Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

O problemă serioasă, careia cei care s-au ocupat de-a lungul timpului nu i-au găsit o soluționare mulțumitoare, este transformarea în concepte a experiențelor directe ale științelor spirituale, ceea ce creează probleme serioase de comunicare. Dacă în domeniul științelor materiale, conceptele caută să atingă, chiar în spațiul unui argou specific,  o accesibilitate care să înlesnească comunicarea, în științele spirituale – poate și din cauza temerilor continue ca puteri incontrolabile să nu ajungă în posesia unor spirite nevrednice -, conceptele lasă loc unor spații foarte largi de confuzie, fapt pentru care cel mai adesea par neprietenoase. În textele lui Shaekespeare la care m-am referit, cu tot talentul imens al autorului, cu toate abilitățile pe care o inițiere ți-o cultivă, sunt momente de tensiune a comunicării care au nevoie de soluții ce vin din profunzimile unor subiectivități mai mult sau mai puțin familiarizate cu o știință spirituală sau alta. Totul se învârte în jurul voinței pe care divinitatea o are vis-a-vis deoproblemă sau alta, iar aici, mie personal mi se pare că ne lovim de o prejudecată, pentru că divinitatea, Universul, maiteria, spiritul nu au voință. Dacă ar fi să trăim într-o lume în care aceste categorii ar avea voință, lucrurile ar fi de domeniul inacceptabilului, iar relațiile dintre respectivele categorii și  entitățile care au un destin, ar fi de neimaginat. Practic, nu aqm mai putea vorbi de cele două lumi care contribuie la ființare, ci la una singură, posesoarea celor mai variate instrumente cu care să-și pună în mișcare voința. Cum în Universul nostru nu putem vorbi despre așa ceva, poate că și atitudinea noastră față de o situație sau alta ar trebui reanalizată. Nu știu cum ar fi mai bine. Eu sunt doar eseistul care pune întrebări și aruncă piatra, înțelepții facă cum vor. Lucrul care m-a deranjat și m-a împis să muncesc la această lucrare este modul cum evoluează o contemporaneitate din care ar trebui să fac parte, din care mi-ar plăcea să pot face parte, dar care, am ajuns eu la concluzia aceasta,  se confiscă pe sine continuu, iar în urma acestui proces, rămân pe dinafară diverse entități care nu se mai regăsesc în structura ce tocmai a luat naștere. În ceea ce mă privește, am ajuns la concluzia că este mai bine să nu fiu contemporanul contemporaneității mele, asumându-mi, desigur, toate consecințele, și plătind birul pentru această neobrăzare.

Negreșit, cei mai mulți dintre cei ce se vor aventura în lectura acestei lucrări, vor găsi că este o prostie să te abați de la ceea ce îți poate oferi șansa să te înconjori de elementele pe care, și tu ca și ceilalți, le poți socoti ca fiind atuurile unei vieți „împlinite ”. Dacă îți arunci ochii pe oricare carte, din trecut sau din contemporaneitate, vei constata că viața “împlinită” este țelul ce pare înscris în codul nostru genetic. În lungul vieții mele am întâlnit oameni feluriți, teribil de feluriți și pentru fiecare dintre ei, viața dădea un spectacol personalizat, sau cel puțin așa li se părea lor. Sau așa mi se părea mie. Am întâlnit oameni pentru care „împlinirea” era să urmeze cât mai îndeaproape exemplul mulțimii care se perinda prin existență. I-am întâlnit pe aceia care au pornit hotărâți pe o cale, ca apoi să se oprească brusc și să-și pună întrebări o anume perioadă de timp. Sau, acei care, aidoma celor de mai sus, după un start decis, hotărau că totul trebuie luat de la capăt, în alte dimensiuni. Am întâlit oameni pentru care „împlinirea”  se suprapunea peste tiparul cuiva ales ca model, sau din aceia pentru care un detaliu hotăra totul. Dar n-am întâlnit, cel puțin până acum, “împlinirea” în dimensiunile ei specifice și definitive, ca atare, pentru mine, așa ceva nu există, așa cum mă îndoiesc profund că poate exista un Univers capabil să cultive și să dezcolte o atitudine creativă, dar care să mai aibă nevoie de creativitatea unei ființe supreme. Cumva trebuie să alegem. Suprapuse, cele două creativități nasc  o stare de confuzie care ne abate mereu de la sensuri. Ceea ce mie mi se pare că s-a întâmplat și se întâmplă, chiar dacă gândirea orientală încearcă un compromis. Dar eu nu pot să schimb nimic, nici nu pot să hotărăsc altcum decât decide cutuma; și dacă stau să mă gândesc un pic, nici nu prea vreu să schimb ceva, pentru că așa cum arată, lumea este un spectacol colorat și gălăgios, în care nu ai cum să te plictisești. Habar n-am cât mai îmi este dat să hoinăresc pe aici până la marea plecare. Să ne delectăm, dară, cu ceea ce lumea își oferă sieși. Căci de zgârcită, e zgârcită, nu are nimic de dat cuiva, totul este pentru ea, ceilalți nu au de cât să stea cu nasul lipit de vitrină și să saliveze cât or pofti. Ori n-au decât să facă manum propria, ceea ce crede că-I lipsește. Așa că, dragă cititorule, nu te aștepta să găsești judecăți în lucrarea asta, să faci din ele niște repere și, pe urmă, să ai impresia că ți-ai creat oarecari posibilități de raportare. Că poți să stabilești niște dimensiuni și astfel, te vei putea orienta cumva. Nu eu sunt omul de care ai trebuință, sunt destui alții care emit judecăți, la clasează, le așează în ordine și se mândresc cu asta. E plină lumea de ei, prea plină aș putea spune. Nu cred că judecățile ne vor scoate din boclucul în care am intrat de ceva vreme, și nici măcar nu știu dacă e vreun bocluc. Poate fi rezultatul unor contacte ale energiilor universale care, odată ce s-au produs, trebuie să-și consume efectele, oricare ar fi consecințele. În cazul acesta suntem într-o stare de normalitate și, cu atât mai mult, judecățile particulare sunt cu totul nefolositoare. În ceea ce mă privește sunt cu mult mai aproape de gândirea celor din vechime care nu prea puneau mare preț pe o judecată sau alta, ci mai degrabă pe fapta în sine, care trebuia  cântărită în lumina unei, sau unor, valori precise. Orfeu, Oedip, Agamemnon, Icar, Prometeu, Socrate  etc. Valorile astea despre care tot vorbesc țin de conștiință și au o dublă funcție; pe de o parte țin trează și prezentă conștiința, iar pe de ala, ne ajută să ne raportăm față de propriile noastre acțiuni. Nu o normă fixată arbitrar printr-o voință umană, trebuia respectată în acele vremuri, ci o valoare care păzea lumea de efectele unor contacte universale  ale căror consecințe nu erau cunoascute. Atitudinea lui Socrate față de propria sa moarte este mai mult decât edificatoare. Pentru oamenii acelor vechi societăți, să te menții în conul de apărare ale unor valori verificate, era unica formă de a păstra sănătatea și a individului, dar și al comunității. Încălcarea normelor pe care astfel de valori le impuneau nu dădea naștere la judecăți, ci la modificări ale destinului care se răsfrângeau atât asupra viovatului dar și a urmașilor săi pentru câteva generații. Acestea erau sensurile pe care contemporanii căutau să le păstreze cât mai pure de-a lungul a câtorva generații, dacă s-ar fi putut, le-ar fi păzit până la sfârșirul sfârșitului, pentru că: “O formulă explicativă este exprimată după cum urmează:           «Nici un lucru nu apare producându-se de la sine ( fiind el însuşi cauza apariţiei lui). Nici un lucru nu apare produs de un alt lucru. Nimic nu capătă existenţă fără o cauză. Nimic nu capătă existenţă întâmplător. Tot ce capătă existenţă există dependent de nişte cauze.»”  Acestea, cauzele, generau marile griji; acestea și efectele neașteptate ce puteau să apară incontrolabil. Valorile conștiinței, despre care tot vorbesc, erau cele care garantau că atâta vreme cât vor fi respectate strict vor feri individul, familia și neamul lui de primejdii aducătoare de nenorociri. Citind “Numele trandafirului”, multă, foarte multă lumea urmărește cu pasiune trama polițistă a narațiunii, iar găsirea vinovatului produce o bucurie pe măsură. Poate că totuși, ar trebui gândit și la soarta bătrânului stareț, pe umerii căruia apasă datorii ascunse și nemiloase. Să fii educat în spiritual responsabilității față de primejdia pe care o poate purta cuvântul scris, este o poavară care te face conștient de efectele dezordinii. Te ține mereu treaz, veghind ca nu cumva o carte sau alta să răspândească, într-o lume care încă nu este pregătită  să suporte conștient sensurile unor înțelesuri, idei ce pot devenii mari primejdii. Nu-i lucru pe care să-l poți trece cu vederea, să-l accepți de parcă n-ai presimți pericolul, de parcă ai fi innocent. Pentru cei din vechile societăți, ca și pentru bătrânul stareț, libertatea venea din orizontul ne-încălcării; odată ce, din nu contează ce pricină, încălcarea se producea, lumea se schimba radical și de multe ori haotic, iar autorul încălcării intra într-un orizont în care trebuia să facă față unor patimi care de care mai grozavă. Vladimir Propp a descoperit în încălcare o funcție fundamentală a narațiunii, dar ea era cu mult mai mult de atât în viața lumii arhaice; era cauza pierderii libertății, obligat, din clipa în care încălcarea s-a produs, să faci față unor provocări care se înlănțuiau și te țineau mereu cu grumazul sub zălog. Până la încălcare, personajul basmului era liber, era fericit și departe de griji, după încălcare, însă, la fiecare pas se ridică primejdii tot mai grozave. Să fii de veghe în slujba libertății era, pentru omul arhaic, o responsabilitate cum nu este alta în Univers, pentru că libertatea era bunul cel mai de preț pe care un om îl putea avea. Ea, libertatea, se pierdea lesne, și odată cu această pierdere venea decăderea, care practic te deposeda de tot ce agonisiseși până atunci, iar lucrul acesta greva generațiile următoare, le împovăra nedrept și nedemn. În societatea modernă aceste procese au dispărut, fără ca libertatea să fie o categorie sigură. Mircea Eliade spune undeva că munca și-a pierdut valoarea ei fundamentală atunci când a fost vândută, aidoma este și cu libertatea, care astăzi se vinde pe un preț oarecare. Desigur nu mai putem vorbi despre decădere, pentru că avem de-a face cu o tranzacție comercială, iar asta ar putea să pară un câștig cert, cu  beneficii de lungă durtă, dar nu  pomenim nimic de disapriția acelei mulțimi de valori, altă dată fundamentale, astăzi însă de o relativitate cpricioasă. Dispariția acestor valori, contribuie mai ales la incapacitatea contemporanilor de a mai găsi formule corecte de acces la sensuri altă dată elementare. Când vorbim de tranzacția comercială în care libertatea sau munca au devenit produse, trebuie să conștientizăm faptul că avem de-a face cu trecerea acestor două categorii într-un alt orizont de valori, în consecință e obligatoriu să vorbim de un preț și de condiții de disciplină econoică, ceea ce până la apariția codului de vlori morale nu a existat. Munca și libertatea erau categorii care nu se puteau negocia, singura modalitate prin care condiția lor putea fi schimbată era decăderea, iar regimul  lor de exprimare se stabilea prin acele valori ale conștiinței despre are am tot vorbit: Onoarea, demnitatea, curajul, mândria etc..  La drept vorbind aceste valori sunt dincolo de conștiință, sunt în afara ei, pentru că, dacă ar face parte din conștiință, condiția lor nu ar mai fi aceeași; ele ar deveni măsurabile, ar putea fi ordonate pe  axe și ne-am raporta la ele pe ctegoriile lor de importanță, ceea ce s-a întâmplat atunci când au fost înscrise în codul moral. Le putem numi valori ale conștiinței pentru că aceasta este instrumentul cu care le sesizăm. Valorile acestea, însă, așa cum afirmă Jean Klein, dar și alți practicanți ai științelor spiritului, sunt  categorii cu existență unică și independentă, ele există imuabil. Dacă afirmația: “Corpul și mentalul, care sunt în continuă transformare, pot fi percepute  și observate, sunt obiecte ale Conștiinței” (Jean Klein), valorile la care ne referim sunt de fapt în afara conștiinței, percepute doar de aceasta. În forma la care se raportau la ele cei din vechile societăți, libertatea și munca nu puteau fi transformate în produs, pentru că, valorile care le defineau nu cunoșteau formele   matriciale de care o acțiune comercială are nevoie. Chiar și în aceste condiții, în care valorile de conștiință au fost trecute într-un cod moral și deposedate de starea lor esențială, atunci cînd se fac tranzacții comerciale cu munca și libertatea apar conflicte ce au cauze deosebit de subtile. Dar, dacă analizăm cu atenție, vom constata că fiecare cauză pornește inițial din acele valori ce fundamentau pe timpuri statutul cuiva și este invoctă o relație libertate-decădere; muncă-decădere. Conflictele despre care pomenesc aici devin, mai ales în ultima vreme, tot mai numeroase, semn că erorile făcute și care au trecut de la o generație la alta sub forme tot mai subtil-agresive, nu mai pot fi ținute în ascuns. Ceea ce este cel mai important însă, este faptul că fiecare conflict dovedește că erorile există și că ele sunt un pericol  pentru fiecare timp istoric atunci când devine prezent. De ce să tot vorbim, în termenii în care vorbim, despre grija, aproape obsesivă, pe care vechile societăți o dovedeau când se gândeau  la viitor? De ce să judecăm “Pendulul lui Foucault” sau “Numele trandafirului” disecând ideologia liberalisului și  ascunzând aspecte ce par destul de întemeiate? De ce să judecăm strădania continuă a unor societăți secrete de a ordona după anumite principii modul de a relaționa cu comunitățile prezentului? Putem să nu fim de acord, putem să considerăm strădaniile ca fiind gestionate abuziv și că ascund interese oculte. Problema însă este că suntem mereu în fața obțiunii de a alege între două categorii de erori, ambele ascunse într-un fel sau altul. Erorile publice, ascunse sub motivații identice cu cele ale societățior secrete, atunci cine este mai îndreptățit s-o facă?  Și de ce?

Este  cert, unul ca mine nu-și poate permite să-și îndemne contemporanii să spună pe nume erorilor al căror efect îl resimt, să le scotă la lumină. Nu vorbesc despre cei care suportă efectele erorii, pentru că aceștia vorbesc și se zbuciumă în fel și chip, ci despe cei care, de cele mai multe ori, sunt autori ai erorilor, sau le-au preluat conștienți de toxicitatea lor. Nu pot să-mi permit, în primul rând pentru că nu sunt un abilitat, și nici nu voi fi, iar contemporaneitatea noastră reacționează doar la vocea unui abilitat, indiferent de calitatea acestuia. În al doilea rând, consider că vocile izolate, mai ales cele care vin din categoria de creatori din care fac și eu parte, sunt condamnate la neascultare. Pentru noi aceștia, o soluție ar fi să trudim pentru a izbuti o contaminare a celor din jur. Mie mi se pare destul de ciudată această radicală modificare de conștiință, cu efecte atât de nocive, efecte care devin tot mai dezgustătoare pe măsură ce se înmulțesc. Mă văd nevoit să repet, pentru Univers, acțiunile noastre sunt lipsite de importanță, pentru că Universul este Univers și atât; el nu este nici aparținător și nici aparținut, este rezultatul mișcării continue de elemente. Pentru noi, în schimb, lucrurile tind să devină tot mai neplăcute. Foarte des, aud voci care vorbesc despre șfîrșit, dispariție, Apocalipsă, colaps total etc., dar acesta este un scenriu optimist; trecerea într-o formă a neființării, ar însemna o altă formă a existenței. Că am păstra conștiința din această existență sau nu, nici nu are importanță. Problema este însă că tot ce va fi rău, și mai rău, neînchipuit de rău pentru omenire, se va întâmpla în această formă a existenței și va fi decontat de generațiile care vin, va fi decontat de omenire, în această formă materială. Fie că există divinitate, fie că nu, nimic din ce se petrece din acțiunea unor autori nu este pus în sarcina altor autori, nimic din ce se petrece într-un spațiu nu este decontat în alt spațiu. Scenariul acesta s-a mai repetat de câteva ori aici pe Pământ, cu oameni ca autori și tot aici s-au consumat și consecințele. Au rămas și ceva urme în memoria colectivă, doar că din cauza modului cum am înțeles să tratăm evoluția, sensurile nu mai pot fi citite. Cel puțin, noi cei de astăzi ne comportăm ca niște analfabeți funcționali: cunoaștem alfabetul dar nu și sensul literelor. Asta face ca, practic, între societatea noastră și cele vechi să se fi așezat o barieră, pe care n-o mai putem trece. Exemplul cel mai deplin vine din diferența de atitudine față de viitor. Cei din vechile societăți, făceau toate acțiunile, dar absolut toate, fără excepție, cu gândul ca generațiile viitoare să fie scutite de a plăti pentru erori, să nu existe decăderi pentru acestea; noi, în schimb, facem totul, dar absolut totul, fără excepție, cu gândul la a împinge decontarea erorilor cât mai departe, în viitor. Fiecare contemporaneitate care se succeede inoveză în sensul acesta, iar forma ei e pe măsura voinței. Pentru o privire lucidă și distanțată, contemoraneitățile care se succed în ziua de azi sunt rupte una de alta, fără prea multe posibilități de comunicare. Sunt și ele niște contemporaneități, pentru că nu au încotro, nu pentru că ar fi conștiente de profunzimea vreo unui sens.

Și, din nefericire, rupturile tot mai adânci fac ca fiecare eroare, mai întâi să se plătească  în prezent. Se plătește din greu. De cele mai multe ori, ceea ce rămâne pentru viitor este neglijabil.

Advertisements

Read Full Post »

Întreagă acea epocă în care legăturile dintre zei și oameni arătau că există, undeva dincolo de ființele muritorilor ca și ale nemuritorilor, o zonă care generează elemente ale cunoașterii cu care cele două lumi pot înțelege și defini manifestarea polarității spiritului; o epocă în care încă nu se produsese precipitarea lumii materiale, poate fi definită ca fiind cea care a cunoscut cele mai compacte  dar și cele mai largi contemporaneități. În această epocă, un spirit putea continua să fie prezent în viața concetățenilor multă vreme după ce  trupul său muritor și-a pirdut funcțiile. Este cazul Trismegistului, al lui Pitagora, a lui Zalmoxis, al lui Socrate, și câți alții nu mai sunt în această categorie. Vorbim de o epocă în care spiritul nu era doar o funcție a unei entități, o funcție cultivată într-un caracter, ci o structură la fel de prezentă în ființare ca și cea materială, o structură care avea undele sale de formă, interferențele de putere, punctele de convergență care să stea la baza unor dimensiuni. Într-un cuvânt, spiritul nu fusese izolat, acest lucru s-a întâmplat atunci când materia a precipitat până la nivelul celei de astăzi. Vreau să vă atrag atenția că nu este nimic secret, nimic ocult și nimic esoteric ori ermetic în afirmațiile mele. Ceea ce s-a petrecut face parte din efectele mișcării universale, a nenumăratelor contacte ce se consumă în fiecare moment și care, doar ele, ne fac să simțim materialitatea timpului, dar , în egală măsură, să nu mai fim în stare să recunoaștem existența subtilă a spiritului care s-a desprins de materie. Oricum am încerca să ne explicăm și să definim asta, fie că o înscriem în categoria divinităților, fie o asimilăm spiritualității universale, cu fiecare gest pe care-l facem o scoatem în exteriorul ființei noastre, ori spiritul în totalitatea lui este o categorie în care noi trăim și nu invers. De asta, poate că pentru a ne recâștiga ceva din luciditatea începuturilor ar fi bine să facem eforturi pentru a căuta în interiorul nostru, după îndemnul: “Oamenii au obiceiul să declare asta este sau asta nu este, dar pentru cel care percepe, conform adevărului şi înţelepciunii, cum se produc lucrurile în această lume, nu există asta nu este. Iar pentru cel care percepe, întru adevăr şi înţelepciune, cum pier lucrurile în această lume, pentru acela nu există asta este.

Totul este e una din extreme. Nimic nu este e cealaltă extremă. Eu propovăduiesc, la mijloc de ele, adevărul originilor interdependente. (Samyutta Nikaya)”

O astfel de atitudine ne oferă șansa de a așeza ființarea în relații corecte cu materialitatea, cu divinitatea, cu spiritualitatea, etc. pentru că fiecare origine deschide posibilitatea unui contact productiv, într-o zonă și o dimensiune noi. Poate că așa vom redeștepta, în regulile existenței noastre, pe care le reformulăm continuu, capacitatea e a  privi în interiorul nostru  și de a redefini acest cosmos tot atât de nesfârșit ca și cel al exteriorului nostru. Atunci am putea vorbi despre o contemporaneitate care  capătă dimensiunile ce  tind să se suprapună Universului, pentru că fiecare contemporan al meu ar începe din interiorul meu și ar sfârși în interiorul altora dintre contemporani.  Astfel, exteriorul ar deveni  extindere a interiorului, iar noi, o entitate caracterizată de condițiile particulare a convergenței unor dimensiuni. Poate că, într-o asemenea situație, afirmația că Universul este mental, nu ar mai crea un conflict tot atâ de aprig ca cel care se derulează de mii de ani între idealiști și materialiști. Totodată, Legea a doua a Kybalionului : “Tot ce este Sus este ca ceea ce este Jos, tot ce este Jos este ca ceea ce este Sus” nu ar mai fi atât de misterioasă dar și în accord cu Teoria Relativității Generalizate. Poate că așa am mai face un pas către acea lege unică care guvernează Universul, dar pe care noi n-o putem citi încă.

Într-o reprezentare grafică, axele ce străbat un spațiu  sunt marcate de puncte de interferență, atunci când axele se întretaie. Un astfel de punct reprezintă graphic nu doar un punct într-un spațiu limitat, ci poate fi orice entitate existentă în Univers, iar fiecare axă indică calitățile acesteia, a entității. Mai bine zis, calitățile acelui moment ale axei  intrată în interferență. Datorită reprezentărilor grafice propuse de geometrii, ne-am obișnuit să privim traictoriile spațiale ca fiind drepte, ceea ce nu este exact. Fiecare traiectorie este de fapt o sinusoidă, iar interferența mai multor astfel de sinusoide vor da naștere unui volum. Așa că, o reprezentare mai apropiată de adevăr, pentru punctul care determină o interferență de sinusoide ar fi o structură de orizonturi, fiecare cu o geografie specific, la rândul ei fiecare geografie specific având un relief specific. Iată de ce o afirmație ca: „Realitatea este inexprimabilă şi de neconceput” nu are nimic surprinzător și de neînțeles. Este tocmai afirmația care precizează că fiecare particularitate are un mod specific de a putea fi cunoscută, și că ar fi potrivit ca judecățile noastre să evite tentația generalizării. Pentru că: “Exemplul clasic oferit de textele budiste e cel al carului format dintr-o îmbinare de roţi – cu spiţele şi butucul lor -, oişte etc., sau exemplul casei care constă într-o şarpantă facută din grinzi, bârne, acoperiş etc. Dar carul în sine, casa în sine, unde sunt?

Şi tot aşa, dacă omului îi dăm la o parte forma fizică, simţurile, activitatea mentală, conştiinţa-cunoaştere, ce mai rămâne? Unde găsim omul existând prin el însuşi în afara corporalităţii şi a gândirii?.” Toate aceste elemente ce intră în compoziția unui întreg sunt particularități cu funcții specifice, în consecință un întreg nu este o generalitate ci un cumul de particularități parțial autonome; ceea ce face ca fiecare întreg la rândul său să fie o specificitate. Poziția întregului într-un tablou de ansamblu nu poate fi descrisă prin generalizare, pentru că s-ar face loc unei mulțimi de erori ce țin de specificitatea acelui întreg. Fiecare particularitate aparținătoare a unui întreg pornește dintr-o interioritate și sfârșește într-o interioritate. Astfel, o reprezentare a Universului ar arăta ca o structură a interdepedențelor care se nasc continuu și care se datorează mișcării necotenite ale diverselor unde. Ele pot fi fiecare în interiorul unei structuri, de unde se desprind atunci când aceasta, structura, devine tot mai densă. Într-un fel putem vorbi despre efectul Compton la o scară cu mult mai mare. Adică o captivitate limitată a unei unde într-o particulă. Ajungem astfel să avem o oarecare explicație a traseului pe care Soare, apoi Divinitatea au avut-o din interiorul structurii ce era pământul într-o anumită etapă spre exteriorul lui, apoi a separării totale de acesta. Afirmația de mai sus nu este nici o supoziție și nici o interpretare, este doar propunerea unei imagini despre o anume relație posibilă și conformă cu modul cum apare în vechea gândire evoluția în diferite etape a tot ceea ce reprezenta Pământul în specificitatea sa. Traseul de la norul de gaze, care s-au precipitat treptat într-o masă tot mai densă, sfârșind în materia solidă pe care o cunoaștem astăzi. Pe măsură ce  materia era tot mai densă a fost facilitată apariția formelor vegetale, o lungă perioadă acestea fiind sigurele forme care populau planeta. În cam toate scrierile ce se referă la perioada edenică a lumii, această perioadă este considerată cea care a reprezentat Paradisul, apoi au apărut formele  animale și odată cu aestea schimbări majore în comportamentul materiei. În final, apariția omului avea să aducă cu sine păcatul, la care a contribuit împreună cu lumea animală ( vezi contribuția șarpelui), iar lumea a evoluat spre ceea e astăzi, cu toate urmările impuse de modificările suferite de realitate, sau poate tocmai de aceea, să considerăm a fi Universul a cărui materialitate este dominantă. Într-o astfel de lume, evoluția continuă spre precipitate din ce în ce mai solide și mai dure, face ca separarea și izolarea formelor să fie tot mai radicală, iar consecințele sunt suportate de generațiile post acțiune. Câtă vreme zeii puteau coborâ pe pământ, datorită faptului că acesta nu era atât de dens încât să le interzică acest lucru, legăturile dintre ei și oameni aveau o anumită configurație, datorită căreia acțiunile pământene ale oamenilor se produceau urmân anumite repere foarte clare și sigure. Apoi, când pământul a devenit tot mai dens, zei au fost nevoiți să se izoleze și să rămână departe de oameni, observând existențele fără ca la rândul lor să poată fi observați, Soarele s-a retras din interiorul Pământului în locul în care îl vedem astăzi, ceea ce a avut consecințele sale asupra planetei și a civilizației găzduită. Când spiritul a fost izolat în cutia craniană, foarte densă și dură, relațiile dintre oameni, conștiința, rațiunea, sistemele de valori s-au schimbat radical, fiecare existență la rândul ei devenind tot mai izolată și mai lipsită de modalități de comunicare, și astfel am ajuns în lumea modernă în care contemporaneitatea a ajuns un soi de unitate de evaluare cu care ne orientăm în timp și, într-o oarecare măsură, în dinamica spiritului.

Cel care a avut curiozitatea de a citi paragrafele de mai sus și care este destul de confuz pentru că nu găsește suficiete repere pentru a plasa undeva cele spuse, așa cum se obișnuiește în conduita cititorului modern, am să reproduc mai jos o afirmație a lui Jean Klein : “Omul de știință explorează obiectul și suprapune acestuia un trecut științific și personal în vederea unei mai bune înțelegeri ți folosiri, ca în final să se piardă în obiect.” Sunt foarte puțini acei oameni de știință care izbutesc să rămână, într-un fel sau altul, constant în afara obiectului cercetat. Iar noi, cei care facem cunoștință cu informațiile formulate de respectivul savant,  ajungem de cele mai multe ori pe un teritoriu al inexistentului, un teritoriu care conține date despre obiect, ca și date despre poziția cercetătorului față de obiect, doar că ele ne sunt prezentate ca aparținând obiectului. Această nefericită situație nu poate fi pusă în vina cercetătorului, ci mai degrabă în cea a mentalități care pretinde ca datele despre obiect să fie exacte și detaliate până la limita idealului. Ori, așa cum afirmă  Eistein dar și mulți alți savanți, asta nu folosește nimănui,pentru că toate existențele sunt relative; ba mai mult, se ajunge în situația în care nimeni nu mai izbutește să-și reprezinte care este realitatea obiectului, și pentru că nu avem reprezentări despre respectivul obiect suntem obligați să apelăm la datele formale despre acesta.

Pentru mine această descriere a evoluției lumii, care provine din zona societăților secrete, dar și din operele  unor inițiați care au căutat să transforme informațiile primite pe căi oculte în parabole pline de miez, adresate spiritelor neastâmpărate ale uora care își doresc mai mult de la cunoaștere. Această descriere spun, mi-a întărit o covingere care m-a cucerit de mai multă vreme și care este foarte departe de atitudinea firească a contemporaneității vremurilor în care trăim, și anume că o scriere este cu atât mai importantă cu cât îți oferă mai multe posibilități de a configura reprezentări. Tendița contemporanității actuale este să judecăm judecățile, ceea ce face ca nu după multă vreme să ne fi depărtat consistent de izvorul de la care am plecat, de ideea pe care am pus-o în discuție. Într-o atitudine ca cea pe care societățile secrete au cultivat-o, reprezentarea este factorul esențial al cuoașterii; poate că acesta este și motivul că, la acele timpuri, foarte mulți aritști, filosofi, savanți, gânditori se alăturau acestor organizații și doreau să se inițieze. Așa se face că, chiar în corpul bisericii catolice grupări ca ale iezuiților, templierilor, benedictiilor erau organizate pe principiile societăților secrete laice și cultivau principii care păreau stranii, misterioase și primejdioase unor mireni; din ce în ce mai greu de înțeles pe măsură ce lumea se îndepărta de nevoia de reprezentare și de  aprofundare a modului cum  a evoluat starea Universului și ce relații s-au modificat pe parcurs. Faptul că reprezentarea păstrează în primul rând modalitățile de relaționare între diferitele elemente ale unei acțiuni, ceea ce evidențiază specificitatea acesteia în modul de atingere a unui obiectiv. “Hamlet”, de exemplu sau cu osebire “Regele Lear” sunt texte care caută să aducă în lumină subtilitatea și inefabilul forțelor care vin din lumea pe care noi înșine o creem prin acțiunile noastre nemijlocite asupra realității obiective, și a căror efecte le suportăm. Se cunoaște că Shakespeare a fost un inițiat, iar faptul acesta poate mai degrabă să ne împiedice să ajungem la o reprezentare, mai degrabă am fi tentați să alegem o poziție oarecare față de ceea ce par a fi judecățile autorului, sau ale autorilor, având în vedere faptul că ne găsim în fața unei piese de teatru care poate deveni un spectacol. Judecare judecății este însă una dintre cele mai periculoase și mai nesigure abordări, una care ne poate împinge pe niște culoare care nu duc de fapt nicăieri, ci se învârt în jurul punctului în care ne găsim. De cele mai multe ori, schimbăm doar peisajul nu și spațiul geografic al orizontului de cunoaștere în care ne aflăm. Ori, momentele acestea de nesiguranță născute din constatarea că orice am întreprinde, orice gest am face, orice acțiune, nu putem părăsi o anume poziție care pare a ne fi predestinată și care ne obligă, ceea ce tentează la un compromis cu diviitatea. Personal am o atitudine eminamente voltaireiană cu divinitatea – ne cuoaștem dar nu ne salutăm -, și poate de aceea cred că gândirea vechilor societăți,  în care fiecare individ căuta să-și preevalueze acțiunile întreprinse printr-un raport între valori  spirituale și fapte, este cu mult mai aproape de o situare corectă. Poate că din aceeași cauză, socotesc că este mai important ca fiecare lectură să ne aducă o sumă de reprezentări, decât o sumă de concluzii ale unor judecăți ale judecăților. Mai cred, și multe declarații ale autorilor mă îndreptățesc la asta, că nu judecățile erau scopul acestora, ci tabloul unei realități care se consuma alimentată de forțe mai mult sau mai puțin controlabile de către o voință.

Chiar dacă contemporaneitatea prezentului se amăgește cu discursuri împănate cu termeni dintre cei mai restrictivi: obiectiv, realist, palpabil sau omiprezentul pragmatic – aceștia fiind doar câțiva dintre ei -, din păcate trebuie să constatăm continuu a îndepărtare tot mai șovăielnică și mai bolnăvicioasă de realitate. Faptul că refuzăm, fără un motiv temeinic, să ținem cont de efectele legii polarității a Kybalionului, ne îngrădește într-un teritoriu în care nu realizăm oscilațiile pe care o existență le face între spiritual și material, adică între cei doi poli ai unei realități. Că e mai aproape de unul sau de celălalt, că valori ale unuia  sunt mai familiare ca ale celuilalt sunt specificități ale fiecărei particularități. Totul este relativ, însă, și dimensiunile realităților care se succed au valori diferite.

Read Full Post »

În concepția lui Platon, lumea materială este un precipitat al lumii ideilor. Astfel, putem trage concluzia că cele două lumi există în paralel și au evoluții interdependente, pentru că lumea materială se precipită dintr-un anumit moment al lumii ideilor, iar lumea ideilor este oglinda unui anumit moment al lumii materiale. Fiecare lume are un destin al său punctat de interferențele venite din cealaltă lume, ca atare destinele lumilor în general se modifică pentru a putea permite realităților particulare să se consume. Nu putem vorbi despre destine pre-destinate și ca atare cu traiectorii imuabile, chiar dacă atunci când vorbim de Karma știm că, traiectoria ei este aproape imposibil de schimbat, și asta pentru că  se întinde peste un număr de momente particulare ale unui destin, iar acestea se consumă după logica cauză-efect rezultând un lanț care tinde spre generalitate. Despre generalitate nu putem, și nu trebuie, să vorbim ca despre o sumă, adică o alăturare neutră de termeni, ci ca o conexiune complexă de cauze și de efecte din care rezultă destinul în derulare. “Or, după învăţăturile secrete, trebuie să ajungi să înţelegi, să vezi, să simţi că nu există curent care să fie spiritul meu şi, în consecinţă, o pluralitate de curenţi care să fie spiritele altor indivizi, ci un singur curent care este Kun ji namparshespa, ansamblul activităţii mentale în acţiune fără punct de plecare cognoscibil. În el ne scăldăm ceea ce numim spiritul nostru pe care ne străduim să-l delimităm, să-l separăm. De altfel, efort zadarnic. Fie că suntem sau nu conştienţi, gândurile pe care le gândim nu sunt gândurile noastre, dorinţele, nevoile pe care le încercăm nu ne sunt deloc specifice nouă, ataşamentul excesiv pe care îl avem faţă de viaţă, setea de ea, nimic din toate astea nu e cu totul al nostru, toate sunt colective, toate sunt fluviul în mişcare al incalculabilelor momente de conştiinţă-cunoaştere venind din străfundul de nepătruns al eternităţii.” Afirmațiile acestea au fost reluate peste mulți ani și dovedite material de Freud și de Jung, devenind baza unei psihologii moderne. Însă, conștiința faptului că tot ce este în Univers este eu și Nimeni în egală măsură, nu a ajunsă suficient de puternică pentru a fi convingătoare. Încă ne place să judecăm Totul ca o mulțime infinită de tot-uri.

Societățile arhaice erau încredințate, din aeastă cauză, de faptul că zeii aveau capacitatea de a coborâ printre oameni, iar oamenii de a urca spre zei. Cel două lumi nu erau atât de radical separate ca în ziua aceasta, iată de ce comunitățile nu se fundamentau după un cod moral, ci după o axă de valori după care zei puteau aprecia conduita fiecărui muritor. Odată abătut de la esența valorii, muritorul, ca și societatea în sine, puteau fi decăzuti, iar asta însemna ca un număr de generații vor avea de suferit, atâtea generații câte erau necesare ca efectul să fie anulat de alternanță cauză-efet.

Citim în literatura din vremurile acelea despre tragicile destine ale regelui Oedip, sau cel al regelui Agamemnon, ca și a familiilor lor pe parcursul mai multor generații, și punem pe seama zeilor cruzimea acestor destine. Dar dacă ne aplecăm cu mai multă atenție asupra faptelor acestora, vom constata că ceea ce socotim noi un blestem nedrept este de fapt consecința unor abateri de la valorile acelei axe menită să echilibreze relația dinre divinitate și muritori. Dacă în cazul regelui Oedip, totul se produce în contemporaneitate, Laios, tatăl să înercând astfel să împiedice o proorocire; în cazul lui Agamemnton, regele produce el însuși cauza abaterii, o face conștient și interesat, ceea ce face ca abaterea să fie cu mult mai gravă, iar consecințele pe măsură.  Laios, primind proorocirea că va fi ucis de primul său născut, socotește că poate evita un astfel de deznodămând, trimițându-și fiul cât mai departe de palat. De fapt, tocmai gestul acesta este cel care pune în mișcare mecanismul proorocirii, și asta pentru că Laios, încercând să păcălească zeii, a încălcat axa de valori. Nu încercarea de evitare a viitorului este fapta nesăbuită, ci faptul că regele refuză să accepte decizia zeilor cu onoare și demnitate. Trimiterea lui Oedip departe de casă, abandonarea lui în niște locuri pustii este dovada că Laios nu are curaj să-și accepte destinul, se teme de moarte, or teama de moarte este un păcat grav; onoarea, curajul și demnitatea sunt atribute esențiale pentru un rege. Încercarea sa de a se salva printr-un șiretlic constituie o abatere care devine mortală, iar gestul înstrăinării copilului pornește mecanismul a cărui victimă este de fapt Oedip, care, în final va dovedi cât de importante sunt demnitatea, mândria, curajul și onoarea, pedepsindu-se cumplit pentru păcatele săvârșite, dar pe care nu el le-a hotărât. Modul exemplar în care Oedip înțelege să se pedepsească pentru uciderea tatălui și relația incestuoasă cu mama, este cel care curăță memoria familiei sale de păcatele săvârșite și care îl absolvă de  decădere.

Cazul lui Agamemnon este cu mult mai complicat și subtil, pentru că regele grecilor dovedește faptul că are onoare, are curaj, demnitate, mândrie, este un om care credința lucrurlui pe care îl face și căruia se dedică cu totul, adică toate calitățile unui rege adevărat. Faptul că înțelege și acceptă să se alieze cu Menelau, fratele său, pentru a o recupera pe Elena, organizarea armatei pentru campaia împotriva Troiei, gestul de accepta să-și sacrifice fiica, pe Ifigenia, pentru izbânda unei campanii militare care nu era a lui, modul cum conduce luptele, totul arată calitățile de conducător ale lui Agamemnon. Sunt atributele care atrag simpatia zeilor care o cruță pe Ifigenia, cea jertfită de tatăl său. Artemis, zeița virginității între altele, o salvează pe fată, o duce în Taurida și o face preoteasă. Gestul zeiței este important pentru că arată că Agamemnon este  apreciat de zei, tocmi pentu că este consecvent și caută să trăiască păstrând valorile pe care aceștia le  socotesc atât de importante. Din nefericire, Agamemnon va fi propria sa victimă atunci când Odyseus vreau să învingă Troia prin vicleșug. Faptul că Agamemnon este de acord cu șiretlicul lui Odyseus, că aprobă a cinci sute de soldați să fie ascunși în calul de lemn, însemnă pentru zei încălcarea onoarei și demității, că participă la stratagemă mimând plecarea corabiilor ahee, reprezintă pentru ze motive de decădere. Agamemnon, ca și toată nația grecilor vor fi decăzuți și pedepsiți de zei. Celebra zicere: “ Timeo danaos et dona ferentes” nu este o laudă a modului cum aceștia înțeleg să câștige o luptă, ci o referire directă la înșelăciune. Grecii nu se feresc să înșele, dacă prin asta ajung să câștige, dar a înșela este o încălcare gravă a tuturor valorilor axei agreată de zei, în consecință decăderea nației grecești este considerată o consecință firească a nesocotinței lor. Când ne referim la  nația grecească, ne referim la partea aflată în Attica sub influența Atenei, cea care a participat la Campania împotriva Troiei. Chiar dacă a foct învinsă, cetatea Troiei nu este decăzută de zei, pentru că a fost învinsă prin viclenie și nu prin respectarea valorilor onoarei.

Cele trei personaje pe care le-am ales din istoria veche, Orfeu, Oedip și Agamemnon sunt exemple pilduitoare a modului în care contemporaneitatea vechilor civilizații trebuie să funcționeze. Sunt exemplele care ne arată cât de important este să ții cont de faptul că e obligatoriu să respecți o axă de valori coună atât divinității cât și muritorilor.În primul rând, trebuie să vorbim despre faptul că între divinitate și muritori există un sistem de comunicare, cele două lumi nu sunt izolate una de alta, așa cum se va întâmpla mai târziu; zei pot coborâ printre oameni, așa cum muritorii pot vizita tărâmuri controlate de zei. Zeii vânează pe pământ, se pot îndrăgosti de muritoare sau de muritori, au legi pe care trebuie să le respecte deopotrivă, se pot amesteca în deciziile grave, cu alte cuvinte Universul nu este unul segregat, ci unul care trebuie gestionat împreună, pentru aceasta existând acea axă de valori pe care muritorii trebuie s-o respecte cu orice preț. Contemporaneitatea acelor timpuri este modelată de specificitatea relațiilor dintre divinitate și lumea muritorilor, iar cei trei eroi de care am vorbit în rândurile de mai sus au încălcat, într-un fel sau altul valori fundamentale, fapt pentru care au trebuit să plătească pe măsura gravității faptei sale. Ei constituie exemple edificatoare pentru contemporaneitate, așa cum Socrate înțelege să fie exemplu datorită rolului asumat în comunitate; indifferent dacă vorbim despre o hotărâre a senatului sau una personal a filosofului, moartea sa a fost hotărâtă în momentul când, ca senator a votat pentru legea care îl incriminează după mulți ani. Votul din tinerețe al lui Socrate a fost o nesocotință, și orice am gândi despre situația sa de după pronunțarea sentinței, filosoful are o singură soluție rezonabilă. Alegerea corectă a fiosofului – dacă dorește să respecte axa valorilor acceptate -este moartea, astfel contemporaneitatea acelor timpuri își va păstra curățenia și va fi un model pentru generațiile viitoare, altfel se va strecura în conștiința contemporanilor compromisul, îngăduința etc. adică slăbiicuni la fel de grave cu cele pe care le-au săvârșit cei trei eroi ai istoriei despre care am vorbit ceva mai sus.

Nu știu dacă este neapărat necesar să gândim relația divinitate, omenire în termenii unei realități de o anume  materialitate, în sensul că: divinitatea este o lume a unor entități de o anume materialitate care cultivă relații cu o altă lume de o altă materialitate; să spunem o lume subordonată, chiar dacă nu este inferioară.  Putem, forte bine să gândim că lumea divinității este o proiecție de conștiință, că entitățile la care muritorii se raportează sunt , de fapt, propriile proiecții de conștiință. Și în cazul acesta, ba, poate chiar mai strict, în cazul acesta, axa valorilor este determinantă, ceea ce face ca, judecata, acuzarea și pedeapsa să fie cu atât mai inevitabile. Orfeu, Oedip, Agamemnon și Socrate sunt oameni care au încălcat valori ale axei care constituie reperul fundamental al ordinii din contemporaneitate. Fiecare caz este o specifictate, ca atare, modul în care destinul se modifică este specific; pentru Orfeu, soția iubită este pierdută fără speranță, pentru Oedip, revelația realității este destinul său tragic, pentru Agamemnon este un bluestem care îl va urmări pe el și urmașii lui, iar pentru Socrate faptul că la finalul vieții descoperă că întreaga sa viață a fost o nesocotință. Personajele acestea se vor transforma în borne care vor orienta conemporanii, care vor omogeniza contemporaneitatea în sensul apropierii de o axă de valori ce trebuiesc respectate cu hotărâre. Dacă privim lucrurile din unghiul acesta, vom putea înțelege mai ușor poziția lui Corneille sau Racine în operele lor, ca și demersul lui Roland Barthes față de scrierile celor doi clasici. Marii autori ai teatrului clasic francez țineau îndârjit să-și împingă contemporaneitatea spre zona de omogenitatea pe care o avuseseră vechile societăți și asta într-un momet în care divinitatea se separase definitive de lumea muritorilor, se retrăsese într-o realitate cu care nu se mai putea comunica așa cum se făcuse în timpurile de altă dată. Nici nu mai existau semen că divinitatea se interesează de modul cum oamenii respect valori fundamentale. S-a mulțumit să-i îndemnde să respecte un cod moral cu care a înlocuit vechea axă de valori. Chiar dacă multe dintre valorile axei se regăseau în codul moral despre care vorbim, ele nu mai aveau aceeași forță, pentru că răsplata sau pedeapsa deveniseră tot mai abstracte. Și au continuat să devină tot mai abstracte, pentru ca în zilele noastre să discutăm despre un cod moral bazat pe valori extreme de relative, subordinate cel mai adesea unor interese concrete și determinate. Toate acestea au făcut ca, una după alta, contemporaneitățile ce au urmat să piardă omogenitatea, segregările să fie tot mai adânci, să se instaleze o neputință a comunicării. Respectiva neputință nu a apărut din dispariția valorilor, ci din relativizarea lor. De multe ori, valorile puteau că capete dimensiuni specifice care țineau de scopuri sau interese ale acelei parți a societății care ținea la suprafață respectivele valori. Pentru restul contemporaneității, totul devenea tot mai tulbure și mai firav în conținut. Poate că temeri de genul acesta i-au motivat pe Corneill e și Racine fie atât de exacți  și neînduplecați în vehicularea caracterelor ce căutau să fie întruparea unor dimensiuni fundamentale ale spiritului. Din nefericire, noi cei de astăzi, nu mai avem curajul de a gândi pentru noi asemenea posibilități de întrupare. Ba, am putea spune că dimpotrivă. De cele mai multe ori căutăm să gândim sensuri profunde și determinante, pentru societatea în care trăim, pentru o zonă a unei exteriorități abstracte de la care ne-am bucura să binemerităm. E ca un soi de vis despre ceva ce ne-ar face fericiți dacă s-ar întâmpla. Între timp, corpul nostrum interior se golește încetul cu încetul de reperele care ne-ar ajuta să dobândim capacitatea de a relua dialogul cu divinitatea. Spun dialogul cu divinitatea și nu momologul, așa cum se întâmplă astăzi. Un monolog cu accente tot mai formale și rutiniere, un soi de funcții reflexe cu scop neprecizat. După modelul acesta, multe dintre alte dimensiuni pe care le regăsim, viguroase și fertile, la omul societăților arhaice, se fac tot mai plăpânde și mai neputincioase. Mai mult, în ultima perioadă încercăm o translare a acestora către entități create artificial, dând naștere unor angoase care, ca să fie drept, nu ne lipseau. Una dintre aceste angoase este extreme de sugestiv caracterizată de vechea gândire a înțelepciunii orientale: “După multe alte consideraţii asemănătoare, se ajunge la concluzia că mintea nu este nici materială, nici imaterială şi că nu intră în categoria acelor lucruri despre care se poate spune că sunt sau nu sunt. Întrebările continuă încă şi ajungem la întrebarea referitoare la caracterul compus sau simplu al minţii. Este mintea un lucru simplu? Este un lucru compus? Dacă este simplă, cum de se manifestă în moduri diferite? Dacă este compusă, cum de poate fi adusă la starea de Vid în care nu mai există nimic altceva decât unitate? Continuîndu-ne investigaţiile, ajungem să recunoaştem că mintea

este liberă de ambele extreme ale unităţii şi pluralităţii” Altfel nu cred că se poate explica tentația omului modern de a crea o nouă divinitate cu care să inițieze un dialog de genul celui avut de societățile arhaice cu zeitățile timpului. Desigur, nu putem vorbi încă despre nașterea unor dimensiuni, și nici de aceleași efecte și cred că nici măcar nu este important să ne gândim la așa ceva. Importantă este apariția acestei tentații, care semnifică faptul că simțim nevoia unei divinități cu care să fim în dialog, mai puțin cu una care s-a separat și a dispărut, practic din existență.

În toată această confuzie care se adâncește tot mai mult, am crezut de cunviință ca nici una dintre lucrările mele să nu se raporteze la cititor, ci doar la ea însăși. Ea adevărat o astfel de atitudine face ca cel care ar putea fi un virtual cititor să nu primească nici un fel de semnal care să-l atragă spre lectură. Ar fi cu adevărat un risc pentru mine ca autor, dacă mi s-ar părea important această legătură. Știu, există o întreagă literatură despre obligațiile unui autor; cu o parte din ea sunt de acor cu celaltă nu. Mai este desigur și gândul măgulitor de a fi citit. La vremea aceasta nu lucrcurile astea mi se par importante, ci capacitatea unui lector de a se raporta el la o lucrare. În felul acesta conținutul acelei lucrări capătă alte dimensiuni și urcă spre suprafață anumite profunzimi, care altminteri ar rămâne ascunse. Vorbesc despre acele profunzimi care aparțin lectorului și nu autorului, acelea care sunt capabile să dea naștere unui dialog din care lectorul poate desprinde valori ce îi sunt importante, sau îi pot deveni importante. Acele valori nu sunt în lucrare, sau nu în forma adecvată, ci în lector, îi aparțin și, încetul cu încetul, își vor arăta capacitățile formative. Chiar dacă, atitudinea aceasta este greu de acceptat în momentul de față, este controversată și, mai ales, nu oferă nici o posibilitate de compromise, are șansa să deschidă – ca în vechile basme – ușa interzisă de Împărat. Pesonal, nu cred că pot face mai mult, mai mult poate face lectorul, și nu știu dacă în zilele acestea știe asta, sau dacă are chef de asta.

De aceea zic: hai să nu mulțumim și cu ce avem.

Read Full Post »

În fapt, tot ce a izbutit Orfeu să obțină în peripețiile lui în drumul către Euridice s-a datorat farmecului muzicii sale și nu credinței, inclusiv bunăvoința lui Hades și a Persephonei a venit după ce l-au ascultat pe bard. Hades, în unele variante Persephona, înțeleg să-i impună proba credinței, motiv pentru care Orfeu nu trebuie să privească în urmă, orice s-ar întâmpla, ca să se încredințeze că Euridice este pe urmele lui. Pentru a merita viața Euridicei, eroul trebuie să dovedească tăria credinței sale, aceasta este, în fapt, proba pe care trebuie s-o treacă. Cum justificăm slăbiciunea bardului: încălcarea credinței; nici măcar nu merită pus în discuție.

Când m-am hotărât să pomenesc în această lucrare despre peripețiile lui Orfeu, n-am făcut-o pentru că țin neapărat să vă arăt că mă îndoiesc de calitatea atitudinii celui care a fost considerat cel mai mare poet înaintea lui Homer . Mi s-a părut însă că povestea sa și a soției sale Euridice este mai degrabă o parabolă despre credință decât despre iubire, iar credința face parte din axa de dimensiuni fundamentale după care cei din vechime judecau ființarea; într-un mod cu totul deosebit de judecățile noastre din prezent. Poate doar Heidegger a izbutit să surprindă câte ceva din profundele subtilități ale acelui raport din om și ființare: „«Plutim» în teamă. Sau, mai limpede spus: teama este cea care ne face să plutim, pentru că, prin ea, fiinţarea în întregul ei ajunge să alunece şi să ne scape. Noi înşine, aceşti oameni fiinţători, aşezaţi în mijlocul fiinţării, alunecăm odată cu fiinţarea, pierzându-ne pe noi înşine.”  Pentru antici, mai ales, teama la care se referă filosoful este declanșată tocmai de dimensiunile cu care zeii judecă ființarea muritorilor. Judecățile acestora, ale zeilor, nu sunt subiective, ele se produc în urma faptelor muritorilor, fapte în care trebuie să respecte necondiționat  atributele înscrise pe o axă ce are funcția de a dimensiona fiecare gest al acestora și al armoniza cu dorința. Onoarea este în originea cea mai profundă a acestei axe și este urmată de demnitate, credință, curaj, mândrie, temperanță etc. Toate aceste atribute, și multe altele din această familie,  le regăsim în caracterul eroilor, al semizeilor, al regilor, sau al unor războinici remarcabili. Abaterile de la această axă atrag după sine pedepsirea celui care le încalcă. Chiar dacă pare că o hotărâre sau alta a unui zeu a fost una subiectivă, motivată de  un conflict între acesta și un muritor, nu aceasta e adevărul, ci abaterea, cea care provoacă decăderea și implicit pedeapsa, este adevăratul motiv.

În cazul nostru, pentru că a dovedit că nu are o credință pe măsura dorinței sale, Orfeu este pedepsit de zei, nu numai că o pierde pe Euridice, dar toate eforturile sale devin zadarnice. Practic, Hades și Persephona anulează tot ceea ce Orfeu a întreprins. Este firesc, atunci, ca omul să fie dominat permanent de tema că faptele sale nu se ridică la nivelul așteptărilor unui zeu sau altul. Omul nu se raportează la zeu ca la o entitatea care judecă subiectiv, ci care judecă modul cum el este capabil să armonizeze dorința cu atributul caracterizant al faptei. Undeva mai jos, în cursul acestei lucrări vom încerca să analizăm modul în care Agamemnon este pedepsit pentru faptul că pune dorința, sau mai bines pus: lasă dorința să fie mai presus de nivelul atributului caracterizant. Deocamdată aș vrea să remarc imaginea contemporaneității din acele vechi vremuri, față de cea de astăzi; o imagine care dovedește că aea contemporaneitate avea o suprafață cu mult mai întinsă, dar și mai adâncă decât aceasta pe care o trăim noi. Dacă pentru noi, cei de astăzi, sunt viețuitori care nu ne sunt contemporani, pentru vechile societăți erau oameni morți de o vreme care continuau să fie contemporani. Iată de ce, nici dimensiunile faptelor și nici cele ale staturii nu mai pot fi socotite după cele de astăzi și produc destule nedumeriri, mai ales în ceea ce privește comportamentul și atitudinea față de realitate. Ramarca lui Mircea Eliade referitoare la opoziția dintre istoria modelului și cea  istoricistă îndreptățește nevoia de a încerca să analizez aceste diferențe, pentru că, așa cum remarcă filosoful, trebuie să facem față unei angoase născută din modul în care istoria a înțeles să se comporte, adică să separe divinitatea de acțiunile muritorilor. Acestea, acțiunile muritorilor, sunt analizate în istoriea istoricizată cu totul separat de raportul om-divinitate,  sunt suprapuse într-o structură care încearcă continuu să se explice pe sine, prin sine, și din care au dispărut cu totul atributele capabile să constituie o axă a valorilor, care să devină repere pentru judecata divinității. Ca atare, omul modern s-a trezit dintr-o dată în deplin Neant, într-un spațiu lipsit de repere, unul fără dimensiuni și fără atribute. Într-o asemenea situație este foarte dificil să judeci corect un precept ca cel pe care Confucius l-a cules din înțelepciunea populară și care spune: “ Să respecți mai mult munca decât recompensa” Societatea modernă a impus treptat să fie respectată recompensa, de multe ori cu mult mai intens decât munca. Mircea Eliade remarcă că atitudinea față de muncă se schimbă în societatea modernă odată ce aceasta ajunge să fie vândută. Iar o asemenea situație nu face altceva decât să întrețină și să intensifice angoasa impusă de o realitate anume. În cazul lui Orfeu situația nu diferă foarte mult de cea a omului modern; lipsa credinței poate da naștere unei angoase alimentată fie de neîncrederea în forțele proprii, fie de o prea mare încredere în acestea și în consecință la apariția acelui moment de slăbiciune prin care eroul își pierde soția iubită . Mitul lui Orfeu  poate fi judecat ca fiind o demonstrație a  implicării zeilor în desrtinul muritorilor; Hades și Persephona vor să se asigure că iubirea lui Orfeu este deplină, că, de asemeni, credința sa este desăvârșită, doar așa este justificată revenirea Euridicei în lumea celor vii. De fapt, proba la care este supus poetul, nu este una care i se adresează, ci una care-i asigură pe zei că hotărârea lor este justificată. Relația aceasta dintre zei și muritori  făcea ca axa de valori după care aceștia din urmă să-și cântărească faptele să fie foarte solidă și foarte puternic respectată. Pe măsură ce atitudinea față de divinitate se schimbă, iar interesul acesteia față de faptele muritorilor este mai detașată, axa acestor valori se transform într-un cod moral, cod care în antichitate, de exemplu n-a existat. În acele timpuri, nu raportarea la un cod de valori era modul prin care, o faptă sau alta era judecată, ci modul în care unul dintre zei aprecia abaterea. Sigur, societatea modernă pote iniția discuții aprinse și îndelungate despre cât de justificată era această poziția a zeilor, până unde ar fi avut dreptul aceștia să judece, dacă o asemenea atitudine nu altera condiția de zeu, și multe altele de același gen. Vechile societăți nu puneau nicicum în discuție atitudinea zeilor, ci pe cea a muritorilor. Și nu față de zei și de deciziile lor, ci față de modul în care o faptă sau alta, o acțiune sau alta trebuiau abordate. Orice încălcare, cât de neînsemnată a valorilor din acea axă, atrăgea o reacție a zeilor. Orfeu nu întoarce capul evident, ca să se asigure de prezența Euridicei, ci aruncă pe furiș, cu coada ochiului, o privire, dar gestul este socoti o încălcare și pedepsit ca atare. În relația dintre zei și muritori, nu există compromisuri și nici negociere, în consecință, la rândul lor, muritorii sunt obligați să aibă o atitudine lipsită de compromisuri față de o faptă sau alta, fie a lor, fie a celorlalți. De aceea, contemporaneitatea vechilor societăți are o structură cu totul diferită față de a noastră, relațiile dintre contemporani, raporturile, acțiunile acestora sunt hotărâte într-o foarte mare măsură nu prin aprecieri subiective și poziții față de interese, ci de obligația impusă de valorile axei despre care discutam mai sus. Ceea ce, de multe ori, contemporaneitatea noastră socotește a fi o atitudine nepermis de rigidă, incapabilă de nuanțe,  este  de fapt, impusă de o valoare sau alta a axei respective, valoare care nu poate fi încălcată. Sigur, sunt multe momente când ne înflăcărăm în fața profunzimii unui sentiment sau altul, în atitudinea caracterizată de onoare, de demnitate, de mândrie, de simț al dreptății, și gândim că avem de-a face cu o morală asumată până la ultima consecință, ceea ce nu este nici pe departe adevărat. Avem de-a face cu o poziție de respect față de atitudinea zeilor, de hotărârea acestora și despre relația care trebuie să existe între aceștia și muritori. Ne place, sau nu trebuie să acceptăm că în toată lumea veche nu a existat ceea ce numim noi morală, nici un cod care să stabilească ce este sau nu este moral, ce se cuvine să facem sau nu. Conduita fiecăruia era stabilită prin raportarea la valorile axei de care tot pomenesc, în deplină libertate. Fapte care în lumea modernă sunt condamnate prin codul moral: incestul, homosexualitatea, crima, abuzul etc. sunt extrem de relative în societățile vechi, dar nu același lucru se poate spune despre acelea care ține de alterarea spiritual. „O viaţă nesăbuită nu merită trăită” , afirmă Socrate, referindu-se la cei care nu au capacitatea de a-și conduce spiritul spre tot mai profunde revelații despre lume, pentru că lumea evoluează mereu în contact nemijlocit cu deciziile diverselor spirite, de la cele inferioare, cele care mai pot vizita lumea material, suportând densitatea acesteia, până la cele care au ajuns la forme atât de subtile încât nu mai pot coborî în aceasta. Aș fi foarte bucuros ca cel care citește aceste rânduri să nu caute să înțeleagă și să creadă în modul, să spunem cartezian, materialist. Cele spuse mai sus, e bine să fie constatate doar, și atât. Ele se vor revela atunci când o informație sau alta va produce acel declic de care au nevoie. Să înțelegi afirmația lui Socrate despre o lumea nesăbuită este destul de dificil, pentru că filosoful nu spune lucrurile pe care le spune spre înțelegerea cuiva, ci pentru acele conștiințe care sunt suficient de evoluate pentru a pătrunde subtilitatea vorbelor. Nesăbuința nu este un epitet care-și poate dezvălui cu ușurință conținutul, uneori, în situații diametral opuse, starea sa se modifică substanțial, ca atare abordarea trebuie făcută cu deosebită atenție. Modalitatea aceasta, de a descrie o anume structură în fața unui număr de oameni, de parcă te-ai adresa tuturor, dar conținutul spuselor tale să fie anume gândite doar pentru unii dintre ei, era frecventă la vremea aceea, și era posibilă datorită ritualurilor de inițiere practicate în numeroasele societăți secrete ce existau în Grecia acelor vremi. Sunt ritualuri a căror descriere se găsește frecvent pomenită de autorii vremii; că Socrate a fost sau nu un inițiat n-a fost în stare nimeni să afle. Așa cum nimeni nu a putut să fie categoric în a susține, fie că filosoful s-a sinucis bând sucul de cucută, conștient de răul făcut, fie că a urmat sentința Senatului, pe care public a refuzat-o. Oricare ar fi motivația morții lui Socrate, ea este consecința poziției față de valorile din axa care hotăra relația dintre muritori și zei, fie că filosoful și asumat greșeala, fie că Senatul a judecat cu îndreptățire, important era ca relația cu zeii să nu fie alterată și să atragă pedeapsa acestora. Oricum ar fi, atenianul motivează gestul său prin faptul că el însuși, pe vremea când era senator, a votat pentru o astfel de pedeapsă. În cazul acesta, cele două capete de acuzare: coruperea tinerilor și nerecunoașterea zeilor cetății, sunt dovada clară a nesăbuinței de care a dat dovadă și, conform propriei spuse, viața sa nu  mai “merită trăită”. Oricum ar fi, se dovedește că nu Senatul este cel care a pronunțat o sentință la moarte, sau că hotărârea Senatului nu este importantă, ci faptul că Socrate s-a abătut de la valorile pe care axa relațiilor cu zeii le-a impus. În consecință, prin moartea sa, Socrate absolvă cetatea de vina de a-l proteja și de a atrage mânia zeilor.

Cineva își poate pune întrebarea, justificată, sau nu: la ce folosește să depui atâtea eforturi și să consumi atâta energie, pentru a afla detalii despre modul cum funcționa o societate care  s-a transformat repetat, îndepărtându-se de  atitudinile particulare ale unor timpuri despre care, de fapt, știm foarte puține lucruri? Privind lucrurile după un model materialist, în vogă în contemporaneitatea noastră, întrebarea ar părea justificată. Sociatatea modernă, pare a nu mai avea nimic din spiritul acelor timpuri; industrializarea și tehnologizarea au produs modificări atât de  radicale, încât pare că o prăpastie s-a interpus între noi și vechile societăți. Se cheltuiesc sume mari de bani, se consumă o cantitate uriașă de muncă și inteligență, pentru a încerca să refacem imaginea materială a lumilor acelea. Descoperirile, uneori paradoxale, ne fac să creem scenarii capabile să explice momentele de admirabilă performanță din lumea veche, sau, dimpotrivă, să nu găsim nici o explicație acceptabilă pentru o lucrare sau alta. Toate acestea se consumă cu precădere prin aplicarea mentalității și modurilor de a gândi ale lumii moderne în eforturile de a înțelege niște acțiuni care erau rezultatul unor mentalități și modalități de gândire despre care știm foarte puțin. Întrebarea care obseează lumea modern, atunci când se raportează la unele lucrări extreme de spectaculoase ale vechilor societăți, este: “Cum?” Cu ce mijloace, cu ce tehnologie, cu ce utilaje a fost realizată o anume lucrare? Personal cred că întrebarea cea mai îndreptățită și care ne-ar adduce mai aproape de imaginea acelor timpuri ar fi: “De ce?” Atunci când vorbim despre moartea lui Socrate, socotim că filosoful a murit din cauza cucutei, ceea e nu este adevărat decât pe jumătate. Cucuta a fost agentul morții, dar despre cauză ar trebui făcute cercetări foarte serioase, ceea ce nu s-a întâmplat și, probabil, nici n-are să se întâmple, atâta vreme cât păstrăm acest model de gândire. Dacă știm că Socrate a băut o cupă cu suc de cucută, astfel otrăvindu-se, credem că știm totul despre cauza morții. Doar că filosoful nu a murit în clipa când a băut cucuta, moartea lui a început cu mult înainte și din alte cauze. Dacă cineva ar fi dorit ca Socrate să trăiască, ar fi trebuit să intervină eficient în acele momente care preparau moartea acestuia, altminteri totul a fost prea târziu și zadarnic. Cucuta nu are nici un amestec în toată povestea asta a morții filosofului. Ceea ce am afirmat mai sus caută să se apropie oarecum de modul de gândire al omului din acele timpuri, în care inexistentul avea un rol important. Ca să fim drepți, inexistentul are un rol important și acum, doar că aroganța pe care o dovedind, atunci când ne raportăm la el ne produce o orbire substanțială. Teoriile unor oameni ca Freud, Jung sau Sheldrake dovedesc faptul că inexistentul nu este starea unei dispariții și că este în relații foarte active cu existentul. Teoria Relativității, atunci câd este privită ca expresia unei relații filosofice și nu a uneia matematice, susține același lucru. E=MC² nu reprezintă în principal o relație matematică, ci una filosofică exprimată în limbaj matematic pentru concizie. Gândirea epocii moderne și-a modificat mecanismele atât de drastic, încât a ajuns să ne ascundă foarte multe lucruri. Le numim superstiții, prejudecăți, obscurantism etc. și căutăm să le eliminăm din raționamentele noastre, sau pur și simplu lipsa unor informații importante despre realitat. Nu lipsa informațiilor făcea ca anatomia gândirii acelor timpuri vechi să fie atât de deosebită de a noastră, ci modul cum oamenii își organizau relațiile cu interiorul lor. Ei căutau să cunoască realitatea exterioară prin adâncirea continuă a relațiilor cu structura conștientului și subconștientului. Părțile cele mai expuse în contactul cu realitatea exterioară sunt tocmai conștientul și subconștientul, ele sunt cele care produc informații intime despre  relația aceasta, despre modul cum exteriorul tinde să transforme procesele noastre particulare în procese care se armonizează cu vibrațiile universale. Alexandra David-Neel a notat că: „Numeroase contacte de tot felul care au loc permanent în univers şi efectele  la fel de numeroase şi diverse ale acestor contacte formează un alt schimb de energie a cărui influenţă se exercită asupra tuturor fiinţelor şi în toate domeniile.

Şi, pentru a ne apropia şi mai mult de aceste teorii, vom spune că în univers nu se produc propriu-zis contacte. Universul este mişcare şi mişcarea e făcută din contacte. Contactele şi efectele lor sunt Universul.”  În consecință, ar fi mai bine să nu vorbim, în ceea ce ne privește, de un exterior și un interior, pentru că practic, noi suntem cu totul doar interiorul Universului. Denumirea de interior și exterior este practicată doar pentru orientarea geografică asupra ființei noastre, pentru că, în rest: noi suntem Univers, și atât.

Read Full Post »

Am să încerc să susțin în continuare faptul că ar fi nevoie  să lucrăm  cu informațiile  produse de o realitate păstrând o distanță care să ne ofere capacitatea de a sesiza și variabilele acesteia, fără să le atribuim unui scop sau altul, și doar acela. Ea, informația este asemenea unui fragment de ceramică pe care îl descoperă un arheolog; știm că aparține unui vas, știm din ce material a fost făcut, ce tehnici au fost folosite, nu știm însă cum arată vasul căreia i-a aparținut. Pentru noi este important să aflăm date despre vas, fragmentul ne interesează, doar ca aparținător al unei forme. Oare nu ar fi important să coborâm pe o linie care să ne ducă la informații specifice și particulare ale fragmentului? Poate că astfel am putea afla date noi despre locul unde a a fost meșteșugit, despre omul care l-a lucrat, despre condițiile generale în care trăia colectivitatea din care provine fragmentul. Sigur, se poate spune că toate acestea: 1. Sunt valabile și despre vasul în întregul său; ba, uneori, putem obține date mai complexe și mai exacte; și că: 2. Că nu pot fi inventate metode care să poată culege astfel de informații de la un fragment și că este necesar să obținem un întreg pentru acest lucru. Drept care, nimeni, până la această dată, nu s-a preocupat de a face un gest în direcția aprofundării modului de a culege informații provenite din fragmente. Ca atare, teritoriul rămâne, ca să spun așa, virgin. În muzee sunt cantități uriașe de astfel de fragmente, disparate, cărora nu li s-a găsit întregul și care au un destin ambiguu, iar această ambiguitate naște de multe ori interpretări incerte care pot întreține o prejudecată sau alta. Istoria ne dovedește că apariția unui instrument nou, a unei unelte, a unei tehnici sau modalități își are izvorul într-o dorință care s-a transformat în nevoie și apoi în lipsă, iar lipsa a impus întotdeauna înlăturarea ei. Axa aceasta: lipsă-înlăturarea lipsei, definită cu exactitate și meritoriu de profesorul Dumitru Carabăț, constituie motorul care a dus întotdeauna la apariție. Nu este nevoie, de fel, ca lipsa aceasta să aibă statutul de generalitate, să fie o nevoie care să carecterizeze un grup mare de oameni, o colectivitate. Este nevoie ca ea să apară în mintea unui om, a unei singure persoane, de aici se va transmite, va contamina alte minți și se va transforma dintr-un act particular, lipsit de importanță, într-o preocupare colectivă, dimensiunile vor fi altele și invariabil vor conduce la apariția unor forme , care se vor perfecționa de la o generație la alta. Și care vor da naștere și vor întreține o mentalitate sau alta.

Nevoia transformată în lipsă a fost dintotdeauna atributul fundamental al evoluției, care a determinat apariția tuturor formelor create de inteligența umană. Din nefericire, atributul acesta atât de fertil în a crea forme, nu a avut, nu are și nici nu va avea capacitatea de a determina calitățile direcției către care se îndreaptă formele create. Funcția sa fundamentală este aceea de a determina apariția formei, sensul și scopul impus de aceasta intră în autoritatea altor instanțe. Instanțe care se pare că în societatea modernă și-au pierdut mult din prezența în viața colectivității, ele fiind înlocuite treptat cu altele, ce par a nu fi tocmai capabile să modereze tendința de alunecare către extremități.

Mircea Eliade vorbește despre faptul că istoria omenirii, așa cum o cunoaștem noi, are două epoci, fiecare cu specificitatea ei menită să impună atitudinea față de ființare. Prima epocă, cea care începe odată cu formarea conștiinței istorice, este caracterizată de convingerea că istoria  evoluează prin contribuția unor modele. Fie el zeu, semizeu, erou, rege, modelul este cel care impune caracteristicile istorice ale unui moment, elelalte elemente sunt tratate fără o considerație deosebită. Modelele sunt cele care devin referințele unui moment istoric, ele sunt cele care determină preocupările viitoare și determină atitudinea față de realitate. Această convingere determină ca acțiunile unor personaje isotrice să impună elementele cu valoare istorică. Fie că vorbim despre Osiris, de Zeus, de Poseidon, de Hercule, de Agamemnon, de Avraam, de Moise, de regi care și-au pus amprenta pe un anume moment din viața unor popoare, descrierile istorice vor evidenția elementele care subliniază calitățile, ca și defectele modelului, ceea ce trebuie să rămână exemplar pentru generațiile viitoare. Toate modelele acestei epoci a istoriei au lăsat moștenire mai puțin acțiuni și mai mult calități. Sunt păstrate doar acțiunile ele mai caracteristice pentru memoria modelului, cele care au putut fi raportate la calitățile altor modele, fie contemporane, fie din alte momente istorice. În felul acesta, istoria este un domeiu care abundă în elemente ce pot contribui la modelarea unor caractere, la fundamentarea și construcția unor temperamente. Cu alte cuvinte, o astfel de istorie consemnează cu mult mai multă atenție contribuția oamenilor la modificarea realității, decât a structurii sociale în ansamblul ei. Ar fi inutil să înșir o lungă listă de acțiuni ale unor modele, arhicunoscute de altfel, fie din izvoare istorice, fie din cele literare, fie din folclor. Există, însă, un model care pe mine mă impresionează profund, pentru că mi se pare a fi exemplar în încercarea sa de a corecta o anume trăsătură caracterologică ce a provocat foarte mult rău de-a lungul timpului. Este vorba despre călătoria lui Orfeu în infern, călătorie pe care acesta o face împins de iubirea pătimașă față de Euridice. Nu are rost să urmărim eforturile și suferințele eroului care trece Hadesul și pătrunde în Infern, unde o găsește pe Euridice. Cred, cu convingere, că toată salba de piedici pe care Orfeu trebuie să le învingă, are menirea de a individualiza un moment final ce poartă toate funcțiile ce s-au dorit a fi evidențiate pentru generațiile viitoare. Pentru a obține acordul lui Hades de a o lua pe Euridice în lumea noastră, Orfeu a promis că nu va privi înapoi sub nici un chip, pentru a vedea dacă iubita sa îl urmează. Tot drumul, eroul a avut tăria de a nu se întoarce, doar că, la ultimul pas, o slabiciune de moment îl face să tragă cu coada ochiului în spate, ceea ce l-a făcut să-și piardă iubita pentru totdeauna.

Întreaga parabolă a călătoriei în infern a lui Orfeu se bazează pe acest moment. Momentul în care slăbiciunea învinge. Este vorba doar despre o clipă. Dar este o clipă care costă pierderea tuturor eforturilor, a suferințelor, pe deasupra pierderea definitivă a iubitei ceea ce presupune înființarea unui alt șir lung de suferințe. Și toate astea doar pentru o clipă de slăbiciune. Există o literatură extrem de bogată în care ni se vorbește despre faptul că această călătorie a lui Orfeu este una inițiatică, totul este susținut de argumente solide și docte. Foarte puțini, chiar foarte puțini dau atenție momentului de slăbiciune în care Orfeu pierde totul. Accentul principal este pus pe forța iubirii lui Orfeu care îndură suferințe mari pentru a ajunge la Euridice, care face jertfe substanțiale pentru a-și recăpăta iubita. Faptul că, pentru o clipă de slăbiciune o pierde pe Euridice pentru totdeauna, mai mult, că toate eforturile și suferințele îndurate devin zadarnice nu pare a impresiona.  Pentru spiritele moderne, slăbiciunea este justificabilă, dar nu știu dacă și spiritele arhaice  judecau lucrurile la fel. Cu cât încerci să pătrunzi mai adânc în modelele propuse de gândirea arhaică, cu atât descoperi diferențe fundamentale între funcțiile și scopul acelei gândiri și cea modernă. Tentația de a  aprecia care gândire este corectă, cred că este una greșită, pentru că se dovedește că cele două moduri de a gândi se împletesc într-un mod foarte surprinzător. Există momente când ele se întâlnesc și formează un corp comun, pornind de la același premise și obținând rezultate comune; dar există și momente când cele două moduri de a gândi se despart și se depărtează unul de celalălalt, uneori fiecare tinzând către o extremă.

Poate că ar fi interesant de privit tabloul celor două moduri de a gândi de la o oarecare distanță, care să permită judecăți echidistante care să definească  imparțial relațiile dintre cele două sisteme. Spun asta pentru că, istoria de astăzi a omenirii a rezultat din interpretarea unuia dintre moduri cu ajutorul celuilalt. Au fost vremuri când modul arhaic de a aprecia evenimentele unui moment al istoriei a influențat substanțial gândirea timpului respectiv; dar, pe măsură ce condițiile noii realități se schimbau, modul arhaic a fost tot mai puteric copleșit de modalitățile noi de interpretare a evenimentelor. Se pare că am ajuns, în zilele noastre, să avem o imagine cu totul falsificată asupra evenimentelor din lumea arahaică din cauza faptului că nu mai ținem cont sub nici o formă de modul cum valorile timpurilor hotărau evoluția unui eveniment sau al altuia. Povestea lui Orfeu poate fi un exemplu; noi suntem fascinați de forța iubirii pe care Orfeu pare că o dovedește și nu mai acordăm nici un strop de atenție rezultatului final, care pare a arăta că forța iubirii lui Orfeu nu e chiar atât de puternică. Altfel nu se explică apariția acelei clipe de slăbiciune în care Orfeu se întoarce să vadă dacă Euridice îl urmează. Hades l-a supus pe Orfeu la o probă de încredere. Orfeu trebuia să aibă încredere deplină în iubirea fetei pentru a o merita. Se pare însă că încrederea lui Orfeu nu a fost deplină, el s-a întors înainte de ultimul pas și totul s-a spulberat. Nu mulțimea de eforturi, de jertfe sau de sacrificii este dovada completă a iubirii pe care Orfeu trebuia s-o poarte Euridicei, ci încrederea că ea este la fel de devotată acestei iubiri. Diferența datorată modului de a gândi între lumea modernă și cea arhaică, diferență care subliniază acțiunea unor valori diferite ale celor două lumi. Dacă noi, cei din lumea modernă contabilizăm conștiincios și suntem impresionați de numărul de eforturi, de sacrificii, de jertfe pe care le trecem în contul iubirii lui Orfei, cei din lumea arhaică enumerează toate acestea pentru a sublinia zădărnicia. Pentru ei, Orfeu nu este un mare erou, un erou deplin, ci doar un om care dovedește că este mai aproape de zădărnicie decâte de  împlinire. Momentul său de slăbiciune spulberă toate strădaniile, dar ceea ce este cu mult mai dureros, spulberă aspirațiile Euridicei, care l-a urmat cu credință pentru a ajunge în lumea celor vii. Euridice nu va mai putea ieși niciodată din Infern, ea este cedată de slăbiciunea lui Orfeu eternității. Se dovedește, în final, că iubirea lui Orfeu nu a fost atât de mare pe cât spera el să fie, și că  nu-și poate aroga calitățile de erou, în sensul acceptat de mentalitatea timpului său, așa cum a făcut atunci când s-a angajat într-o astfel de întrepreindere. Lumea modernă îl pune pe Orfeu în aceeași categorie cu Romeo, sau Tristan, ceea ce nu este adevărat pentru că el nu a fost în stare să ducă până la capăt o probă care se dovedea cu mult mai ușoară decât a celorlalți doi. Orfeu iubește atât cât iubește un muritor, poate acesta fiind motivul pentru care, noi cei din lumea moderă, suntem mai aproape de el decât de Tristan sau Romeo. Structura profundă a modului cum înțelegem relația dintre diversele elemente ale unei realități s-au schimbat drastic, așa că ceea ce citim noi despre acțiunile consumate în societățile arhaice sunt lucruri care nu există, de fapt. Asta nu pentru că. respectivele acțiuni nu s-ar fi desfășurat așa cum istoricii, filosofii timpului sau literații o descriu, ci pentru că noi citim cu totul alte sensuri ale exprimării decât cele inițiale. Situația aceasta face ca între conștiința omului modern și conștiința omului arhaic să existe o prăpastie uriașă, care este tot mai greu de traversat. Mai mult, această situație începe să se manifeste tot mai hotărât între omul modern și omul modern. Lumea se pulverizează, fiecare facțiune urmând o direcție de care nu suntem foarte siguri că există sau nu, ceea ce nu se întâmpla sub ici o formă în lumea arhaică.

Pentru un contemporan – mă refer la un contemporan al meu – ceea ce scriu eu în aceste pagini sunt doar niște speculații răuvoitoare ale unuia care nu este mulțumit de ceea ce se întâmplă în jurul său. Că nu sunt mulțumit, asta e adevărat, dar că ceea ce scriu ar fi doar niște speculații, de asta mă cam îndoiesc, chiar dacă nu pot să-mi condamn contemporanul pentru judecățile sale. Este firesc să judeci după un asemenea model, atâta vreme cât nu ai nici o informație despre faptul că spiritul celor aflate, dintr-o scriere sau alta, putea avea în alte timpuri, o altă conformație, o altă anatomie, o altă morfologie. Acest lucru nu este decis de grafica cuvântului, de gramatica folosită, de sintaxă, nici de sensul evident al acestuia. Lururile sunt cu mult mai subtile și țin de cu totul alte zone ale ființări. Citind, de exemplu, mitul lui Orfeu convinși de forța iubirii acestuia, fiecare nouă peripeție are menirea de a sublinia spiritul de sacrificiu al acestuia, adâncimea sentimentului, noblețea caracterului etc. Dar dacă privim lucrurile din zădărnicia pe care momentul de slăbiciune ale eroului – și aici trebuie să subliniez: venită din faptul că s-a întors la ultimul pas, ca să se convingă că Euridice îl urmează – cestiunea se schimbă substanțial, iar iubirea lui Orfeu nu mai pare atât de categorică, ea fiind umbrită de iubire Euridicei, care se afla la un pas în spatele acestuia. Toate probele pe care Orfeu le-a trecut nu mai par a fi motivate de dragostea lui, ci mai de grabă de carcaterul războinic al tânărului.

Doi oameni care citesc această poveste de iubire, dar fiecare motivat de o altă viziune, citesc de fapt două povești diferite. Situația aceasta are proporții cu mult mai  dramatice și mai spectaculoase atunci când ne referim la războiul din Troia, pe care suntem tentați să-l citim cu mult mai unitar ca și concepție, dar și cu atât mai depărtat de esența sa. Acestui fapt datorăm interpretarea falsă a unei mare porțiuni din istoria veche, în care faptele s-au produs așa cum le cunoaștem, dar sensul acestora, esența lor este hotărât diferită față de ceea ce de regulă acceptăm.

Dacă judecăm mitul lui Orfeu dintr-un astfel de punct de vedere, atunci vom putea înțelege de ce e important să căutăm să culegem și datele pe care un fragment ceramic ni le oferă. Fragmentul și nu întregul.

Read Full Post »

Unul dintre exemplele unei astfel de cunoașteri, unul  care se dezvoltă în timpurile noastre constă în atitudinea în permanentă configurare despre macro cosmos. Cu cât oamenii de știință dezvoltă capacitățile tehnologiilor noi de a  aduce informații despre un corp ceresc sau altul, cu atât preocuparea pentru stocarea și prelucrarea detaliilor, care au legătură cu atributele imobiliare ale respectivelor corpuri cerești, devine dominantă. Fie că interesele sunt pentru o eventuală colonizare umană, fie că sunt pentru colonii de entități ce vor fi anexate intereselor noastre, preocupările de a culege informații cu caracter imobiliar sunt precumpănitoare.

Ca atare, Universul, în partea sa macro este catalogat după oportunitățile care pot relaționa  direct și nemijlocit cu interese ale speciei noastre, și nu cu informații conținute ca atare. Acestea  sunt tratate cu superficialitate și cu o oarecare lipsă de interes, ceea ce face să ne găsim, cel mai adesea, în fața unor inadecvări. Cu cât apar semne despre dimensiuni favorabile, despre relații care pot prezenta avantaje ce vor putea fi transformate – într-un viitor anume – în oportunități, cu atât eforturile se concentrează asupra acestora, iar restul este trecut în ascuns chiar. Avem de-a face cu o situație care exmplifică faptul că încă nu am ajuns la capacitatea de a înțelege cu adevărat traseele informației în realitate. Suntem în stare doar să analizăm raporturile unor evidențe ce țin de interese hotărâte de cele mai multe ori ideologic; ceea ce explică de ce sunt atât de multe momente ale realităților consumate pe planeta noastră, de către specia noastră, care au fost învăluite de un mister foarte dens. Contribuim, pe măsură ce restrângem abordarea realității la procedeele admise de logica binară, atât la distanțarea de procedeele aplicabile în momentul pus în discuție, cât și la șergerea, sau alterarea indiciilor, care ne-ar fi ajutat să refacem o cale sa alta. Logica binară admite doar două stări: “adevărat” sau “fals”, caz în care tot ce presupune  principiul fundamental enunțat de ermetici: “Unul este Totul” nu mai poate fi valabil. Propoziția “Unul este Totul”, pentru logica binară este falsă și neadevărată. Toate acestea se petrec chiar dacă, în paralel cu aceste cercetări, alți savanți relevă faptul că Universul  are o natură unică,  mult mai complexă, și că despre aceasta ar trebui să căutăm a informații. Naturile diverselor entități aparținătoare converg spre această unică natură, care ne este ascunsă de modul în care este organizată culegerea de informații. Faptul că, ființa umană nu are numai o natură fizică ci – descoperite doar până acum -, încă alte trei: eterică, astrală și mentală, naturi care coroborează permanet  cu cea fizică, ar trebui să determine atitudini de cercetare adecvate. Poate că astfel am fi mai puțin surprinși de momentele aparent subtile ce se produc. Aceste momente pot fi subtile dar, în egală măsură, pot fi rezultatul unei logici procesuale pe care nu o înțelegem. Mărturiile pe care fizicienii au izbutit să le culeagă despre aceste naturi, modul cum ele sunt ancorate una în alta, ar trebui să ne ajute să înțelegem că ceea ce se întâmplă în Univers este departe de a fi doar o derulare de fenomene simple, aparținătoare unor naturi sau alteia; că ele se produc prin relativizarea a diverse straturi din naturile pe care am izbutit să le depistăm, sau, chiar și a altora care au rămas încă în inexistent. Iar ceea ce am numit inexistent s-ar cuveni a fi redefinit, pentru că “inexistentul” este un “existent” aparținător unei alte naturi, despre care căpătăm informații doar atunci când au loc translări de forme dintr-o natură în alta. Nu mă refer, de fel, la acele fenomene “stranii”  care se produc uneori, și pe care nu le înțelegem nici măcar în manifestările lor de suprafață, ci la procese de multe ori inițiate conștient, cu un scop sau altul, procese ce se produc la granița dintre cele două naturi. Este foarte posibil ca savanții de la CERN, acceleratorul de particole de la Geneva, să ne poată spune mult mai multe despre astfel de translări dintr-o natură în alta. Fenomenul e departe de a fi unul misterios, sau mistic, este mai degrabă unul al simbolului menit să indice, unul care trebuie să îndeplinească anumite condiții ca să se producă. Condiții despre care știm încă foarte puțin, și deținem instrumente nu suficient de performante pentru a le stimula. Când vorbim despre perfonrmanța instrumentelor și constatăm că aceasta nu satisface așteptările, nu trebuie sub nici o formă să acuzăm o lipsă de inteligență necesară, ci doar faptul că nu suntem în stare să stabilim un scop anume. Din nefericire, noua mentalitate care s-a instalat, ascunde o importantă parte din realitatea vie cu care suntem contemporani. Cu siguranță, asemănător tuturor celorlalte etape, și asta este una ce va fi înlocuită treptat, iar dacă nu va fi așa, civilizațea noastră va intra într-un “ fund de sac” și va dispărea, așa cum s-a întâmplat de mai multe ori în istorie. Când vorbim de dispariția “omenirii”, ne gândim de fapt că va dispărea civilizația noastră, pe care o iubim profund, fiind singura în care ne simțim organic ancorați. Dar, chiar dacă această iubire este deplină, profundă, continuăm să întreprindem acțiuni care întrețin procese ce se dovedesc a fi dușmănoase. În trecutul, fie îndepărtat, fi mai recent, savanți și mai ales filosofi au vorbit mult despre această atitudine a societății și au explicat procesele care se consumă și care ne consumă într-un anume fel. De fiecare dată când teorii mai îndrăznețe, cele care se îndepărtau de o medie a acceptării, era făcute publice, deândată erau amendate și categorisite extrem de sever. Chiar dacă ele continuau să-și arate puterea, erau menținute într-un anume folclor al excetricității și catalogate ca atare.   Mai cred că, la stadiul la care mentalitatea noastră se găsește, este foarte bine că suntem atât de departe de posibilitatea de a provoca astfel de translări, pentru că ar fi posibil să producem tot felul de trăsnăi, ale căror efecte să ne dea multe bătăi de cap. Personal nu pot sub nici o formă să fiu atât de prăpăstios și să enunț verdicte de genul celor care vestesc dispariția Universului, distrugerea materiei, epuizarea resurselor etc. etc. pentru să sunt de acord cu străvechiul principiu: “Unul este Totul”, ca atare nimic nu poate să dispară sau să fie înlocuit, ci doar să participle la acele transformări despre care vorbeam.

Interesant este faptul că, din punctul de vedere al Universului, al naturilor acestuia, al materiei în general, orice trăsnaie am făptui, oricât de impardonabilă ar fi acțiunea efectuată, efectul nu ar fi altul decât apariția unor noi dimensiuni și orizonturi care ar participa la dezmărginire și la înființare. Universul, ca și componentele sale majore: materie, natură, energie etc. sunt entități lipsite de scop, voință și sensibilitate. În consecință, orice acțiune, proces, fenomen, produs din orice fel de motivație, pentru aceste entități, nu reprezintă decât acel proces, fenomen, sau acțiune în sine și-atât, iar consecințele produc efecte doar în limitele orizontului și asupra geografiei în care se consumă. Dacă am izbuti să ne debarasăm de aroganța care ne caracterizează în prezaent, și am înțelege că Universului nu i se pot produce pagube, sau modificări prin acțiunile noastre; că tot ceea ce făptuim se răsfrânge doar asupra propriei evoluții, modificând-o constant într-un sens sau altul, fiecare sens conținător al unui lanț determinare-indeterminare cu efecte ireversibile; dacă am înțelege lucrurile acestea, atunci ar fi foarte posibil să devină cu mult mai ușor ca îndemnurile venite din partea unor înțelepți, despre iubire, toleranță, simplitate, modestie să fie mult mai ușor de urmat.  Mai ales pentru că substanța acestor îndemnuri ar dovedi că ele sunt instrumente foarte puternice de adaptare la evoluția realității concrete. Acea realitate concretă în toată complexitatea sa, nu doar în aspectele ce par concrete, sau sunt concrete într-un anumit plan, într-un anumit orizont sau o anume geografie. Omenire ajunge să se îndepărteze constant de esența a ceea ce se numește ființare, ajunge să existe captivă în segmente de realitate, tomai pentru că nu concepe că fiecare gest al său este destinat sieși și nu altor entități aparținătoare Universului. Vorbim foarte mult despre efectele distrugătoare ale acțiunilor noastre asupra Universului, și o facem cu atâta aroganță, încât aproape devine incitant să vezi cum am putea să producem Universului pagube ireversibile. Eu, unul sunt terbil de curios, cu atât mai mult cu cât mă îndoiesc teribil. În schimb, sunt îngrijorat despre ceea ce privește modul cum omenirea acționează îngustând orizonturi și distrugând legături care ar putea-o conduce spre o existență cu mult mai extinsă din toate punctele de vedere. Spre o Ființare, în care, încetul cu încetul, să se dizolve valori capabile să ne transforme în acele ființe mărețe ale lui illo tempore, la care face atâta referire Mircea Eliade. Se pare însă că am uitat sensul unor asemenea valori, ca și atitudinea necesară pentru asimilarea lor.

Este chiar hazliu să vezi cum oamenii se îngrijorează de răul pe care ar putea să-l producă Universului, dar nu sunt la fel de îngrijorați de răul pe care și-l produc continuu, inventând felurite justificări acțiunilor cu efecte otrăvitoare. Una dintre cele mai otrăvitoare dintre atitudinile care s-au instalat pe nesimțite folosindu-se de evoluția mentalității industrialiste, este “gândirea personală”. Această modalitate de a ne reprezenta lumea s-a dezvoltat exploziv și copleștior, făcând să se nască un spectru tot mai complet de științe care sunt preocupate de consolidarea sistemelor propuse de aces mod de a gândi, atât de diferit și opus “gândirii colective”, gândirea societăților tradiționale și arhaice. O modalitate de a gândi care stimula modelele relativiste, adică acele modele care încercau să se adapteze unei ființări ce-și avea rădăcinile în principii universale.

În zilele noastre, științele la care am făcut referire sunt cele care s-au instalat definitiv în analiza și alimentarea mecanismelor societății, cu raționamente care conferă atuuri imbatabile  “gândirii personale”. “Otrava” unui astfel de mod de a educa gândirea umană, face ca societatea omenească să se depărteze constant de ființarea în care Universul să fie privit în primul rând ca factor primordial în conservarea elementelor ce au nevoie de o “trecere” prin inexistent, apoi ca entitatea care permite fără echivoc existența oricărei existențe, iar relațiile dintre existențe fiind în responsabilitatea deplină a acestora. Despre o astfel de atitudine, găsești referiri mai în toate creațiile vechilor societăți, inclusiv în primele manifestări religioase. Este suficient să citești “Epopeea lui Gilgameș” sau “Mahabharata” și vei intuit cât de adânc erau asimilate în “gândirea colectivă” modalitățile de a privi lumea ca fiind una dintre expresiile Universului. O expresie care se dezvoltă într-un orizont de același nivel cu ale celoralte existențe, cărora Universul le dă naștere în fiecare moment. “Gândirea colectivă” se bazează pe o logică în care relațiile dintre diversele entități ale unei lumi sunt guvernate de principii ale interesului superior. Fiecare dintre entități este obligată să participe la  realizarea interesului superior, fapt din care rezultă atitudinea care se bazează pe iubirea universală. Vorbim despre o iubire profundă, alimentată din energiile Universului și care nu poate fi modificată de accidentele unei realități sau a alteia. Acțiunea vânătorului de a ucide un animal pentru a se hrăni, întărește iubirea față de acesta, dar și de celelalte animale care viețuiesc în arealul cunoscut. Vânătoarea, în sine, este un păcat, o traumă, care nu poate fi justificată și, în consecință iertată, decât de iubire. Astfel relația vânător-animal este una care se raportează la un interes superior care îi depășește pe amândoi, dar care și obligă să acționeze în consecință.

“Gândirea personală” promovează o logică binară care se bazează pe două atribute conținute într-o realitate. “adevărat” sau “fals” sunt cele două atribute care stau la baza logicii binare, și acestea sunt conținute obligatoriu în realitatea imediată; sub nici o formă nu admite logica binară ca „adevărat”-ul sau „ fals”-ul să aparțină unui interes superior aparținător Universului. O relație între cele două atribute și interesul superior poate fi pusă în discuție numai dacă, aceasta  face obiectul unei anume cercetări, moment în care, interesul superior devine o realitate ordinară care își pierde toate calitățile abstracte. Pe măsură ce logica binară s-a dezvoltat, sprijinită fiind de spiritul industrialist și tehnologist, oamenirea s-a îndepărtat tot mai mult de  elementele abstracte ale ființării. Operațiunile presupuse de un raționament al logicii binare nu aceeptă sub nici o formă efectele unei relații de iubire universală între elementele aflate în acea realitate. Tot ce se găsește în realitatea respectivă și face obiectul unei operațiuni logice, trebuie să se înscrie în condițiile impuse de operațiunea în desfășureare și atât. Nu se poate pune problema unor situații de genul celor descrise în “Mahabharata”, pentru că, în operațiunile logicii binare nu există elemente de “gândire colectivă”, ci doar de “gândire personală”.

Faptul că în lume au apărut necesități care au impus operațiuni de “gândire personală” nu ar fi nici o nenorocire, ar putea fi considerate ca o consecință a unei evoluții. Din nefericire, însă, formele produse de o astfel de gândire au fost generalizate și impuse oarecum întregului spectru al existenței. “Gândirea personală” nu respectă principiile fundamentale ale Universale, care nu interzic o existență, nu o alterează și nu o modifică, dar nici nu le retrogradează pe celelalte în favoarea ei. Logica binară și “gândirea personală” sunt instrumente ale unor domenii și ele ar trebui să acționeze în acele domenii și atât. Mimetismul care a extis influența acestor două instrumente asupra întregii existențe umane, își arată din ce în ce mai evident fața sa cea neagră. Cel mai categoric instrument al  “gândirii personale” este subiectivitatea; un instrument care modifică dramatic tot ce intră sub influența sa. Forța subiectivității este atât de mare, încât au loc procese de transformare substanțiale în realitatea care intră sub acțiunea acesteia. Adevăruri și temeiuri care au o anume substanță, sau o anume natură, sunt catalogate și folosite ca fiind de substanțe și de naturi diferite. De obicei este nevoie să treacă destul timp până ca lucrurile să fie puse în ordinea firească. Ceea ce este cu adevărat dramatic într-o atare situație este faptul că, bipolaritatea, mișcarea, ritmul, cauza și efectul își urmează cursul ca și cum subiectivitatea nu ar exista, elementele acesteia sunt tratate ca și elementele obiective ale Universului, pentru că ele devin o existență. Sunt și ele supuse vechiului principiu: “Unul este Totul” Rezultă de aici o realitate de o cu totul altă natură, care produce efecte și vibrații ce au scopul de a da naștere formelor caracteristice pentru respectiva natură. În consecință, subiectivitatea este și ea o cale, una care se desprinde de  corpul unei realități, oricare ar fi ea, pentru a înființa o natură nouă. Sub influența subiectivității  contemporaneitatea ridică la suprafață atitudini mult diferite față de cele ale atitudinilor obiective. Sunt atitudini care par condamnabile, par să nu izbutească să se armonizeze cu formele naturii în care s-a format realitatea despre care vorbim; ceea ce este firesc, pentru că se pun bazele unei naturi noi, care va înființa o realitate nouă ce va funcționa sprijinindu-se pe formele pe care le va crea. Această nouă natură se va adăuga celorlalte, fie cele vizibile, fie cele sesizabile, fie cele invizibile. Oricum ar fi, noua natură va întregi fucțiile principiului: “Totul este Unul”. Cea mai puternică și mai profundă subiectivitate a fost creată de industrialism, iar în ultima perioadă de tehnologizare. Cele două creații ale subiectivității umane se adâncesc pe măsură ce se dezvoltă, modificând substanțial realitatea care mai are rădăcini în profunda și misterioasă mișcare universală. Industrialismul și tehnologizarea tind să anuleze, una câte una, legăturile firești cu mișcarea, cauza și efectul și polaritatea. Ele au nevoie de alt soi de legături, cu alte naturi, înființate artificial pentru a permite dezvoltarea deplină și nestingherită a acestor atribute ale subiectivității.

Read Full Post »

 

 

 

Chiar dacă sunt conștient de inutilitatea gestului meu, cred că trebuie făcut, așa cum o plantă face semințe și le lasă vântului. Ca atare, ceva mai jos voi transcrie o parabolă pe care Mircea Eliade o citează în unul dintre eseurile sale: parabola rabinului Eisik. Filosoful o redă așa cum a găsit-o în alte scrieri pe care le-a cercetat, dar, în fapt, și foarte probabil, vorbim de o parabolă foarte veche ce poate fi găsită în paginile literaturii din Orientul Mijlocu Antic.La vremea aceea, lumea arabă abunda de parabole care musteau de înțelepciune.

Spun că gestul meu este inutil, nu pentru că el ar fi refuzat de contemporanii mei, ci pentru că mentalitatea ce ne guvernează blochează strașnic accesul la sensurile cele mai profunde ale unei cugetări vechi. Dar, asemeni acelei semințe purtate de vânt deasupra a feluriți coclauri și înțelepciunea acestei parabole va trece peste sufletele  celor care vor fi curioși. Că va rodi sau nu asta este o altă problemă, despre care nu are rost să vorbim.

 

 

“Încheiem această expunere printr-o istorie hasidică ilustrând admirabil misterul întâlnirii Este poveste rabinului Eisik din Cracovia, pe care indianistul Heinrich Zimmer a extras-o din Khassidischen Bücher de Martin Buber. Acest pios rabin din Cracovia avu un vis în care i se spunea să meargă la Praga: acolo, sub marele pod ce duce la castelul regal va descoperi o comoară ascunsă. Visul se repetă de trei ori și rabinul se hotărâ să plece. Ajuns la Praga, el găsi podul dar păzit zi și noapte de santinele. Eisik nu îndrăzni să caute. Tot dând târcoale prin nprejurimi atrase atenția căpitanului gărzii; acesta îl întrebă amabil dacă pierduse ceva. Cu simplitate, rabinul îi spuse visul său. Ofițerul izbucni în râs: «Chiar, așa, bietul de tine!», îi zise «ți-ai tocit încălțările făcând atâta drum numai din pricina unui vis? Ce persoană cu mintea întreagă ar crede într-un vis?» Ofițerul auzise și el o voce în vis: «Ea îmi vorbea de Cracovia, poruncindu-mi să mă duc până acolo și să caut o comoară uriașă în casa unui rabin care se numeșteEisik, Eisik fiul luiJekel. Trebuia să descopăr comoara care erqa îngropată într-un colț prăfuit, după sobă.» Dar ofițerul nu acorda nici un fel de încredere vocilor din vis: el era o persoană responsabilă. Rabinul se înclină adânc, îi mulțumi și se grăbi să se întoarcă la Cracovia. Sîpî în acel colț uitat al casei sale și descoperi comoara care puse capăt sărăciei lui.

«Așa deci, comentează Heinrich Zimmer, așa deci, adevărata comoară, cea care pune capăt sărăciei și necazurilor noastre nu e niciodată departe, nu trebuie căutată într-o țară depărtată, ea zace îngropată în colțurile cele mai retrase ale propriei noastre case, adică ale propriei noastre ființe. E în spatele sobei, centru dătător de viață și  căldură care ne însuflețește existența, inima, inimii noastre, numai să știm să săpăm. Dar mai e un fapt ciudat și constant, că numai după o călătorie pioasă într-o regiune depărtată, într-o țară străină, pe un pământ nou, semnificația acestei voci călăuzindu-ne căutarea, va putea să ni se reveleze. Și acestui fapt ciudat și constant i se adaugă un altul: cel care ne revelează sensul misterioasei noastre călătorii interioare trebuie să fie el însuși un străin, de o altă credință și de o altă rasă».

Și acesta este sensul profund al oricărei veritabile întâlniri: ea ar putea constitui punctual de plecare al unui nou umanism, la scară mondială.”

Read Full Post »

Older Posts »