şi trudesc cu sârguinţă să îngroaşe stratul de nori, tot sperând că – într-o formă sau alta – vor izbuti să facă vizibil ceva ce s-a transformat în mit.

Aşa se face că ne-am ales cu o armată de experiţi în lucruri care nu există şi care s-au născut din mărturii relatate cândva de cineva. Să nu credeţi cumva că lucrurile care nu există nu i-au formă. Ba, tocmai acestea sunt cele care o fac cel mai uşor. Iar experţii noştri sunt oameni oneşti, sîrguincioşi, tot ce ei produc sunt rezultatul trudei de  a oferi temeiuri unor forme. E şi asta un mod de a fi lume,  în omenire, de a face istorie. Una paralelă cu un proces la care nu mai avem acces decât trunchiat, mai degrabă ne mulţumim cu un soi de folclor care s-a aşezat în straturi subţiri şi suprapuse în care – cândva – vom fi găsiţi sub forma unor amprente neclare.

Folosul acesta e greu de văzut, e greu de acceptat. Nu poţi să spui folos – cred mulţi dintre contemporani – la ceea ce nu zornăie, nu are zimţi, nu poate fu pus în cămară sau beci. În cazul acesta nu văd decât o singură soluţie: să nu-i spunem.

Pur şi simplu să nu-i spunem nicicum.

Read Full Post »

“Cine se indreapta spre sine insusi risca sa se intalneasca cu sine insusi.” – spune Jung, şi iată că avem definită esenţa contemporaneităţii, din care surprindem faptul că, actualitatea are graniţe fragile, extrem de fragile, şi că – ceea ce este cu adevărat important – depinde într-o proporţie substanţială de tradiţie. Dicţionarul ne spune că actualul este acel ceva “care are importanţă pentru vremea de faţă”, dar rădăcinile actualului se dovedesc a fi adânc înfipte într-o realitate care s-a consumat deja de mai multă, sau mai puţină vreme. Conjunctura însă, a adus un fragment şi la investit cu importanţă pentru vremea de faţă, l-a transformat în actualitate. Să fie asta expresia completă a contemporaneităţii? Cum ne comportam în cazul acesta în contemporaneitatea pe care am dori s-o ştim născându-se din germenii realităţii care ne include? Nu este zi lăsată de la Dumnezeu să nu auzim că trebuie să aducem o situaţie sau alta în actualitate, ceea ce dovedeşte că percepem actualitatea în funcţie ca prelungire  a uneia care, în mod natural, ar fi trebuit să se fi consumat deja. Considerăm că, o parte din noi resimţim lipsa unei actualităţi de facto, una care să se armonizeze cu aspiraţiile noastre. Starea evoluţiei din societatea omenească face ca diferenţa de potenţial dintre existent şi aspiraţie să fie din ce în ce mai mult marcată de subiectiv, ca atare să se lărgească considerabil. Omenirea nu mai exersează posibilităţi de armonizare a realităţii cu nevoia, ci caută să aşeze în prim plan aspiraţia subiectivă pe care îşi doreşte s-o rupă de realitate, să o clădească din structuri marcate de particular. Ajungem astfel să suportăm efectele unor anomalii care tulbură serios procesele actualităţii. Asistăm la clivaje care transformă actualitatea în actualităţi care se separă şi se îndepărtează unele de altele. Cum este firesc, contemporaneitatea se transformă dintr-o unitate, într-o structură de unităţi,  în care relaţiile dintre diferiţii centri nu mai ajung să se maturizeze; procesul de apariţie-dispariţie a acestora seamănă cu un joc surprinzător şi menţine realitatea într-un continuu dezechilibru. Singurul factor care creează o oarecare undă de coerenţă în realitatea pe care o traversăm, rămâne subconştientul colectiv a cărui umbră decide asupra multora dintre acţiunile prezentului. Vom fi capabili să traversăm această perioadă de clivaje? Vom avea destulă forţă să aducem realitatea la rearmonizarea dintre actualitate şi contemporaneitate? Sau acesta este începutul unei epoci noi, despre care nu ştim nimic, nu avem nici o informaţie demnă de luat în seamă? Istoria, mitologia, folclorul nu pomenesc nimic despre asemenea atitudini ale realităţii. În toate aceste domenii pomenite mai sus, actualitatea este compactă; are funcţii precis determinate, are un comportament în care sunt precizate cu claritate, atât relaţiile orizontale  cu funcţii ale istoriei (multe dintre ele rezultate din aboliri), ale mitologiei, sau ale folclorului, relaţii care au instaurat permanent o ordine nouă, mai ales din momentele abolite ale istoriei şi timpului, dar şi o atitudine nouă. Sunt detaliate şi relaţiile verticale: cu timpul, sensul evoluţiei, nivele de aspiraţii etc..

Nu cred că e cazul să mă aventurez în aprecieri sau scenarii despre sensul şi condiţia evoluţiei în atari condiţii. Sigur, e un teritoriu tentant, unul care oferă libertăţi ademenitoare, din care se pot izbuti scenarii dintre cele mai catastrofice şi mai spectaculoase. Dar, poziţia care mi se pare cea mai reznoabilă este aceea de a accepta evoluţia în fiinţarea ei, şi a lăsa să se gândească la legături logice, la scenarii, şi alte asemenea, generaţiile care vor avea suficiente semne despre sensul şi relieful unui traseu presupus.

Pentru mine devine din ce în ce în ce mai greu de înţeles cum pot fi contemporan, într-o epocă în care nu avem o contemporaneitate definită? Nu avem o actualitate cu subiect şi predicat? În care, atât parcursul istoriei, cât şi al timpului au fie momente abolite, fie momente acceptate, iar tradiţia este, fie invocată în exces, fie ignorată complet. Tot ce realizez din această epocă este dezordinea. Sau, poate, o nouă formă de ordine?

Dacă ne întoarcem la afirmaţia lui Jung, cu care am început aceste rânduri, am putea spune că acum ne aflăm în momentul în care omenirea s-a întâlnit cu ea însăşi. Abia în astfel de condiţii aflăm câtă dezordine s-a consumat în tot acest timp istoric ce a trecut de la Facerea Lumii. Dacă încă mai găsim o asemenea neorânduială în omenire la momentul de faţă, câtă trebuie să fi fost ea la începuturile lumii? Întrebarea poate fi pusă şi altfel: cum a făcut omenirea să pornească de la starea de armonie din momentul Facerii Lumii, şi să ajungă la momentul acesata de neorânduială cronică în care ne găsim? Oricum am pune întrebarea, şi oricum am accepta evoluţia unui traseu sau altul, nu putem evita să ajungem să ne amintim că în scrierile cele vechi, vechi se vorbeşte despre o lume care a existat înainte de naşterea lumii noastre, o lume în care armonia era un proces natural.  Să fi fost acea lumea cea care ne-a furnizat arhetipurile? Toate scenariile care au fost imaginate despre acea lume, ori despre lumea aceasta, tot ce s-a aşezat în orizonturi teoretice, tot ce a generat apariţia unor categorii care să ne sprijine înţelegerea, sunt elementele unor realităţi care se produc, se consumă şi se dizolvă în propriile lor fiinţări. E normal, e un proces firesc să se modifice totul după un traseu pe care îl putem sugera doar până la un punct, iar restul să ne surprindă. Cu cât ne afundăm mai mult în cunoaştere, cu atât înţelegem  că orice entitate din Univers nu face decât să alunece permanent prin jocul etern al inefabilului, şi este mereu permisivă la re-formare. E, la urma urmei, un proces de adaptabilitate cu care atât omenirea cât şi celelalte forme ale Universului se obişnuiesc

Nu asta este menit să ne tulbure, sau, cel puţin pe mine, nu asta mă tulbură, ci umbra unui regret pe care-l găsesc neobişnuit de viu şi prezent în relaţia mea cu actualitatea timpului. Şi anume, modificarea anatomiei imaginaţiei umane. Nu-mi pică bine această modificare, n-o găsesc firească, nu pare să vină din Sinele său. Pare mai degrabă o invenţie care s-a instalat dintr-o toană, dintr-un obicei prost care a devenit obişnuinţă din lipsa educaţiei şi a voinţei. Are darul, această modificare de anatomie a imaginaţiei, să sublinieze clivajele din actualitate, să pună degetul şi să arate că între actualitate şi contemporaneitate au apărut diferenţe ce par inexplicabile şi au origini necunoscute. Eu cel puţin, mă simt şi mai dezorientat, despărţit fiind de esenţe pe care le-am considerat naturale şi de neînlocuit. Doar că, acum mă lovesc de felurite forme care înlocuiesc tot mai mult din ceea ce – prin tradiţie – era condiţia naturalului. E ca şi cum ai da drumul în lume unui om căruia i-ai înlocuit mai toate organele cu altele din materiale diferite, cu funcţiuni modificate, cu cerinţe străine cu totul regnului din care omul face parte. Îi dai drumul, cum spuneam, şi pretinzi  lumii să se facă a nu observa arătarea. Pretinzi că el e semenul tău făcut din lutul peste care Dumnezeu a suflat. Unde mai pui că vine cineva şi-l prezintă: François Villon, sau Rabelaise, Brâncuşi, Gaudi, Rimbaud, Esenin. Nu cred să te aranjeze chestia asta, o iei mai degrabă ca un atentat la inteligenţa ta. Uite de asta  mă tulbură această schimbare a anatomiei imaginaţiei. Doar că, fiind o problemă personală, fără discuţie subiectivitatea este pe măsură. Ca atare sunt obligat să rămân la problema de fond, şi anume, aceea a clivajelor care separă actualitatea în felii inegale. Procesul acesta a început să aibă un ritm alert, care face contemporaneitatea să pară o lucrare care a îmbătrânit peste măsură, a devenit inutilă, un moft fără sare şi piper. E din ce în ce mai greu să armonizezi ritmul dintre actualitate şi contemporaneitate, aşa că sunt foarte rari cei care găsesc că ar mai fi ceva de interes pentru vremea de faţă.  Şi tot mai mulţi cred că, orice termen ai folosi, fie el actualitate, fie contemporaneitate, nu interesul pentru vremea de faţă e important, ci pentru raportul strict dintre aspiraţie şi lipsa de obiectivitate.

Uneori noaptea, mă trezesc şi aud pocnete seci, semn că actualitatea continuă să se separe de sine. Fiecare nouă falie apărută, ia şi o sumă de spirite. Lumea se separă, se rupe, se împarte fără răgaz şi rămânem câte  tot mai puţini. Nu mai poţi să vorbeşti de contemporaneitate – în sensul ei tradiţional – când lângă tine mai sunt doar câteva suflete ce par destul de amărâte. Îi priveşti şi ştii că, o parte din ei rătăceşte prin nimic, căutând în zadar spiritele de care erau legaţi, parcă mai ieri.

N-a fost, cred, o idee bună, ca lumea să-şi doreasacă să se întâlnească pe sine.

Read Full Post »

19 martie, 2015

De când Higgs a dovedit existenţa a ceea ce îndeobşte se numeşte „bosomul Higgs”, o întreagă literatură  – conţinând toate speculaţiile, direcţiile, sensurile, variantele, posibilităţile etc. dezvoltate în variante felurite şi în alte momente ale  existenţei noastre terestre – s-a aprins cu mare viteză. Conform temperamentului savantului care emite ipoteza, bosomul Higgs, ori este miraculos, ori nu există, ori contribuie la distrugerea Universului, ori creează un alt Univers paralel, ori…

Cercetătorii care rămân în trunchiul principal de sensuri legate de respectiva particulă, se vor alege cu epitete dintre cele mai trăsnite şi cu categorice catalogări care încearcă să caracterizeze cât mai sugestiv şi amuzant munca lor. Toată istoria ştiinţelor este plină de câmpuri formate dintr-o descoperire importantă şi obiecte de tot felul născute din trunchiul respectivei descoperiri. Acei savanţi care îşi legă activitatea de o temă de cercetat, au căutat mereu să contribuie cât mai complet la  întregirea tabloului de informaţii despre respectiva temă, adunând minuţios fiecare părticică lipsă, ca într-o muncă de restaurare. În fapt, chiar asistăm la truda de restaurare a unui corp  existent, căruia trebuie să-i înţelegem fiinţarea, dar şi să ne străduim a elimina mulţimea de întrebări care se ridică odată cu noile cunoştinţe ce sunt – la urma urmei, acel moment de realitate. Un prim fapt pe care nu ar trebui să-l uităm de fel este că: orice element nou pentru spiritul uman, este în corpul Universului  de-o veşnicie. Savanţii trebuie să depună o muncă laborioasă pentru a restaura existenţa respectivului element. Vorbind despre restaurare, singurul adevăr cert e reprezentat de faptul că acţionăm asupra unui obiect care există în mod natural, despre care, însă, noi nu am avut cunoştinţe, şi pe care acum încercăm să-l introducem într-o atitudine teoretică. Fiecare element asupra căruia savanţi se apleacă, este – în fapt – un element aparţinător unei structuri, unul care produce efecte. Într-o realitate nu pot exista elemente independente, există doar elemente despre care noi avem informaţii incomplete şi despre care încercăm să dăm ştire că se comportă într-un anume fel. Că respectivul element se comportă aşa, sau altminteri, emitem supoziţii probabile, iar pentru asta apelăm cel mai adesea la matematică. Mai greu de înţeles este modalitatea categorică şi ultimativă cu care încercăm să descriem un moment, mai ales că nu au fost rare cazurile când, o nouă descoperirea a demolat tot şirul de atribute care au eşafodat şi întreţinut o realitate dovedită, în ultimă instanţă,  o prejudecată.

Crecetătorii – fără osebire, fără referire la statura lor în domeniul abordat – vorbesc despre un Univers „al nostru”, şi neobosit încearcă să afle dacă acest Univers este singular şi dominant, sau dacă aparţine, la rândul lui altui Univers care şi el face parte dintr-un şir de Universuri despre care nu putem avea ştiinţă. Se caută mereu semne care să ne lumineze asupra structurii – fie a Universului, fie a Multiversului – căruia materia îi întreţine naşterea eternă şi continuă. Cu cât noile descoperiri ştiinţifice sunt mai aprofundate, cu cât par a se aporpia de un moment de origine, aşa cum o face bosomul Higgs, numărul nelămuririlor creşte în loc să scadă. Numărul şi forma variabilelor care trebuiesc avute în vedere devin tot mai generoase cu imaginaţia savanţilor, dar şi a teoreticienilor. Raţional ar părea să ne apropiem de un moment unic, adică de acel moment de unde începe totul. Raţional. Doar că Universul, sau Multiversul, sau – mă rog, categoria despre care facem referinţă – nu are o atitudine raţională ci una naturală. Adică, el este cum este, şi se comportă ca atare; ceea ce ar justifica pe deplin spusa lui Blaga:

Lumina ce-o simt

                        năvălindu-mi în piept când te văd

                        oare nu e un strop din lumina

                        creată în ziua dintâi,

                        din lumina aceea-nsetată adânc de viaţă?

            ……………………………………………………………………..

                        Lumina, ce-o simt năvălindu-mi

                        în piept când te văd – minunato,

                        e poate că ultimul strop

                        din lumina creată în ziua dintâi.

N-ar fi mai bine, oare, să ne adresăm mai degrabă acestui orizont al naturalului, decât să stăruim mereu să extindem limitele aceluia raţional? Raţional găsim definiţii care stabilesc o stare şi un anume comportament tuturor elementelor care dau existenţă Universului. Bosomul Higgs, de exemplu:  este o particulă elementară ipotetică din familia bosonilor, despre care se crede că face parte din mecanismul care conferă masă celorlalte particule elementare. (Wikipedia) Plecând de la o astfel de definiţie, putem dezvolta fără încetare căi de poziţionare a respective particule într-o strucutră mai simplă, sau mai complexă a unei realităţi, structură care ar exista în sine.

Într-o viziune naturală, în schimb, apare o atitudine care poate fi cel puţin surprinzătoare: Toate lucrurile sunt lipsite de ego (a\tman: eu sau suflet).

Ceea ce înseamnă că dacă îndepărtăm elementele constitutive care formează ceea ce numim om, cal, copac, munte, stea sau orice altceva, dacă facem abstracţie de calităţile care ni le fac perceptibile, nu vom întâlni nimic distinct în afară de aceste elemente constitutive ale calităţilor, nu vom descoperi omul, calul, muntele în sine. Aceste cuvinte denumesc doar un grup de elemente – spun textele budhiste. În consecinţă, starea naturală a Universului – să spunem – nu este Universul, ci relaţiile dintre elementele aparţinătoare. Ca atare Univesul există în funcţie de forma şi compoziţia fiecărei structuri de care devenim conştienţi, ceea ce înseamnă că el, Universul, poate fi: aici, până aici, niciunde, sau pretutindeni; totul ţine de activitatea conştiinţei cuiva care ajunge să obţină cumva informaţii despre o anume formă. Până când Higgs a caracterizat bosomul care îi poartă numele, Universul se oprea înaintea acelui nivel, apoi limitele sale s-au deplasat dincolo de nivelul respectivului bosom, cuprinzându-l. Întrebarea se naşte firesc, şi anume: care este Universul cel adevărat, cel de până la nivelul bosomului, sau cel care-l include? Şi care ar fi atitudinea corectă din care să abordăm Universul?; cea raţională care se sprijină pe definiţiile stabilite de diferitele ştiinţe?; sau cea care: Aceeaşi problemă şi-au pus-o şi chinezii din secta meditaţiei (Ts’an în China, Zen în Japonia. Dhyana în sanscrită)\ şi se pare că ei au găsit un răspuns în declaraţia următoare, care e celebră în secta lor:

Mă aflu pe pod şi – minune! – nu râul curge, ci podul înaintează pe torent.”

Dacă eu înaintez, iar peisajul rămâne în urma mea, nu pot afirma cu tărie că el este o dimensiune, ci mai degrabă o constantă. Nu spaţiul mă măsoară pe mine ci eu pe el, cunoscându-l pe măsură ce înaintez. Nu el mă transformă ci eu, cunoscându-l.

Dintr-o astfel de poziţie, Universul sunt eu, tot atât de mult pe cât Universul este el însuşi, fie că mă cuprinde în forma în care sunt, fie în formele mele următoare.

Read Full Post »

Profesorul era pur şi simplu furios. Abia acum pricepea că Angela fusese un profesionist practic de neînlocuit. Plecase pe neaşteptate, în zilele cînd era concentrat pentru a fi ales rector, şi n-a avut timp să bage de seamă. Semnase demisia absent, fără să-l intereseze; la urma urmei nici nu avea de ce să fie interesat: pleca o funcţionară. Câte funcţionare nu pleacă de la locurile lor de muncă din diverse motive? Despre postul liber aflase un coleg de partid, pe care-l folosea adesea la treburile mai delicate. Şi aşa ajunsese să-i angajeze nepoata, de care acum nu mai putea scăpa. Era o fiinţă infernală această nepoată. Îngrozitor de leneşă – dar o lene foarte spectaculoasă -, o vedeai mereu pregătindu-se să facă ceva, ceva ce nu începea vreodată, drept care n-aveai nici o şansă să înţelegi ce anume ar urma să se întâmple. Ţinea în mână tot felul de instrumente şi părea continuu gata de o acţiune importantă. Şi cam atât. Nimeni nu pricepea cu ce-şi umplea ea cele opt ore de serviciu. În secretariat s-a instalat încetul cu încetul o dezordine mortală, încurcăturile apăreau în avalanşă, şi peste toate astea te umpleau de uimire răspunsurile senine ale tinerei care ţinea mereu să dovedească faptul că tot ceea ce se întâmpla în Universitate n-o atingea. Acolo avea un serviciu, iar prezenţa ei era suficientă, justifica din plin salariu pe care-l lua. Peste toate acestea era de-o obrăznicie dârză, şi nu voia cu nici un chip să înţeleagă cuvântul subordonare, dar nici disciplină. Ignora orice fel de dispoziţie, orice fel de cerere, făcea doar ce-i trecea prin cap, senină, dezinvoltă, fără cel mai mic efort de a se apropia cât de cât de regulile instituţiei. Era o adevărată pacoste, dar cel mai mult îl irita pe Profesor senzaţia de neputinţă. Sub nici un chip nu putea s-o dea afară şi să evite tot lungul şir de ponoase pe care birocraţia le inventase, dar şi mai grav era faptul că era nepoata cui era. Omul ăla ştia foarte multe treburi ce nu trebuiau să se afle, spălase multe rufe murdare şi ceva dovezi rămâneau întotdeauna. Ele puteau fi scoase la iveală, puteau transpira către presă. Ce să mai vorbim, nu se putea pune problema concedierii. A trebuit să facă eforturi consistente ca să mai inventeze un post în care să aducă o altă funcţionară şi să pună treburile cât de cât în ordine. Dar ca să aducă secretariatul Universităţii la normalitate a mai angajat încă o funcţionară, şi pe nepoata colegului său a făcut-o şefă, rupând-o cu totul de treburile concrete. Trei femei abia dacă izbuteau să realizeze şaizeci la sută din munca făcută altă dată de Angela. Abia acum înţelegea că femeia aia fusese pasionată de munca ei, că încercase continuu să le uşureze viaţa, că trudise cu modestie, dar mai ales cu o mare putere de a prevedea. Îşi iubise meseria Angela, o iubise ca un profesionist: lucid, pătimaş, vizionar. Acum, abia acum înţelegea asta Profesorul, şi un amestec de admiraţie şi ură îl măcina de fiecare dată când muierile din secretariat mai făceau o boacănă. Despre fosta secretară auzise că lucra într-o firmă de traduceri, undeva într-un fel de baracă din tablă. Patru femei înghesuite la birouri minuscule traduceau tot felul de acte oficiale sau documentaţii tehnice într-o atmosferă mizerabilă. Îşi dădea seama că se întâmplase ceva grav cu Angela dacă-şi părăsise biroul ei elegant şi postul cu destule avantaje pentru a lucra în magherniţa aia. Studenţii se duceau la ea de câte ori aveau nevoie de ceva şi ea îi trata cu aceeaşi atenţie, mereu prevenitoare, mereu dovedind că înţelege rapid esenţa problemei. Niciodată nu cerea informaţii despre viaţa din Universitate şi dacă studenţii încercau să povestească îi descuraja elegant, abătând discuţia în vreun fel oarecare. Meregeau la ea şi unii dintre profesori, pentru că Angela traducea în trei limbi, şi-o făcea foarte bine. Ani de zile, Universitatea îi folosise talentul ca pe ceva firesc, de la sine înţeles. Acum se treziseră că o mulţime de documentaţii importante zac prin sertare nebăgate în seamă, pur şi simplu aruncate. Încă din prima zi a mandatul său de rector, Profesorul se hotărâse să facă ordine în această instituţie. La avizier începuseră să apară hotărâri şi decizii ale rectoratului cu proceduri stricte care trebuiau respectate de către toată lumea, trebuiau urmate protocoale detaliate, conforme legilor universitare şi celor ale Republicii. Totul trebuia să fie legal, totul trebuia să respecte politica rectoratului. În senat avea o grupare puternică care-i susţinea strategia, o formase în perioada de campanie şi, firesc, oamenii fideli fuseseră aşezaţi în funcţiile importante. Timp de două mandate, cât avea dreptul legal, Profesorul era hotărât să impună o disciplină draconică, prin care să poată controla totul. Nici un mijloc nu era de neglijat pentru a atinge un asemenea obiectiv. Totul trebuia raportat în scris, înregistrat şi îndosariat. Imaginase un circuit al hârtiilor care, fiecare, trebuia să treacă prin minimum trei puncte în care erau verificate de oamenii săi. Aceştia îi raportau imediat orice abatere de la disciplina asumată. Ştia, simţea acum că a devenit o persoană puternică. În această Universitate totul depindea de el: carierele, destinele, viaţa de zi cu zi, visele, aspiraţiile. Totul. Totul trebuia să fie, într-un fel sau altul, hotărât de el, cu îngăduinţă sau cu forţa. Pe măsură ce oamenii erau măcinaţi în maşinăria pe care o pornise şi pe care o simţea cum funcţionează, ar fi trebuit să se bucure, ar fi trebuit să se lase dus de frenezia pe care trebuie să ţi-o dea puterea, atunci când o simţi din plin. Dar Profesorului nu-i era dată o astfel de bucurie, nu simţea altceva decât o sete neostoită de a inventa alte şi alte modalităţi de a supune. I se părea că doar etapa ce va urma avea să-i aducă liniştea, mereu etapa ce va urma. Dar totul era o zbatere oarbă până la urmă, o zbatere cu care, pe măsură ce îmbătrânea, începea să se obişnuiască. Singurul lucru care mai conta era sentimentul puterii. Toţi oamenii aceia erau obligaţi să i se supună, erau obligaţi de un mecanism pe care nu-l inventase el, dar pe care, prin forţa împrejurărilor ajunsese să-l folosească. Aceasta era singura satisfacţie de care Profesorul se putea bucura cât de cât. Dar care era mereu umbrită din cauza imaginilor obsedante ale celor două femei pe care le văzuse la televizor într-un reportaj banal de la o emisiune de ştiri; fiica şi fosta sa amantă. Amintirea acelor imagini îl sâcâia dureros, pentru că ştia, era limpede faptul că ascundea în fundul subconştientului ceva, ceva la care nici măcar nu voia să se gândească, darămite să încerce a lămuri. Trecuse vreme de atunci, de la interviul acela nefericit, dar chipurile şi vorbele lor, relaxate, simple, fireşti, modeste îi umpleau în permanenţă mintea. Orice ar fi făcut, că era conştient, că era doar un reflex al zilei, se raporta la aceste două femei, la atitudinea lor. De fapt de ce ar fi trebuit să-l preocupe faima lor, atenţia ce li se acorda, prezenţa lor în viaţa publică? Ce erau ele, în fond? Două muieri pe care ar fi putut să le spulbere oricând, dacă ar fi ajuns în teritoriul lui. Cu condiţia aceasta doar. Din nefericire nu le putea atinge, fiind ele în altă lume. Frustrant era că nici măcar nu-şi putea permite să încerce oarece aluzii, oarece insinuari, care să pună lumea pe gânduri. Cu toate că nu voia să recunoască sub nici o formă, toată lista asta de interdicţii privindu-le pe muierile cele două, se datora spaimei de reacţia Adinei. Ştia foarte bine că poate fi de-o violenţă vulcanică, şi dacă se gândea bine, faptul că nici măcar o secundă nu încercase să se interseze de soarta unui copil despre care ştia şi care era al lui, n-ar fi dat bine de loc într-o dezbatere publică. Adina l-ar fi terfelit fără milă, cu cele mai neomenoase mijloace, fără nici un fel de circumstanţe atenuante. Se amăgea mereu că nu i se puteau asemui, pentru că oricum ar fi fost, tot fragile erau, tot lipsite de ceea ce el avea din plin: puterea! La câteva zile de la reportajul acela a încercat s-o contacteze pe fosta lui amantă. Pe mama fetii. A aflat numărul telefonului, a sunat şi a încercat să aibă o primă discuţie relaxată. „Ai aflat, ăăă!!!…? Ai aflat că fiica ta este un artist celebru, şi mai ales foarte bine plătit? Ce ţi-ai zis tu: e rost de ceva aliş-veriş. Ascultă, pulică, dacă nu-ţi bagi minţile-n cap, te fac una cu pământul, cu toate funcţiile şi relaţiile tale…” Şi Adina a trântit telefonul. Vocea i se schimbase, se cunoştea din plin trecerea anilor, dar acelaşi fior de teamă l-a străbătut din cap până-n picioare. Şi-a adus aminte de seara când i-a spus că-i gravidă. O seară pe care se străduise s-o uite. Pe care şi-a dorit s-o uite, şi ani de zile chiar izbutise. Dar atunci când i venea în minte întâmplarea, îşi amintea neobişnuit de multe amănunte din seara cu pricina, îl străfulgerau brusc, nepermis de viu, mirosuri, culori, gesturi, nuanţe ale vocilor, gânduri fulgurante. L-a primit în camera inundată de podoabe şi ornamente, cu o masă aranjată ca pentru o mare, o strălucitoare sărbătoare. Cel mai viu îşi aminea de crenguţele de cetină pe care erau aşezate cu grijă cele două tacâmuri. Adina era îmbrăcată într-o rochie neagră, dintr-un material moale care cădea pe fiecare cută a corpului său voluptuos. Era foarte posibil să nu fi avut nici un fel de lenjerie, şi gândul aceta îl excitase teribil. Atunci când femeia se mişca, rochia aluneca promiţând mereu, întinzându-se ca o a doua piele mult mai senzuală şi mai ademenitoare decât cea adevărată. Era deosebit de drăgăstoasă Adina, toată sera l-a făcut să simtă bucuriile bărbăţiei; grija, afecţiunea din gesturi, modul prevenitor cum anticipa dorinţele, totul era ca un imn în cinstea bărbatului. Dar mai ales promisiunile! Promisiunile dezmăţului ce va urma. Se gândea cu neruşinare la ce-i va face, la ce-şi va permite în seara aceasta, lucruri pe care nu i le făcuse niciodată, pentru că o anume decenţă l-a împiedicat, dar acum nu vor mai exista nici un fel de bariere. I se aprindeau fantezii dintre cele mai deşuchiate şi fiecare clipă a serii care amâna momentele de desfătare îl făcea tot mai îndrăzneţ. După cina mustind de mirodeniile afrodisiace, când el aştepta semnele dezmierdărilor promise, Adina îi turnase un pahar de alcool, îl îndemnase să se desfete cu băutura veche şi rafinată. „E o seară pe care nu vreau s-o uităm vreodată, dragul meu – îi spusese. E seara unei veşti importante, deosebit de importante. Unică! Da, da, chiar unică. E nu se va repeta în existenţa aceasta, şi nu ştiu dacă alţi muritori au trecut printr-o astfel de seară. Poate ca da, poate că şi alte femei au făcut o astfel de slujbă pentru bărbatul ales. Tu eşti bărbatul ales, te-am ales cu grijă, te-am vânat multă vreme. Nu am de unde să ştiu cum au procedat alte femei în situaţia mea, şi nici nu cred că mă interesează. Eu am făcut-o pentru tine, ca semn de apreciere, pentru că am o veste foarte importantă, fundamental de importantă: sunt gravidă. În sfârşit, după trei luni de zile sunt gravidă. Ai izbutit! Cu scula ta mică şi neîndemânatică ai izbutit. Începusem să mă îndoiesc că maţul ăla scurt, subţire şi moale va fi în stare să poarte ceva sămânţă fertilă. Acum ştiu de ce eşti atât de lipsit de forţă. Dumnezeu ţi-a dat multă dorinţă dar nu şi instrument. Toată viaţa ai să alergi să găseşti ceva ce nu-şi are locul în tine. Dar ţine minte ce-ţi spun acum: ceea ce nu este în tine, nu poate exista nici în afara ta. Bine măcar că te comporţi cum spune chinezul: bărbatul care are zece degete şi-o limbă nu poate lăsa o femeie nesatisfăcută. Pe mine însă nu m-a interesat tehnica ta în ale amorului, ci doar sămânţa ta, şi m-am străduit să nu risipesc nici o picătură. Am pus ochii pe tine, pentru că fizic eşti foarte sănătos şi arăţi bine, bine de tot. Falnic! Ambalajul este de toată frumuseţea. Mă rog lui Dumnezeu, însă, să nu-i dea copilului meu mintea şi caracterul tău. Am să fac tot ce pot ca să-l feresc să ajungă ca tine. Cina asta a fost una de despărţire, dragul meu, cina în care îţi spun că n-o să ne mai vedem niciodată în felul acesta intim. Rolul tău s-a terminat. Ca doi oameni civilizaţi o să stabilim un contract, unul verbal, dar pe care te voi sili să-l respecţi. Mi-ai făcut un copil, şi când spun mi-ai făcut, tu să înţelegi asta exact. Te-am suportat trei luni doar pentru sperma ta, restul fiinţei nu mă interesează. Şi bagă la cap: copilul e al meu, nu are nici o legătură cu tine. Mata îţi iei catrafusele şi dispari în clipa asta. Adio, şi-un praz verde, dulce prinţ!” Adina a început să strângă masa ostentativ, iar Profesorul a rămas un timp ţintuit în scaun. Pe măsură ce gândea, însă, realiza că a fost un mare norocos. Plăcinta asta cu plodul putea să fie una foarte dureroasă. Muierea putea să pretindă ca el să recunoască progenitura, să aducă zvon de clopot şi de pirostrii. Gestul Adinei i se părea o minune, el va fi un om liber, nu va trebui să schimbe scutece şi să aducă salariul în casă. S-a ridicat iute şi a părăsit locuiţa femeii. Pe stradă se chinuia să nu ţipe de bucurie, să nu urle, atât de mare i se păruse primejdia prin care trecuse. Ani de zile nici măcar nu s-a gândit la copilul accela. N-a ştiut dacă era băiat sau fată. N-a vrut să ştie, nu s-a interesat, n-a fost curios. Ba, am putea spune că îşi formase un fel de superstiţie: el nu trebuia să ştie nimic, dar absolut nimic despre copil. Totul până în seara când a aflat de la televizor că fiica lui este o pictoriţă celebră. Atunci situaţia s-a schimbat din rădăcini. Un vierme a început să-l muşte tot mai scormonitor, tot mai dureros. Faima fiicei sale, din care el nu putea să capete nimic nu-i dădea pace. I se părea firesc ca ea să plătească întâiul tribut către el, să-i închine lui tot ceea ce primeşte de la alţii. În fond lui îi datora existenţa, era sânge din sângele lui. Dacă n-ar fi fost harpia de Adina cu metodele ei surprinzătoare, cu tenacitatea ieşită din comun, ar fi pus lucrurile în ordinea lor firească. Nu ar fi ezitat nici o clipă, dar se ştia vulnerabil în faţa insolitului, în faţa lucrurilor care nu sunt rezultatul unei ordini pe care o întreţine tradiţia, obişnuinţa. Lui îi plăcea să facă totul în deplină siguranţă şi pentru asta avea nevoie ca totul să fi fost verificat şi răsverificat de alţii. Pe el îl interesa doar să conceapă o nouă ordine, o nouă combinaţie a lucrurilor verificate, pe care să le prezinte într-un înveliş de cuvinte înflăcărate dar departe de adevaratul scop. Învăţase de-a lungul vieţii să-şi creeze perdele din cuvinte după care să-şi ascundă intenţiile. Avea mereu grijă să nu creeze un stereotip, o schemă precisă. Era musai să fie inovativ cu fiecare situaţie. Asta era talentul său cel adevărat, de care în sinea sa era mândru şi despre care nu vorbea niciodată, pentru că trebuia să ducă secretul cu el în mormânt. Frustrarea, pe care gloria fiicei sale i-o săpa în suflet, îl făcea să inventeze instrumente şi mecanisme tot mai rafinate pentru a-i supune pe subordonaţii săi. Toate vieţile alea cuprinse în organigramă erau supuse lui şi trebuiau să respecte asta până la ultima consecinţă. Nimeni, absolut nimeni, nu ar fi avut de ce să se abata de la o astfel de conduită. Fiecare fărâmă de succes trebuia să-i fie dedicat. Toate eforturile trebuiau să-i slăvească personalitatea. Un singur om în universitatea aceea trebuia să se bucure de toate, dar absolut toate privilegiile: Rectorul, iar rectorul era el. Nu-şi permitea nici o slăbiciune, era mereu concentrat pentru a perfecţiona mecanismul de control asupra oamenilor şi situaţiilor. Cam într-un an de zile eforturile sale au început să dea roade, fiecare om fusese cuprins în mecanismul imaginat şi după valul de plecări precipitate ale celor care nu au acceptat condiţia instituţiei, au fost angajaţi oameni atent aleşi. O dată pe lună era organizată o adunare generală în care se citeau rapoarte care vorbeau meşteşugit despre succesele din ce în ce mai impunătoare ale instituţiei, despre realizările mandatului său, despre eforturile sale de a îmbunătăţi procesul de învăţământ şi de a forma artişti bine educaţi. În arhiva instituţiei se adunau dosare groase cu materiale care vorbeau despre ingeniozitatea modalităţilor de educaţie datorate eforturilor sale. Totul era ştampilat, parafat şi plin de paragrafe de lege la care se făceau referinţe pentru a evidenţia grija pentru respectarea ordinii juridice. Totul trebuia să respecte Legea, să nu se abată sub nici o formă de la ceea ce stabilise legiuitorul, care este tatăl nostru suprem, cel care stabileşte limpede ce avem şi ce nu avem voie. În exterior, imaginea Universităţii aproape că dispăruse, rar apărea în presă câte o ştire măruntă, în care se pomenea despre absurdităţile din acea instituţie. Ştiri care de fiecare dată treceau neobservate. Doar Profesorul le aduna cu atenţie, se interesa cine le-a scris şi avea, mai apoi, o discuţie lungă la telefon cu patronul publicaţiei, oricare ar fi fost acesta. Studenţii nu prea mai participau la confruntările naţionale sau internaţionale, fie pentru că se afla prea târziu, fie pentru că mereu nu se găseau banii trebuincioşi. Aparatul administrativ se concentra mereu pe găsirea căilor juridice de a mări beneficiile tuturor salariaţilor. Din punctul acesta de vedere, oamenii erau foarte mulţumiţi, aflau destul de des că se pot bucura de un nou beneficiu, un beneficiu legal, un drept al lor de care a avut grijă Rectorul. Se plătea bine în universitatea lui. Din nefericire, banii pentru procesul educativ al studenţilor erau tot mai puţini şi asta stârnea îngrijorare, vorbeau mereu despre faptul că statul ar fi trebuit să facă un efort mai consistent pentru susţinerea educării studentului. Se instala tot mai deplin credinţa că dacă Universitatea ar fi avut mai mulţi bani pentru studenţi, rezultatele ar fi fost spectaculoase pentru că ei nu precupeţesc nici un efort. Din nefericire statul nu găsea mijloacele de a finanţa cum se cade sistemul de învăţământ. Şi era păcat, mare păcat de abnegaţia lor.
Profesorul era pur şi simplu furios. Abia acum pricepea că Angela fusese un profesionist practic de neînlocuit. Plecase pe neaşteptate, în zilele cînd era concentrat pentru a fi ales rector, şi n-a avut timp să bage de seamă. Semnase demisia absent, fără să-l intereseze; la urma urmei nici nu avea de ce să fie interesat: pleca o funcţionară. Câte funcţionare nu pleacă de la locurile lor de muncă din diverse motive? Despre postul liber aflase un coleg de partid, pe care-l folosea adesea la treburile mai delicate. Şi aşa ajunsese să-i angajeze nepoata, de care acum nu mai putea scăpa. Era o fiinţă infernală această nepoată. Îngrozitor de leneşă – dar o lene foarte spectaculoasă -, o vedeai mereu pregătindu-se să facă ceva, ceva ce nu începea vreodată, drept care n-aveai nici o şansă să înţelegi ce anume ar urma să se întâmple. Ţinea în mână tot felul de instrumente şi părea continuu gata de o acţiune importantă. Şi cam atât. Nimeni nu pricepea cu ce-şi umplea ea cele opt ore de serviciu. În secretariat s-a instalat încetul cu încetul o dezordine mortală, încurcăturile apăreau în avalanşă, şi peste toate astea te umpleau de uimire răspunsurile senine ale tinerei care ţinea mereu să dovedească faptul că tot ceea ce se întâmpla în Universitate n-o atingea. Acolo avea un serviciu, iar prezenţa ei era suficientă, justifica din plin salariu pe care-l lua. Peste toate acestea era de-o obrăznicie dârză, şi nu voia cu nici un chip să înţeleagă cuvântul subordonare, dar nici disciplină. Ignora orice fel de dispoziţie, orice fel de cerere, făcea doar ce-i trecea prin cap, senină, dezinvoltă, fără cel mai mic efort de a se apropia cât de cât de regulile instituţiei. Era o adevărată pacoste, dar cel mai mult îl irita pe Profesor senzaţia de neputinţă. Sub nici un chip nu putea s-o dea afară şi să evite tot lungul şir de ponoase pe care birocraţia le inventase, dar şi mai grav era faptul că era nepoata cui era. Omul ăla ştia foarte multe treburi ce nu trebuiau să se afle, spălase multe rufe murdare şi ceva dovezi rămâneau întotdeauna. Ele puteau fi scoase la iveală, puteau transpira către presă. Ce să mai vorbim, nu se putea pune problema concedierii. A trebuit să facă eforturi consistente ca să mai inventeze un post în care să aducă o altă funcţionară şi să pună treburile cât de cât în ordine. Dar ca să aducă secretariatul Universităţii la normalitate a mai angajat încă o funcţionară, şi pe nepoata colegului său a făcut-o şefă, rupând-o cu totul de treburile concrete. Trei femei abia dacă izbuteau să realizeze şaizeci la sută din munca făcută altă dată de Angela. Abia acum înţelegea că femeia aia fusese pasionată de munca ei, că încercase continuu să le uşureze viaţa, că trudise cu modestie, dar mai ales cu o mare putere de a prevedea. Îşi iubise meseria Angela, o iubise ca un profesionist: lucid, pătimaş, vizionar. Acum, abia acum înţelegea asta Profesorul, şi un amestec de admiraţie şi ură îl măcina de fiecare dată când muierile din secretariat mai făceau o boacănă. Despre fosta secretară auzise că lucra într-o firmă de traduceri, undeva într-un fel de baracă din tablă. Patru femei înghesuite la birouri minuscule traduceau tot felul de acte oficiale sau documentaţii tehnice într-o atmosferă mizerabilă. Îşi dădea seama că se întâmplase ceva grav cu Angela dacă-şi părăsise biroul ei elegant şi postul cu destule avantaje pentru a lucra în magherniţa aia. Studenţii se duceau la ea de câte ori aveau nevoie de ceva şi ea îi trata cu aceeaşi atenţie, mereu prevenitoare, mereu dovedind că înţelege rapid esenţa problemei. Niciodată nu cerea informaţii despre viaţa din Universitate şi dacă studenţii încercau să povestească îi descuraja elegant, abătând discuţia în vreun fel oarecare. Meregeau la ea şi unii dintre profesori, pentru că Angela traducea în trei limbi, şi-o făcea foarte bine. Ani de zile, Universitatea îi folosise talentul ca pe ceva firesc, de la sine înţeles. Acum se treziseră că o mulţime de documentaţii importante zac prin sertare nebăgate în seamă, pur şi simplu aruncate. Încă din prima zi a mandatul său de rector, Profesorul se hotărâse să facă ordine în această instituţie. La avizier începuseră să apară hotărâri şi decizii ale rectoratului cu proceduri stricte care trebuiau respectate de către toată lumea, trebuiau urmate protocoale detaliate, conforme legilor universitare şi celor ale Republicii. Totul trebuia să fie legal, totul trebuia să respecte politica rectoratului. În senat avea o grupare puternică care-i susţinea strategia, o formase în perioada de campanie şi, firesc, oamenii fideli fuseseră aşezaţi în funcţiile importante. Timp de două mandate, cât avea dreptul legal, Profesorul era hotărât să impună o disciplină draconică, prin care să poată controla totul. Nici un mijloc nu era de neglijat pentru a atinge un asemenea obiectiv. Totul trebuia raportat în scris, înregistrat şi îndosariat. Imaginase un circuit al hârtiilor care, fiecare, trebuia să treacă prin minimum trei puncte în care erau verificate de oamenii săi. Aceştia îi raportau imediat orice abatere de la disciplina asumată. Ştia, simţea acum că a devenit o persoană puternică. În această Universitate totul depindea de el: carierele, destinele, viaţa de zi cu zi, visele, aspiraţiile. Totul. Totul trebuia să fie, într-un fel sau altul, hotărât de el, cu îngăduinţă sau cu forţa. Pe măsură ce oamenii erau măcinaţi în maşinăria pe care o pornise şi pe care o simţea cum funcţionează, ar fi trebuit să se bucure, ar fi trebuit să se lase dus de frenezia pe care trebuie să ţi-o dea puterea, atunci când o simţi din plin. Dar Profesorului nu-i era dată o astfel de bucurie, nu simţea altceva decât o sete neostoită de a inventa alte şi alte modalităţi de a supune. I se părea că doar etapa ce va urma avea să-i aducă liniştea, mereu etapa ce va urma. Dar totul era o zbatere oarbă până la urmă, o zbatere cu care, pe măsură ce îmbătrânea, începea să se obişnuiască. Singurul lucru care mai conta era sentimentul puterii. Toţi oamenii aceia erau obligaţi să i se supună, erau obligaţi de un mecanism pe care nu-l inventase el, dar pe care, prin forţa împrejurărilor ajunsese să-l folosească. Aceasta era singura satisfacţie de care Profesorul se putea bucura cât de cât. Dar care era mereu umbrită din cauza imaginilor obsedante ale celor două femei pe care le văzuse la televizor într-un reportaj banal de la o emisiune de ştiri; fiica şi fosta sa amantă. Amintirea acelor imagini îl sâcâia dureros, pentru că ştia, era limpede faptul că ascundea în fundul subconştientului ceva, ceva la care nici măcar nu voia să se gândească, darămite să încerce a lămuri. Trecuse vreme de atunci, de la interviul acela nefericit, dar chipurile şi vorbele lor, relaxate, simple, fireşti, modeste îi umpleau în permanenţă mintea. Orice ar fi făcut, că era conştient, că era doar un reflex al zilei, se raporta la aceste două femei, la atitudinea lor. De fapt de ce ar fi trebuit să-l preocupe faima lor, atenţia ce li se acorda, prezenţa lor în viaţa publică? Ce erau ele, în fond? Două muieri pe care ar fi putut să le spulbere oricând, dacă ar fi ajuns în teritoriul lui. Cu condiţia aceasta doar. Din nefericire nu le putea atinge, fiind ele în altă lume. Frustrant era că nici măcar nu-şi putea permite să încerce oarece aluzii, oarece insinuari, care să pună lumea pe gânduri. Cu toate că nu voia să recunoască sub nici o formă, toată lista asta de interdicţii privindu-le pe muierile cele două, se datora spaimei de reacţia Adinei. Ştia foarte bine că poate fi de-o violenţă vulcanică, şi dacă se gândea bine, faptul că nici măcar o secundă nu încercase să se interseze de soarta unui copil despre care ştia şi care era al lui, n-ar fi dat bine de loc într-o dezbatere publică. Adina l-ar fi terfelit fără milă, cu cele mai neomenoase mijloace, fără nici un fel de circumstanţe atenuante. Se amăgea mereu că nu i se puteau asemui, pentru că oricum ar fi fost, tot fragile erau, tot lipsite de ceea ce el avea din plin: puterea! La câteva zile de la reportajul acela a încercat s-o contacteze pe fosta lui amantă. Pe mama fetii. A aflat numărul telefonului, a sunat şi a încercat să aibă o primă discuţie relaxată. „Ai aflat, ăăă!!!…? Ai aflat că fiica ta este un artist celebru, şi mai ales foarte bine plătit? Ce ţi-ai zis tu: e rost de ceva aliş-veriş. Ascultă, pulică, dacă nu-ţi bagi minţile-n cap, te fac una cu pământul, cu toate funcţiile şi relaţiile tale…” Şi Adina a trântit telefonul. Vocea i se schimbase, se cunoştea din plin trecerea anilor, dar acelaşi fior de teamă l-a străbătut din cap până-n picioare. Şi-a adus aminte de seara când i-a spus că-i gravidă. O seară pe care se străduise s-o uite. Pe care şi-a dorit s-o uite, şi ani de zile chiar izbutise. Dar atunci când i venea în minte întâmplarea, îşi amintea neobişnuit de multe amănunte din seara cu pricina, îl străfulgerau brusc, nepermis de viu, mirosuri, culori, gesturi, nuanţe ale vocilor, gânduri fulgurante. L-a primit în camera inundată de podoabe şi ornamente, cu o masă aranjată ca pentru o mare, o strălucitoare sărbătoare. Cel mai viu îşi aminea de crenguţele de cetină pe care erau aşezate cu grijă cele două tacâmuri. Adina era îmbrăcată într-o rochie neagră, dintr-un material moale care cădea pe fiecare cută a corpului său voluptuos. Era foarte posibil să nu fi avut nici un fel de lenjerie, şi gândul aceta îl excitase teribil. Atunci când femeia se mişca, rochia aluneca promiţând mereu, întinzându-se ca o a doua piele mult mai senzuală şi mai ademenitoare decât cea adevărată. Era deosebit de drăgăstoasă Adina, toată sera l-a făcut să simtă bucuriile bărbăţiei; grija, afecţiunea din gesturi, modul prevenitor cum anticipa dorinţele, totul era ca un imn în cinstea bărbatului. Dar mai ales promisiunile! Promisiunile dezmăţului ce va urma. Se gândea cu neruşinare la ce-i va face, la ce-şi va permite în seara aceasta, lucruri pe care nu i le făcuse niciodată, pentru că o anume decenţă l-a împiedicat, dar acum nu vor mai exista nici un fel de bariere. I se aprindeau fantezii dintre cele mai deşuchiate şi fiecare clipă a serii care amâna momentele de desfătare îl făcea tot mai îndrăzneţ. După cina mustind de mirodeniile afrodisiace, când el aştepta semnele dezmierdărilor promise, Adina îi turnase un pahar de alcool, îl îndemnase să se desfete cu băutura veche şi rafinată. „E o seară pe care nu vreau s-o uităm vreodată, dragul meu – îi spusese. E seara unei veşti importante, deosebit de importante. Unică! Da, da, chiar unică. E nu se va repeta în existenţa aceasta, şi nu ştiu dacă alţi muritori au trecut printr-o astfel de seară. Poate ca da, poate că şi alte femei au făcut o astfel de slujbă pentru bărbatul ales. Tu eşti bărbatul ales, te-am ales cu grijă, te-am vânat multă vreme. Nu am de unde să ştiu cum au procedat alte femei în situaţia mea, şi nici nu cred că mă interesează. Eu am făcut-o pentru tine, ca semn de apreciere, pentru că am o veste foarte importantă, fundamental de importantă: sunt gravidă. În sfârşit, după trei luni de zile sunt gravidă. Ai izbutit! Cu scula ta mică şi neîndemânatică ai izbutit. Începusem să mă îndoiesc că maţul ăla scurt, subţire şi moale va fi în stare să poarte ceva sămânţă fertilă. Acum ştiu de ce eşti atât de lipsit de forţă. Dumnezeu ţi-a dat multă dorinţă dar nu şi instrument. Toată viaţa ai să alergi să găseşti ceva ce nu-şi are locul în tine. Dar ţine minte ce-ţi spun acum: ceea ce nu este în tine, nu poate exista nici în afara ta. Bine măcar că te comporţi cum spune chinezul: bărbatul care are zece degete şi-o limbă nu poate lăsa o femeie nesatisfăcută. Pe mine însă nu m-a interesat tehnica ta în ale amorului, ci doar sămânţa ta, şi m-am străduit să nu risipesc nici o picătură. Am pus ochii pe tine, pentru că fizic eşti foarte sănătos şi arăţi bine, bine de tot. Falnic! Ambalajul este de toată frumuseţea. Mă rog lui Dumnezeu, însă, să nu-i dea copilului meu mintea şi caracterul tău. Am să fac tot ce pot ca să-l feresc să ajungă ca tine. Cina asta a fost una de despărţire, dragul meu, cina în care îţi spun că n-o să ne mai vedem niciodată în felul acesta intim. Rolul tău s-a terminat. Ca doi oameni civilizaţi o să stabilim un contract, unul verbal, dar pe care te voi sili să-l respecţi. Mi-ai făcut un copil, şi când spun mi-ai făcut, tu să înţelegi asta exact. Te-am suportat trei luni doar pentru sperma ta, restul fiinţei nu mă interesează. Şi bagă la cap: copilul e al meu, nu are nici o legătură cu tine. Mata îţi iei catrafusele şi dispari în clipa asta. Adio, şi-un praz verde, dulce prinţ!” Adina a început să strângă masa ostentativ, iar Profesorul a rămas un timp ţintuit în scaun. Pe măsură ce gândea, însă, realiza că a fost un mare norocos. Plăcinta asta cu plodul putea să fie una foarte dureroasă. Muierea putea să pretindă ca el să recunoască progenitura, să aducă zvon de clopot şi de pirostrii. Gestul Adinei i se părea o minune, el va fi un om liber, nu va trebui să schimbe scutece şi să aducă salariul în casă. S-a ridicat iute şi a părăsit locuiţa femeii. Pe stradă se chinuia să nu ţipe de bucurie, să nu urle, atât de mare i se păruse primejdia prin care trecuse. Ani de zile nici măcar nu s-a gândit la copilul accela. N-a ştiut dacă era băiat sau fată. N-a vrut să ştie, nu s-a interesat, n-a fost curios. Ba, am putea spune că îşi formase un fel de superstiţie: el nu trebuia să ştie nimic, dar absolut nimic despre copil. Totul până în seara când a aflat de la televizor că fiica lui este o pictoriţă celebră. Atunci situaţia s-a schimbat din rădăcini. Un vierme a început să-l muşte tot mai scormonitor, tot mai dureros. Faima fiicei sale, din care el nu putea să capete nimic nu-i dădea pace. I se părea firesc ca ea să plătească întâiul tribut către el, să-i închine lui tot ceea ce primeşte de la alţii. În fond lui îi datora existenţa, era sânge din sângele lui. Dacă n-ar fi fost harpia de Adina cu metodele ei surprinzătoare, cu tenacitatea ieşită din comun, ar fi pus lucrurile în ordinea lor firească. Nu ar fi ezitat nici o clipă, dar se ştia vulnerabil în faţa insolitului, în faţa lucrurilor care nu sunt rezultatul unei ordini pe care o întreţine tradiţia, obişnuinţa. Lui îi plăcea să facă totul în deplină siguranţă şi pentru asta avea nevoie ca totul să fi fost verificat şi răsverificat de alţii. Pe el îl interesa doar să conceapă o nouă ordine, o nouă combinaţie a lucrurilor verificate, pe care să le prezinte într-un înveliş de cuvinte înflăcărate dar departe de adevaratul scop. Învăţase de-a lungul vieţii să-şi creeze perdele din cuvinte după care să-şi ascundă intenţiile. Avea mereu grijă să nu creeze un stereotip, o schemă precisă. Era musai să fie inovativ cu fiecare situaţie. Asta era talentul său cel adevărat, de care în sinea sa era mândru şi despre care nu vorbea niciodată, pentru că trebuia să ducă secretul cu el în mormânt. Frustrarea, pe care gloria fiicei sale i-o săpa în suflet, îl făcea să inventeze instrumente şi mecanisme tot mai rafinate pentru a-i supune pe subordonaţii săi. Toate vieţile alea cuprinse în organigramă erau supuse lui şi trebuiau să respecte asta până la ultima consecinţă. Nimeni, absolut nimeni, nu ar fi avut de ce să se abata de la o astfel de conduită. Fiecare fărâmă de succes trebuia să-i fie dedicat. Toate eforturile trebuiau să-i slăvească personalitatea. Un singur om în universitatea aceea trebuia să se bucure de toate, dar absolut toate privilegiile: Rectorul, iar rectorul era el. Nu-şi permitea nici o slăbiciune, era mereu concentrat pentru a perfecţiona mecanismul de control asupra oamenilor şi situaţiilor. Cam într-un an de zile eforturile sale au început să dea roade, fiecare om fusese cuprins în mecanismul imaginat şi după valul de plecări precipitate ale celor care nu au acceptat condiţia instituţiei, au fost angajaţi oameni atent aleşi. O dată pe lună era organizată o adunare generală în care se citeau rapoarte care vorbeau meşteşugit despre succesele din ce în ce mai impunătoare ale instituţiei, despre realizările mandatului său, despre eforturile sale de a îmbunătăţi procesul de învăţământ şi de a forma artişti bine educaţi. În arhiva instituţiei se adunau dosare groase cu materiale care vorbeau despre ingeniozitatea modalităţilor de educaţie datorate eforturilor sale. Totul era ştampilat, parafat şi plin de paragrafe de lege la care se făceau referinţe pentru a evidenţia grija pentru respectarea ordinii juridice. Totul trebuia să respecte Legea, să nu se abată sub nici o formă de la ceea ce stabilise legiuitorul, care este tatăl nostru suprem, cel care stabileşte limpede ce avem şi ce nu avem voie. În exterior, imaginea Universităţii aproape că dispăruse, rar apărea în presă câte o ştire măruntă, în care se pomenea despre absurdităţile din acea instituţie. Ştiri care de fiecare dată treceau neobservate. Doar Profesorul le aduna cu atenţie, se interesa cine le-a scris şi avea, mai apoi, o discuţie lungă la telefon cu patronul publicaţiei, oricare ar fi fost acesta. Studenţii nu prea mai participau la confruntările naţionale sau internaţionale, fie pentru că se afla prea târziu, fie pentru că mereu nu se găseau banii trebuincioşi. Aparatul administrativ se concentra mereu pe găsirea căilor juridice de a mări beneficiile tuturor salariaţilor. Din punctul acesta de vedere, oamenii erau foarte mulţumiţi, aflau destul de des că se pot bucura de un nou beneficiu, un beneficiu legal, un drept al lor de care a avut grijă Rectorul. Se plătea bine în universitatea lui. Din nefericire, banii pentru procesul educativ al studenţilor erau tot mai puţini şi asta stârnea îngrijorare, vorbeau mereu despre faptul că statul ar fi trebuit să facă un efort mai consistent pentru susţinerea educării studentului. Se instala tot mai deplin credinţa că dacă Universitatea ar fi avut mai mulţi bani pentru studenţi, rezultatele ar fi fost spectaculoase pentru că ei nu precupeţesc nici un efort. Din nefericire statul nu găsea mijloacele de a finanţa cum se cade sistemul de învăţământ. Şi era păcat, mare păcat de abnegaţia lor.

Read Full Post »

Older Posts »